หมวดหมู่:

Substantives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSubstantives

 • การออกเสียง : desocupação desocupação [pt]
 • การออกเสียง : calçamento calçamento [pt]
 • การออกเสียง : aparelhagem aparelhagem [pt]
 • การออกเสียง : despejamento despejamento [pt]
 • การออกเสียง : armazenagem armazenagem [pt]
 • การออกเสียง : cação cação [pt]
 • การออกเสียง : descrença descrença [pt]
 • การออกเสียง : azarento azarento [pt]
 • การออกเสียง : aragem aragem [pt]
 • การออกเสียง : descompactação descompactação [pt]
 • การออกเสียง : constrição constrição [pt]
 • การออกเสียง : descoroçoamento descoroçoamento [pt]
 • การออกเสียง : amolecimento amolecimento [pt]
 • การออกเสียง : desidratação desidratação [pt]
 • การออกเสียง : condecoração condecoração [pt]
 • การออกเสียง : brancacento brancacento [pt]
 • การออกเสียง : desassimilação desassimilação [pt]
 • การออกเสียง : adensamento adensamento [pt]
 • การออกเสียง : conciliação conciliação [pt]
 • การออกเสียง : contração contração [pt]
 • การออกเสียง : desinfecção desinfecção [pt]
 • การออกเสียง : acantonamento acantonamento [pt]
 • การออกเสียง : brancura brancura [pt]
 • การออกเสียง : acomodamento acomodamento [pt]
 • การออกเสียง : caução caução [pt]
 • การออกเสียง : autoconfiança autoconfiança [pt]
 • การออกเสียง : desaparição desaparição [pt]
 • การออกเสียง : consubstanciação consubstanciação [pt]
 • การออกเสียง : descristianização descristianização [pt]
 • การออกเสียง : corroboração corroboração [pt]
 • การออกเสียง : desclassificação desclassificação [pt]
 • การออกเสียง : desalento desalento [pt]
 • การออกเสียง : bijeção bijeção [pt]
 • การออกเสียง : concretização concretização [pt]
 • การออกเสียง : derivação derivação [pt]
 • การออกเสียง : desaceleração desaceleração [pt]
 • การออกเสียง : descumprimento descumprimento [pt]
 • การออกเสียง : desvalorização desvalorização [pt]
 • การออกเสียง : consternação consternação [pt]
 • การออกเสียง : desafinação desafinação [pt]
 • การออกเสียง : catalogação catalogação [pt]
 • การออกเสียง : desolamento desolamento [pt]
 • การออกเสียง : areento areento [pt]
 • การออกเสียง : cauterização cauterização [pt]
 • การออกเสียง : acolchoamento acolchoamento [pt]
 • การออกเสียง : amortecimento amortecimento [pt]
 • การออกเสียง : desobrigação desobrigação [pt]
 • การออกเสียง : caimento caimento [pt]
 • การออกเสียง : amarração amarração [pt]
 • การออกเสียง : colonização colonização [pt]
 • การออกเสียง : deliberação deliberação [pt]
 • การออกเสียง : compartilhamento compartilhamento [pt]
 • การออกเสียง : cintilação cintilação [pt]
 • การออกเสียง : declamação declamação [pt]
 • การออกเสียง : decrescimento decrescimento [pt]
 • การออกเสียง : coagulação coagulação [pt]
 • การออกเสียง : desintegração desintegração [pt]
 • การออกเสียง : desempacotamento desempacotamento [pt]
 • การออกเสียง : convocação convocação [pt]
 • การออกเสียง : cascata cascata [it]
 • การออกเสียง : coabitação coabitação [pt]
 • การออกเสียง : chateação chateação [pt]
 • การออกเสียง : cloração cloração [pt]
 • การออกเสียง : alimentação alimentação [pt]
 • การออกเสียง : coordenação coordenação [pt]
 • การออกเสียง : angustura angustura [pt]
 • การออกเสียง : desvanecimento desvanecimento [pt]
 • การออกเสียง : denominação denominação [pt]
 • การออกเสียง : debilitação debilitação [pt]
 • การออกเสียง : colagem colagem [pt]
 • การออกเสียง : contracepção contracepção [pt]
 • การออกเสียง : acotovelamento acotovelamento [pt]
 • การออกเสียง : cognominação cognominação [pt]
 • การออกเสียง : correlação correlação [pt]
 • การออกเสียง : barramento barramento [pt]
 • การออกเสียง : autoconfiguração autoconfiguração [pt]
 • การออกเสียง : assentimento assentimento [pt]
 • การออกเสียง : burocrata burocrata [pt]
 • การออกเสียง : desalojamento desalojamento [pt]
 • การออกเสียง : defumação defumação [pt]
 • การออกเสียง : chanfradura chanfradura [pt]
 • การออกเสียง : aprofundamento aprofundamento [pt]
 • การออกเสียง : banimento banimento [pt]
 • การออกเสียง : desatenção desatenção [pt]
 • การออกเสียง : arregimentação arregimentação [pt]
 • การออกเสียง : contradição contradição [pt]
 • การออกเสียง : asserção asserção [pt]
 • การออกเสียง : desconsideração desconsideração [pt]
 • การออกเสียง : concordata concordata [pt]
 • การออกเสียง : afeiçoamento afeiçoamento [pt]
 • การออกเสียง : confabulação confabulação [pt]
 • การออกเสียง : aboletamento aboletamento [pt]
 • การออกเสียง : deglutição deglutição [pt]
 • การออกเสียง : datação datação [pt]
 • การออกเสียง : denotação denotação [pt]
 • การออกเสียง : coerção coerção [pt]
 • การออกเสียง : antecipação antecipação [pt]
 • การออกเสียง : cozedura cozedura [pt]
 • การออกเสียง : deleitamento deleitamento [pt]
 • การออกเสียง : constelação constelação [pt]