หมวดหมู่:

sloveso

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsloveso

 • การออกเสียง : rozplést rozplést [cs]
 • การออกเสียง : prohlídnout prohlídnout [cs]
 • การออกเสียง : potratit potratit [cs]
 • การออกเสียง : štkát štkát [cs]
 • การออกเสียง : mrskat mrskat [cs]
 • การออกเสียง : vynořit se vynořit se [cs]
 • การออกเสียง : vyčistit vyčistit [cs]
 • การออกเสียง : ztěžovat ztěžovat [cs]
 • การออกเสียง : opravte opravte [cs]
 • การออกเสียง : bájeti bájeti [cs]
 • การออกเสียง : naobědvat se naobědvat se [cs]
 • การออกเสียง : natřít natřít [cs]
 • การออกเสียง : подоспел подоспел [ru]
 • การออกเสียง : zakolébat zakolébat [cs]
 • การออกเสียง : zabolet zabolet [cs]
 • การออกเสียง : pokládat pokládat [cs]
 • การออกเสียง : vytéci vytéci [cs]
 • การออกเสียง : lehnout lehnout [cs]
 • การออกเสียง : doplácet doplácet [cs]
 • การออกเสียง : neprovozuju neprovozuju [cs]
 • การออกเสียง : odhadovat odhadovat [cs]
 • การออกเสียง : колтыхать колтыхать [ru]
 • การออกเสียง : bivakovat bivakovat [cs]
 • การออกเสียง : nadělat nadělat [cs]
 • การออกเสียง : klouzat klouzat [cs]
 • การออกเสียง : žmolit žmolit [cs]
 • การออกเสียง : mluvily mluvily [cs]
 • การออกเสียง : svírati svírati [cs]
 • การออกเสียง : propagovat propagovat [cs]
 • การออกเสียง : přijíždět přijíždět [cs]
 • การออกเสียง : střebati střebati [cs]
 • การออกเสียง : pojmenovat pojmenovat [cs]
 • การออกเสียง : předklonit se předklonit se [cs]
 • การออกเสียง : vyhlazovat vyhlazovat [cs]
 • การออกเสียง : odkrást se odkrást se [cs]
 • การออกเสียง : zaplakat zaplakat [cs]
 • การออกเสียง : zkazit zkazit [cs]
 • การออกเสียง : balsamovati balsamovati [cs]
 • การออกเสียง : dohadovat se dohadovat se [cs]
 • การออกเสียง : poskrvnit poskrvnit [cs]
 • การออกเสียง : kokrhat kokrhat [cs]
 • การออกเสียง : pochlebovat pochlebovat [cs]
 • การออกเสียง : lomit lomit [cs]
 • การออกเสียง : cestujeme cestujeme [cs]
 • การออกเสียง : nastavit nastavit [cs]
 • การออกเสียง : orazítkovat orazítkovat [cs]
 • การออกเสียง : rdousit rdousit [cs]
 • การออกเสียง : mumlat mumlat [cs]
 • การออกเสียง : objevovat objevovat [cs]
 • การออกเสียง : колпачить колпачить [ru]
 • การออกเสียง : dávit dávit [cs]
 • การออกเสียง : vytřásati vytřásati [cs]
 • การออกเสียง : operovat operovat [cs]
 • การออกเสียง : pěstujeme pěstujeme [cs]
 • การออกเสียง : odvážit se odvážit se [cs]
 • การออกเสียง : pohnojit pohnojit [cs]
 • การออกเสียง : utřídit utřídit [cs]
 • การออกเสียง : čeřit čeřit [cs]
 • การออกเสียง : nahrávat nahrávat [cs]
 • การออกเสียง : přespávat přespávat [cs]
 • การออกเสียง : vyzývávat vyzývávat [cs]
 • การออกเสียง : vyjednávat vyjednávat [cs]
 • การออกเสียง : sedněte si sedněte si [cs]
 • การออกเสียง : vzletěl vzletěl [cs]
 • การออกเสียง : opláchnout opláchnout [cs]
 • การออกเสียง : ospravedlňovat ospravedlňovat [cs]
 • การออกเสียง : zdolat zdolat [cs]
 • การออกเสียง : lavírovat lavírovat [cs]
 • การออกเสียง : svíjeti svíjeti [cs]
 • การออกเสียง : blinkat blinkat [cs]
 • การออกเสียง : měnit měnit [cs]
 • การออกเสียง : hřmít hřmít [cs]
 • การออกเสียง : zavazí zavazí [cs]
 • การออกเสียง : vytepati vytepati [cs]
 • การออกเสียง : hulákat hulákat [cs]
 • การออกเสียง : přespat přespat [cs]
 • การออกเสียง : hlásit se hlásit se [cs]
 • การออกเสียง : vycvičit vycvičit [cs]
 • การออกเสียง : lísat se lísat se [cs]
 • การออกเสียง : колошматить колошматить [ru]
 • การออกเสียง : okradati okradati [cs]
 • การออกเสียง : rozumovat rozumovat [cs]
 • การออกเสียง : odročit odročit [cs]
 • การออกเสียง : zoufat zoufat [cs]
 • การออกเสียง : cvičiť cvičiť [sk]
 • การออกเสียง : spasit spasit [cs]
 • การออกเสียง : padělat padělat [cs]
 • การออกเสียง : naštvat naštvat [cs]
 • การออกเสียง : zdeprimovat zdeprimovat [cs]
 • การออกเสียง : nasrat nasrat [cs]
 • การออกเสียง : zaurgovat zaurgovat [cs]
 • การออกเสียง : odcizovat odcizovat [cs]
 • การออกเสียง : napít se napít se [cs]
 • การออกเสียง : pýřit se pýřit se [cs]
 • การออกเสียง : zpuchnout zpuchnout [cs]
 • การออกเสียง : dojímat dojímat [cs]
 • การออกเสียง : donosit donosit [cs]
 • การออกเสียง : dohonit dohonit [cs]
 • การออกเสียง : znečistit znečistit [cs]
 • การออกเสียง : plesnivět plesnivět [cs]