หมวดหมู่:

Schachspiel

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSchachspiel

 • การออกเสียง : dame dame [en]
 • การออกเสียง : König König [de]
 • การออกเสียง : Bauer Bauer [de]
 • การออกเสียง : Turm Turm [de]
 • การออกเสียง : springer springer [sv]
 • การออกเสียง : zugzwang zugzwang [de]
 • การออกเสียง : Fide Fide [fr]
 • การออกเสียง : remis remis [fr]
 • การออกเสียง : Widder Widder [de]
 • การออกเสียง : Rochade Rochade [de]
 • การออกเสียง : Katalanisch Katalanisch [de]
 • การออกเสียง : Bobby Fischer Bobby Fischer [en]
 • การออกเสียง : Läufer Läufer [de]
 • การออกเสียง : sizilianisch sizilianisch [de]
 • การออกเสียง : Känguru-Verteidigung Känguru-Verteidigung [de]
 • การออกเสียง : Weltschachverband Weltschachverband [de]
 • การออกเสียง : Drachenvariante Drachenvariante [de]
 • การออกเสียง : Schachcomputer Schachcomputer [de]
 • การออกเสียง : Narrenmatt Narrenmatt [de]
 • การออกเสียง : Schnellschach Schnellschach [de]
 • การออกเสียง : Bauernkette Bauernkette [de]
 • การออกเสียง : Grünfeld-Indisch Grünfeld-Indisch [de]
 • การออกเสียง : Simultanveranstaltung Simultanveranstaltung [de]
 • การออกเสียง : Rösselsprung Rösselsprung [de]
 • การออกเสียง : Nimzo-Indisch Nimzo-Indisch [de]
 • การออกเสียง : Lebendschach Lebendschach [de]
 • การออกเสียง : Bauerneinheit Bauerneinheit [de]
 • การออกเสียง : Hilfsmattaufgabe Hilfsmattaufgabe [de]
 • การออกเสียง : Siegbert Tarrasch Siegbert Tarrasch [de]
 • การออกเสียง : Mittelspiel Mittelspiel [de]
 • การออกเสียง : Patt Patt [de]
 • การออกเสียง : Figurenbewegung Figurenbewegung [de]
 • การออกเสียง : Schachregeln Schachregeln [de]
 • การออกเสียง : Damenindisch Damenindisch [de]
 • การออกเสียง : Bauernformation Bauernformation [de]
 • การออกเสียง : Großmeister Großmeister [de]
 • การออกเสียง : Blindschach Blindschach [de]
 • การออกเสียง : Schachstudie Schachstudie [de]
 • การออกเสียง : Zeitnot Zeitnot [de]
 • การออกเสียง : Bauernstruktur Bauernstruktur [de]
 • การออกเสียง : Nachziehender Nachziehender [de]
 • การออกเสียง : Schachuhr Schachuhr [de]
 • การออกเสียง : Schnellschachmeisterschaft Schnellschachmeisterschaft [de]
 • การออกเสียง : Schachturnier Schachturnier [de]
 • การออกเสียง : Schachweltmeisterin Schachweltmeisterin [de]
 • การออกเสียง : Deutsche Wertungszahl Deutsche Wertungszahl [de]
 • การออกเสียง : Blitzschach Blitzschach [de]
 • การออกเสียง : Qualitätsgewinn Qualitätsgewinn [de]
 • การออกเสียง : Vierbauernangriff Vierbauernangriff [de]
 • การออกเสียง : Schachnotation Schachnotation [de]
 • การออกเสียง : Königsgambit Königsgambit [de]
 • การออกเสียง : Weltmeisterschaftskampf Weltmeisterschaftskampf [de]
 • การออกเสียง : Eröffnungsvarianten Eröffnungsvarianten [de]
 • การออกเสียง : Schäfermatt Schäfermatt [de]
 • การออกเสียง : Schachspieltheorie Schachspieltheorie [de]
 • การออกเสียง : FIDE-Meister FIDE-Meister [de]
 • การออกเสียง : Simultanschach Simultanschach [de]
 • การออกเสียง : Zweispringer-Verteidigung Zweispringer-Verteidigung [de]
 • การออกเสียง : Turmendspiel Turmendspiel [de]
 • การออกเสียง : Beratungspartie Beratungspartie [de]
 • การออกเสียง : Spielstärkeniveau Spielstärkeniveau [de]
 • การออกเสียง : Bauernopfer Bauernopfer [de]
 • การออกเสียง : Bedenkzeit Bedenkzeit [de]
 • การออกเสียง : Räuberschach Räuberschach [de]
 • การออกเสียง : Robert Hübner Robert Hübner [de]
 • การออกเสียง : Tempoverlust Tempoverlust [de]
 • การออกเสียง : Springerpaar Springerpaar [de]
 • การออกเสียง : Anziehender Anziehender [de]
 • การออกเสียง : Gegengambit Gegengambit [de]
 • การออกเสียง : Einzelmeisterschaft Einzelmeisterschaft [de]
 • การออกเสียง : Blitzschachturnier Blitzschachturnier [de]
 • การออกเสียง : Stellungsbeurteilung Stellungsbeurteilung [de]
 • การออกเสียง : Bauernmehrheit Bauernmehrheit [de]
 • การออกเสียง : Königsindisch Königsindisch [de]
 • การออกเสียง : Qualitätsopfer Qualitätsopfer [de]
 • การออกเสียง : Schachkombination Schachkombination [de]
 • การออกเสียง : Gabelangriff Gabelangriff [de]
 • การออกเสียง : Schachweltmeisterschaft Schachweltmeisterschaft [de]
 • การออกเสียง : Damenflügel Damenflügel [de]
 • การออกเสียง : Raumvorteil Raumvorteil [de]
 • การออกเสียง : Damenopfer Damenopfer [de]
 • การออกเสียง : Fernschach Fernschach [de]
 • การออกเสียง : Vorstoßvariante Vorstoßvariante [de]
 • การออกเสียง : Turmopfer Turmopfer [de]
 • การออกเสียง : Läuferspiel Läuferspiel [de]
 • การออกเสียง : Hauptvariante Hauptvariante [de]
 • การออกเสียง : Schachpsychologie Schachpsychologie [de]
 • การออกเสียง : Elo-Zahl Elo-Zahl [de]
 • การออกเสียง : Königsläufergambit Königsläufergambit [de]
 • การออกเสียง : Schachserver Schachserver [de]
 • การออกเสียง : Unterverwandlung Unterverwandlung [de]
 • การออกเสียง : Abtauschvariante Abtauschvariante [de]
 • การออกเสียง : Selbstmattaufgabe Selbstmattaufgabe [de]
 • การออกเสียง : ELO-Auswertung ELO-Auswertung [de]
 • การออกเสียง : Doppelbauer Doppelbauer [de]
 • การออกเสียง : Mittelgambit Mittelgambit [de]
 • การออกเสียง : Schachbundesliga Schachbundesliga [de]
 • การออกเสียง : Abzugsschach Abzugsschach [de]
 • การออกเสียง : Schachwertungssystem Schachwertungssystem [de]
 • การออกเสียง : Tarrasch-Verteidigung Tarrasch-Verteidigung [de]