คำ: Läufer

ใน:
Läuferการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈlɔɪ̯fɐ

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLäuferในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: BaselPresseWienBayreuthstudium