หมวดหมู่:

Substantives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSubstantives

 • การออกเสียง : argumentação argumentação [pt]
 • การออกเสียง : arrumação arrumação [pt]
 • การออกเสียง : convento convento [pt]
 • การออกเสียง : cruzamento cruzamento [pt]
 • การออกเสียง : contento contento [es]
 • การออกเสียง : cintura cintura [it]
 • การออกเสียง : acupuntura acupuntura [pt]
 • การออกเสียง : bagagem bagagem [pt]
 • การออกเสียง : cento cento [it]
 • การออกเสียง : bifurcação bifurcação [pt]
 • การออกเสียง : confiança confiança [pt]
 • การออกเสียง : aquecimento aquecimento [pt]
 • การออกเสียง : armação armação [pt]
 • การออกเสียง : articulação articulação [pt]
 • การออกเสียง : caricatura caricatura [es]
 • การออกเสียง : condução condução [pt]
 • การออกเสียง : barulhento barulhento [pt]
 • การออกเสียง : agricultura agricultura [pt]
 • การออกเสียง : classificação classificação [pt]
 • การออกเสียง : comprimento comprimento [pt]
 • การออกเสียง : condição condição [pt]
 • การออกเสียง : descrição descrição [pt]
 • การออกเสียง : altura altura [pt]
 • การออกเสียง : canção canção [pt]
 • การออกเสียง : aglutinação aglutinação [pt]
 • การออกเสียง : aprendizagem aprendizagem [pt]
 • การออกเสียง : acompanhamento acompanhamento [pt]
 • การออกเสียง : corpulento corpulento [pt]
 • การออกเสียง : cumprimento cumprimento [pt]
 • การออกเสียง : despojamento despojamento [pt]
 • การออกเสียง : despovoamento despovoamento [pt]
 • การออกเสียง : acontecimento acontecimento [pt]
 • การออกเสียง : argumento argumento [pt]
 • การออกเสียง : desentendimento desentendimento [pt]
 • การออกเสียง : aditamento aditamento [es]
 • การออกเสียง : aposento aposento [pt]
 • การออกเสียง : desembocadura desembocadura [es]
 • การออกเสียง : criatura criatura [es]
 • การออกเสียง : chaguento chaguento [pt]
 • การออกเสียง : abreviatura abreviatura [es]
 • การออกเสียง : bagunça bagunça [pt]
 • การออกเสียง : atento atento [es]
 • การออกเสียง : arrendamento arrendamento [pt]
 • การออกเสียง : aniquilamento aniquilamento [pt]
 • การออกเสียง : afixação afixação [pt]
 • การออกเสียง : desenrolamento desenrolamento [pt]
 • การออกเสียง : abastança abastança [pt]
 • การออกเสียง : degustação degustação [pt]
 • การออกเสียง : desproporção desproporção [pt]
 • การออกเสียง : coligação coligação [pt]
 • การออกเสียง : bonificação bonificação [pt]
 • การออกเสียง : apascentamento apascentamento [pt]
 • การออกเสียง : alpargata alpargata [pt]
 • การออกเสียง : desratização desratização [pt]
 • การออกเสียง : apadrinhamento apadrinhamento [pt]
 • การออกเสียง : afloramento afloramento [pt]
 • การออกเสียง : agitação agitação [pt]
 • การออกเสียง : condensação condensação [pt]
 • การออกเสียง : curvatura curvatura [la]
 • การออกเสียง : catarata catarata [pt]
 • การออกเสียง : aparafusamento aparafusamento [pt]
 • การออกเสียง : compartimento compartimento [pt]
 • การออกเสียง : apoucamento apoucamento [pt]
 • การออกเสียง : despedaçamento despedaçamento [pt]
 • การออกเสียง : agachamento agachamento [pt]
 • การออกเสียง : aparelhamento aparelhamento [pt]
 • การออกเสียง : colação colação [pt]
 • การออกเสียง : corrimento corrimento [pt]
 • การออกเสียง : calção calção [pt]
 • การออกเสียง : aperfeiçoamento aperfeiçoamento [pt]
 • การออกเสียง : arrombamento arrombamento [pt]
 • การออกเสียง : amordaçamento amordaçamento [pt]
 • การออกเสียง : aclamação aclamação [pt]
 • การออกเสียง : contextura contextura [es]
 • การออกเสียง : desventura desventura [pt]
 • การออกเสียง : continuação continuação [pt]
 • การออกเสียง : apagamento apagamento [pt]
 • การออกเสียง : comparação comparação [pt]
 • การออกเสียง : arrependimento arrependimento [pt]
 • การออกเสียง : acondicionamento acondicionamento [pt]
 • การออกเสียง : dedicação dedicação [pt]
 • การออกเสียง : cozimento cozimento [pt]
 • การออกเสียง : arredondamento arredondamento [pt]
 • การออกเสียง : candidatura candidatura [pt]
 • การออกเสียง : combinação combinação [pt]
 • การออกเสียง : batimento batimento [pt]
 • การออกเสียง : descaramento descaramento [pt]
 • การออกเสียง : despersonalização despersonalização [pt]
 • การออกเสียง : bravata bravata [es]
 • การออกเสียง : despreocupação despreocupação [pt]
 • การออกเสียง : cruento cruento [pt]
 • การออกเสียง : apedrejamento apedrejamento [pt]
 • การออกเสียง : comiseração comiseração [pt]
 • การออกเสียง : acometimento acometimento [pt]
 • การออกเสียง : apegamento apegamento [pt]
 • การออกเสียง : confinamento confinamento [pt]
 • การออกเสียง : açoitamento açoitamento [pt]
 • การออกเสียง : atração atração [pt]
 • การออกเสียง : decremento decremento [pt]
 • การออกเสียง : amesquinhamento amesquinhamento [pt]