คำ: Romeo and Juliet

ใน:
Romeo and Julietการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงRomeo and Julietในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pronunciationdancewalkcan'torange