หมวดหมู่:

shakespeare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshakespeare

 • การออกเสียง : As You Like It As You Like It [en]
 • การออกเสียง : Julius Caesar Julius Caesar [la]
 • การออกเสียง : star-crossed lovers star-crossed lovers [en]
 • การออกเสียง : Montague Montague [en]
 • การออกเสียง : Titania Titania [en]
 • การออกเสียง : Romeo Romeo [en]
 • การออกเสียง : Gertrude Gertrude [en]
 • การออกเสียง : sorry sight sorry sight [en]
 • การออกเสียง : puck puck [en]
 • การออกเสียง : Laertes Laertes [en]
 • การออกเสียง : heart's content heart's content [en]
 • การออกเสียง : It's high time. It's high time. [en]
 • การออกเสียง : Othello Othello [en]
 • การออกเสียง : Romeo and Juliet Romeo and Juliet [en]
 • การออกเสียง : Desdemona Desdemona [it]
 • การออกเสียง : to be or not to be to be or not to be [en]
 • การออกเสียง : Brutus Brutus [fr]
 • การออกเสียง : King Lear King Lear [en]
 • การออกเสียง : Bard Bard [en]
 • การออกเสียง : Oberon Oberon [en]
 • การออกเสียง : Cymbeline Cymbeline [en]
 • การออกเสียง : Juliet Juliet [es]
 • การออกเสียง : Bernardo Bernardo [tlh]
 • การออกเสียง : Titus Andronicus Titus Andronicus [en]
 • การออกเสียง : Tybalt Tybalt [en]
 • การออกเสียง : iambic pentameter iambic pentameter [en]
 • การออกเสียง : Prospero Prospero [en]
 • การออกเสียง : foregone conclusion foregone conclusion [en]
 • การออกเสียง : sicklied sicklied [en]
 • การออกเสียง : in a pickle in a pickle [en]
 • การออกเสียง : Shylock Shylock [en]
 • การออกเสียง : Measure for Measure Measure for Measure [en]
 • การออกเสียง : Edmond Edmond [en]
 • การออกเสียง : sea change sea change [en]
 • การออกเสียง : Fortinbras Fortinbras [en]
 • การออกเสียง : outrageous fortune outrageous fortune [en]
 • การออกเสียง : into thin air into thin air [en]
 • การออกเสียง : Brakenbury Brakenbury [en]
 • การออกเสียง : The Comedy of Errors The Comedy of Errors [en]
 • การออกเสียง : inaudible inaudible [en]
 • การออกเสียง : Mercutio Mercutio [en]
 • การออกเสียง : Rosencrantz Rosencrantz [en]
 • การออกเสียง : Lysander Lysander [de]
 • การออกเสียง : The Few The Few [en]
 • การออกเสียง : Capulet Capulet [en]
 • การออกเสียง : demi-paradise demi-paradise [en]
 • การออกเสียง : Bard of Avon Bard of Avon [en]
 • การออกเสียง : Alec Guinness Alec Guinness [en]
 • การออกเสียง : Demetrius Demetrius [en]
 • การออกเสียง : Falstaff Falstaff [it]
 • การออกเสียง : dramatis personae dramatis personae [en]
 • การออกเสียง : Yorick Yorick [en]
 • การออกเสียง : Guildenstern Guildenstern [en]
 • การออกเสียง : Donalbain Donalbain [en]
 • การออกเสียง : Mark Antony Mark Antony [en]
 • การออกเสียง : Pomfret Pomfret [en]
 • การออกเสียง : cap of youth cap of youth [en]
 • การออกเสียง : Coriolanus Coriolanus [en]
 • การออกเสียง : Petruchio Petruchio [en]
 • การออกเสียง : pedascule pedascule [en]
 • การออกเสียง : Calpurnia Calpurnia [en]
 • การออกเสียง : Alas poor Yorick Alas poor Yorick [en]
 • การออกเสียง : motley fool motley fool [en]
 • การออกเสียง : stiffen the sinews stiffen the sinews [en]
 • การออกเสียง : dying fall dying fall [en]
 • การออกเสียง : mechanicals mechanicals [en]
 • การออกเสียง : Merchant of Venice Merchant of Venice [en]
 • การออกเสียง : Jaques Jaques [af]
 • การออกเสียง : winter of discontent winter of discontent [en]
 • การออกเสียง : Henry Bolingbroke Henry Bolingbroke [en]
 • การออกเสียง : The Merchant of Venice The Merchant of Venice [en]
 • การออกเสียง : King Claudius King Claudius [en]
 • การออกเสียง : Caliban Caliban [en]
 • การออกเสียง : Pyramus Pyramus [en]
 • การออกเสียง : A Midsummer Night's Dream A Midsummer Night's Dream [en]
 • การออกเสียง : Martin Droeshout Martin Droeshout [en]
 • การออกเสียง : Hippolyta Hippolyta [en]
 • การออกเสียง : Montaigu Montaigu [fr]
 • การออกเสียง : Aguecheek Aguecheek [en]
 • การออกเสียง : Leontes Leontes [en]
 • การออกเสียง : Troilus and Cressida Troilus and Cressida [en]
 • การออกเสียง : Montagues Montagues [en]
 • การออกเสียง : band of brothers band of brothers [en]
 • การออกเสียง : 莎士比亚 莎士比亚 [zh]
 • การออกเสียง : bertlham bertlham [tlh]
 • การออกเสียง : Berowne Berowne [en]
 • การออกเสียง : Goneril Goneril [en]
 • การออกเสียง : Antony and Cleopatra Antony and Cleopatra [en]
 • การออกเสียง : Polixines Polixines [en]
 • การออกเสียง : Antipholus of Syracuse Antipholus of Syracuse [en]
 • การออกเสียง : hugger-mugger hugger-mugger [en]
 • การออกเสียง : Prince Hal Prince Hal [en]
 • การออกเสียง : mountebanks mountebanks [en]
 • การออกเสียง : Love's Labour's Lost Love's Labour's Lost [en]
 • การออกเสียง : Graziano Graziano [it]
 • การออกเสียง : sottish sottish [en]
 • การออกเสียง : Richard II Richard II [en]
 • การออกเสียง : Chandos portrait Chandos portrait [en]
 • การออกเสียง : Droeshout Droeshout [nl]
 • การออกเสียง : sonnets sonnets [en]