หมวดหมู่:

substantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo

 • การออกเสียง : saudade saudade [pt]
 • การออกเสียง : paralelepípedo paralelepípedo [pt]
 • การออกเสียง : melon melon [en]
 • การออกเสียง : autobús autobús [es]
 • การออกเสียง : cathedral cathedral [en]
 • การออกเสียง : medicina medicina [it]
 • การออกเสียง : apartment apartment [en]
 • การออกเสียง : ábaco ábaco [es]
 • การออกเสียง : museo museo [it]
 • การออกเสียง : action action [en]
 • การออกเสียง : novela novela [es]
 • การออกเสียง : viagem viagem [pt]
 • การออกเสียง : mochila mochila [es]
 • การออกเสียง : bacio bacio [it]
 • การออกเสียง : cigarro cigarro [es]
 • การออกเสียง : exceção exceção [pt]
 • การออกเสียง : feo feo [es]
 • การออกเสียง : uva uva [es]
 • การออกเสียง : deterioramento deterioramento [it]
 • การออกเสียง : chapéu chapéu [pt]
 • การออกเสียง : Palma Palma [it]
 • การออกเสียง : geocaching geocaching [en]
 • การออกเสียง : mamma mamma [la]
 • การออกเสียง : idiossincrasia idiossincrasia [pt]
 • การออกเสียง : culo culo [es]
 • การออกเสียง : circo circo [es]
 • การออกเสียง : destino destino [es]
 • การออกเสียง : balena balena [pms]
 • การออกเสียง : experiência experiência [pt]
 • การออกเสียง : oceano oceano [it]
 • การออกเสียง : platitude platitude [en]
 • การออกเสียง : antipetismo antipetismo [pt]
 • การออกเสียง : abaçaí abaçaí [pt]
 • การออกเสียง : arcano arcano [es]
 • การออกเสียง : torso torso [en]
 • การออกเสียง : aba aba [gl]
 • การออกเสียง : estrépito estrépito [es]
 • การออกเสียง : Velo Velo [gsw]
 • การออกเสียง : abside abside [it]
 • การออกเสียง : similitude similitude [en]
 • การออกเสียง : espadachim espadachim [pt]
 • การออกเสียง : tienda de campaña tienda de campaña [es]
 • การออกเสียง : fibra fibra [es]
 • การออกเสียง : ansa ansa [fi]
 • การออกเสียง : aldea aldea [es]
 • การออกเสียง : óxidos óxidos [es]
 • การออกเสียง : turpitude turpitude [en]
 • การออกเสียง : appartamento appartamento [it]
 • การออกเสียง : fortitude fortitude [en]
 • การออกเสียง : loja de departamento loja de departamento [pt]
 • การออกเสียง : coxa coxa [en]
 • การออกเสียง : fresador fresador [es]
 • การออกเสียง : behaviorismo behaviorismo [pt]
 • การออกเสียง : absurdo absurdo [es]
 • การออกเสียง : monumento monumento [it]
 • การออกเสียง : Valença Valença [pt]
 • การออกเสียง : tendon tendon [en]
 • การออกเสียง : cervo cervo [it]
 • การออกเสียง : pavimento pavimento [it]
 • การออกเสียง : agente agente [es]
 • การออกเสียง : mola mola [la]
 • การออกเสียง : palpebra palpebra [it]
 • การออกเสียง : tranvía tranvía [es]
 • การออกเสียง : aduana aduana [pt]
 • การออกเสียง : pluvial pluvial [en]
 • การออกเสียง : monopolio monopolio [it]
 • การออกเสียง : Fango Fango [es]
 • การออกเสียง : esterco esterco [pt]
 • การออกเสียง : prepotente prepotente [es]
 • การออกเสียง : frigorífico frigorífico [pt]
 • การออกเสียง : Prostata Prostata [cs]
 • การออกเสียง : gambiarra gambiarra [pt]
 • การออกเสียง : plutonismo plutonismo [es]
 • การออกเสียง : cabina cabina [it]
 • การออกเสียง : impostura impostura [es]
 • การออกเสียง : rastreador rastreador [es]
 • การออกเสียง : septo septo [pt]
 • การออกเสียง : accordo accordo [it]
 • การออกเสียง : frontera frontera [es]
 • การออกเสียง : avellana avellana [es]
 • การออกเสียง : bolinho de chuva bolinho de chuva [pt]
 • การออกเสียง : aperto aperto [it]
 • การออกเสียง : acritude acritude [en]
 • การออกเสียง : asino asino [it]
 • การออกเสียง : sincretismo sincretismo [es]
 • การออกเสียง : infinitude infinitude [en]
 • การออกเสียง : statua statua [it]
 • การออกเสียง : turmalina turmalina [pt]
 • การออกเสียง : keynesianismo keynesianismo [pt]
 • การออกเสียง : executor executor [en]
 • การออกเสียง : Brote Brote [de]
 • การออกเสียง : hegelianismo hegelianismo [pt]
 • การออกเสียง : verruca verruca [en]
 • การออกเสียง : infâmia infâmia [pt]
 • การออกเสียง : Serra da Estrela Serra da Estrela [pt]
 • การออกเสียง : Esplanada Esplanada [pt]
 • การออกเสียง : erotismo erotismo [es]
 • การออกเสียง : quartzo quartzo [pt]
 • การออกเสียง : sesta sesta [pt]
 • การออกเสียง : Aal Aal [de]