หมวดหมู่:

sloveso

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsloveso

 • การออกเสียง : искать искать [ru]
 • การออกเสียง : начинать начинать [ru]
 • การออกเสียง : šukat šukat [cs]
 • การออกเสียง : Achat Achat [fr]
 • การออกเสียง : objet objet [fr]
 • การออกเสียง : вставать вставать [ru]
 • การออกเสียง : pracovat pracovat [cs]
 • การออกเสียง : плавать плавать [ru]
 • การออกเสียง : prosit prosit [it]
 • การออกเสียง : возрождать возрождать [ru]
 • การออกเสียง : преподавать преподавать [ru]
 • การออกเสียง : důvěřovat důvěřovat [cs]
 • การออกเสียง : перевозбудиться перевозбудиться [ru]
 • การออกเสียง : dělat dělat [cs]
 • การออกเสียง : mrdat mrdat [cs]
 • การออกเสียง : šít šít [cs]
 • การออกเสียง : odlepit odlepit [cs]
 • การออกเสียง : otravovat otravovat [cs]
 • การออกเสียง : стирать стирать [ru]
 • การออกเสียง : плевать плевать [ru]
 • การออกเสียง : сплавить сплавить [ru]
 • การออกเสียง : biju biju [pt]
 • การออกเสียง : hledat hledat [cs]
 • การออกเสียง : bláznit bláznit [cs]
 • การออกเสียง : odmítat odmítat [cs]
 • การออกเสียง : udělat udělat [cs]
 • การออกเสียง : líbit se líbit se [cs]
 • การออกเสียง : pamatovat si pamatovat si [cs]
 • การออกเสียง : čumět čumět [cs]
 • การออกเสียง : potvrzovat potvrzovat [cs]
 • การออกเสียง : расхотеть расхотеть [ru]
 • การออกเสียง : komentovat komentovat [cs]
 • การออกเสียง : zařídit zařídit [cs]
 • การออกเสียง : čučet čučet [cs]
 • การออกเสียง : Chcem Chcem [sk]
 • การออกเสียง : obsahuje obsahuje [cs]
 • การออกเสียง : mlaskat mlaskat [cs]
 • การออกเสียง : mlít mlít [cs]
 • การออกเสียง : přát přát [cs]
 • การออกเสียง : nadbíhat nadbíhat [cs]
 • การออกเสียง : bloudit bloudit [cs]
 • การออกเสียง : tlíti tlíti [cs]
 • การออกเสียง : nevstupovat nevstupovat [cs]
 • การออกเสียง : připřáhnout připřáhnout [cs]
 • การออกเสียง : oloupat oloupat [cs]
 • การออกเสียง : šimrat šimrat [cs]
 • การออกเสียง : nerušit nerušit [cs]
 • การออกเสียง : přestrojit přestrojit [cs]
 • การออกเสียง : zasadit zasadit [cs]
 • การออกเสียง : kvalifikovat kvalifikovat [cs]
 • การออกเสียง : kvílet kvílet [cs]
 • การออกเสียง : zalhat zalhat [cs]
 • การออกเสียง : zamíchávat zamíchávat [cs]
 • การออกเสียง : přičlenit přičlenit [cs]
 • การออกเสียง : kvičet kvičet [cs]
 • การออกเสียง : kamarádit se kamarádit se [cs]
 • การออกเสียง : lepit lepit [cs]
 • การออกเสียง : припрятала припрятала [ru]
 • การออกเสียง : povídat povídat [cs]
 • การออกเสียง : napomoct napomoct [cs]
 • การออกเสียง : odrážet odrážet [cs]
 • การออกเสียง : kroutit kroutit [cs]
 • การออกเสียง : směřovati směřovati [cs]
 • การออกเสียง : procvičit procvičit [cs]
 • การออกเสียง : loudit loudit [cs]
 • การออกเสียง : odhadnout odhadnout [cs]
 • การออกเสียง : zatvářit se zatvářit se [cs]
 • การออกเสียง : zhasne zhasne [cs]
 • การออกเสียง : mířit mířit [cs]
 • การออกเสียง : vzít vzít [cs]
 • การออกเสียง : podtrhnout podtrhnout [cs]
 • การออกเสียง : srkat srkat [cs]
 • การออกเสียง : líbil se líbil se [cs]
 • การออกเสียง : vyhlédnout vyhlédnout [cs]
 • การออกเสียง : blít blít [cs]
 • การออกเสียง : nekouřit nekouřit [cs]
 • การออกเสียง : svědit svědit [cs]
 • การออกเสียง : dohlížet dohlížet [cs]
 • การออกเสียง : změňte změňte [cs]
 • การออกเสียง : přestěhovat přestěhovat [cs]
 • การออกเสียง : našplíchat se našplíchat se [cs]
 • การออกเสียง : syslit syslit [cs]
 • การออกเสียง : vymáchat vymáchat [cs]
 • การออกเสียง : rozdávat rozdávat [cs]
 • การออกเสียง : zlomit zlomit [cs]
 • การออกเสียง : vyznačovat se vyznačovat se [cs]
 • การออกเสียง : naříznout naříznout [cs]
 • การออกเสียง : odpřahat odpřahat [cs]
 • การออกเสียง : vhrnula vhrnula [cs]
 • การออกเสียง : zajišťovat zajišťovat [cs]
 • การออกเสียง : zaměřovat zaměřovat [cs]
 • การออกเสียง : zděsit zděsit [cs]
 • การออกเสียง : barviti barviti [cs]
 • การออกเสียง : vybouchnout vybouchnout [cs]
 • การออกเสียง : hnít hnít [cs]
 • การออกเสียง : hýkat hýkat [cs]
 • การออกเสียง : napsat napsat [cs]
 • การออกเสียง : zalomit zalomit [cs]
 • การออกเสียง : odvrátit odvrátit [cs]
 • การออกเสียง : zabalovat zabalovat [cs]