หมวดหมู่:

substantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo

 • การออกเสียง : saudade
  saudade [pt]
 • การออกเสียง : paralelepípedo
  paralelepípedo [pt]
 • การออกเสียง : melon
  melon [en]
 • การออกเสียง : apartment
  apartment [en]
 • การออกเสียง : cathedral
  cathedral [en]
 • การออกเสียง : medicina
  medicina [it]
 • การออกเสียง : action
  action [en]
 • การออกเสียง : autobús
  autobús [es]
 • การออกเสียง : ábaco
  ábaco [es]
 • การออกเสียง : bacio
  bacio [it]
 • การออกเสียง : museo
  museo [it]
 • การออกเสียง : viagem
  viagem [pt]
 • การออกเสียง : novela
  novela [es]
 • การออกเสียง : mochila
  mochila [es]
 • การออกเสียง : cigarro
  cigarro [es]
 • การออกเสียง : exceção
  exceção [pt]
 • การออกเสียง : culo
  culo [es]
 • การออกเสียง : uva
  uva [es]
 • การออกเสียง : feo
  feo [es]
 • การออกเสียง : geocaching
  geocaching [en]
 • การออกเสียง : deterioramento
  deterioramento [it]
 • การออกเสียง : chapéu
  chapéu [pt]
 • การออกเสียง : Palma
  Palma [it]
 • การออกเสียง : balena
  balena [it]
 • การออกเสียง : idiossincrasia
  idiossincrasia [pt]
 • การออกเสียง : oceano
  oceano [it]
 • การออกเสียง : circo
  circo [es]
 • การออกเสียง : destino
  destino [es]
 • การออกเสียง : experiência
  experiência [pt]
 • การออกเสียง : platitude
  platitude [en]
 • การออกเสียง : aba
  aba [gl]
 • การออกเสียง : antipetismo
  antipetismo [pt]
 • การออกเสียง : abside
  abside [it]
 • การออกเสียง : arcano
  arcano [it]
 • การออกเสียง : abaçaí
  abaçaí [pt]
 • การออกเสียง : Velo
  Velo [gsw]
 • การออกเสียง : behaviorismo
  behaviorismo [pt]
 • การออกเสียง : estrépito
  estrépito [es]
 • การออกเสียง : similitude
  similitude [en]
 • การออกเสียง : aldea
  aldea [es]
 • การออกเสียง : tienda de campaña
  tienda de campaña [es]
 • การออกเสียง : espadachim
  espadachim [pt]
 • การออกเสียง : ansa
  ansa [fi]
 • การออกเสียง : fibra
  fibra [es]
 • การออกเสียง : appartamento
  appartamento [it]
 • การออกเสียง : óxidos
  óxidos [es]
 • การออกเสียง : turpitude
  turpitude [en]
 • การออกเสียง : tranvía
  tranvía [es]
 • การออกเสียง : coxa
  coxa [en]
 • การออกเสียง : cervo
  cervo [it]
 • การออกเสียง : tendon
  tendon [en]
 • การออกเสียง : loja de departamento
  loja de departamento [pt]
 • การออกเสียง : Valença
  Valença [pt]
 • การออกเสียง : monumento
  monumento [it]
 • การออกเสียง : absurdo
  absurdo [es]
 • การออกเสียง : palpebra
  palpebra [it]
 • การออกเสียง : fresador
  fresador [es]
 • การออกเสียง : asino
  asino [it]
 • การออกเสียง : agente
  agente [es]
 • การออกเสียง : Prostata
  Prostata [cs]
 • การออกเสียง : monopolio
  monopolio [it]
 • การออกเสียง : pavimento
  pavimento [it]
 • การออกเสียง : mola
  mola [la]
 • การออกเสียง : frigorífico
  frigorífico [pt]
 • การออกเสียง : aduana
  aduana [pt]
 • การออกเสียง : Fango
  Fango [es]
 • การออกเสียง : gambiarra
  gambiarra [pt]
 • การออกเสียง : pluvial
  pluvial [en]
 • การออกเสียง : aperto
  aperto [it]
 • การออกเสียง : prepotente
  prepotente [es]
 • การออกเสียง : esterco
  esterco [pt]
 • การออกเสียง : Serra da Estrela
  Serra da Estrela [pt]
 • การออกเสียง : frontera
  frontera [es]
 • การออกเสียง : avellana
  avellana [es]
 • การออกเสียง : cabina
  cabina [it]
 • การออกเสียง : executor
  executor [en]
 • การออกเสียง : Bou
  Bou [ca]
 • การออกเสียง : rastreador
  rastreador [es]
 • การออกเสียง : bolinho de chuva
  bolinho de chuva [pt]
 • การออกเสียง : plutonismo
  plutonismo [es]
 • การออกเสียง : impostura
  impostura [es]
 • การออกเสียง : accordo
  accordo [it]
 • การออกเสียง : septo
  septo [pt]
 • การออกเสียง : statua
  statua [it]
 • การออกเสียง : acritude
  acritude [en]
 • การออกเสียง : verruca
  verruca [en]
 • การออกเสียง : Brote
  Brote [de]
 • การออกเสียง : sincretismo
  sincretismo [es]
 • การออกเสียง : sesta
  sesta [it]
 • การออกเสียง : gasolinera
  gasolinera [es]
 • การออกเสียง : infinitude
  infinitude [en]
 • การออกเสียง : Aal
  Aal [de]
 • การออกเสียง : keynesianismo
  keynesianismo [pt]
 • การออกเสียง : turmalina
  turmalina [pt]
 • การออกเสียง : quartzo
  quartzo [pt]
 • การออกเสียง : hegelianismo
  hegelianismo [pt]
 • การออกเสียง : Esplanada
  Esplanada [pt]
 • การออกเสียง : fico
  fico [it]
 • การออกเสียง : utero
  utero [eo]
 • การออกเสียง : povo
  povo [pt]