หมวดหมู่:

religia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงreligia

 • การออกเสียง : Częstochowa Częstochowa [pl]
 • การออกเสียง : protestant protestant [en]
 • การออกเสียง : wigilia wigilia [pl]
 • การออกเสียง : Bóg Bóg [pl]
 • การออกเสียง : Epifania Epifania [pt]
 • การออกเสียง : adwent adwent [pl]
 • การออกเสียง : haram haram [nl]
 • การออกเสียง : opłatek opłatek [pl]
 • การออกเสียง : tiara tiara [es]
 • การออกเสียง : kult kult [sv]
 • การออกเสียง : hostia hostia [la]
 • การออกเสียง : Mahomet Mahomet [fr]
 • การออกเสียง : monastyczna monastyczna [pl]
 • การออกเสียง : sakrament sakrament [de]
 • การออกเสียง : Mirra Mirra [pl]
 • การออกเสียง : agnostycyzm agnostycyzm [pl]
 • การออกเสียง : katedra katedra [pl]
 • การออกเสียง : hostie hostie [de]
 • การออกเสียง : Jezus Jezus [nl]
 • การออกเสียง : sekta sekta [pl]
 • การออกเสียง : diakon diakon [pl]
 • การออกเสียง : teologia teologia [pt]
 • การออกเสียง : dżihadysta dżihadysta [pl]
 • การออกเสียง : greckokatolicki greckokatolicki [pl]
 • การออกเสียง : ksiądz ksiądz [pl]
 • การออกเสียง : prawosławie prawosławie [pl]
 • การออกเสียง : duchowieństwo duchowieństwo [pl]
 • การออกเสียง : biskup biskup [cs]
 • การออกเสียง : cerkiew cerkiew [pl]
 • การออกเสียง : przeżegnać się przeżegnać się [pl]
 • การออกเสียง : litania litania [pt]
 • การออกเสียง : paruzja paruzja [pl]
 • การออกเสียง : synagoga synagoga [pl]
 • การออกเสียง : wierzyć wierzyć [pl]
 • การออกเสียง : bierzmowanie bierzmowanie [pl]
 • การออกเสียง : Jezus Chrystus Jezus Chrystus [pl]
 • การออกเสียง : Matka Boska Matka Boska [pl]
 • การออกเสียง : modły modły [pl]
 • การออกเสียง : animista animista [es]
 • การออกเสียง : czart czart [pl]
 • การออกเสียง : luteranie luteranie [pl]
 • การออกเสียง : Bóg jest miłością Bóg jest miłością [pl]
 • การออกเสียง : zakonnica zakonnica [pl]
 • การออกเสียง : renegat renegat [pl]
 • การออกเสียง : obrzędy obrzędy [pl]
 • การออกเสียง : hinduista hinduista [es]
 • การออกเสียง : zakonnik zakonnik [pl]
 • การออกเสียง : chrześcijaństwo chrześcijaństwo [pl]
 • การออกเสียง : parafianka parafianka [pl]
 • การออกเสียง : celibat celibat [pl]
 • การออกเสียง : Pismo Święte Pismo Święte [pl]
 • การออกเสียง : jeszybot jeszybot [pl]
 • การออกเสียง : na Wigilię na Wigilię [pl]
 • การออกเสียง : spowiednik spowiednik [pl]
 • การออกเสียง : archidiecezja archidiecezja [pl]
 • การออกเสียง : Armagedon Armagedon [pl]
 • การออกเสียง : szkaplerz szkaplerz [pl]
 • การออกเสียง : angelologia angelologia [it]
 • การออกเสียง : zreformowana zreformowana [pl]
 • การออกเสียง : kolegiata kolegiata [pl]
 • การออกเสียง : Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska [pl]
 • การออกเสียง : konfesjonał konfesjonał [pl]
 • การออกเสียง : bluźnierstwo bluźnierstwo [pl]
 • การออกเสียง : Kościół Rzymskokatolicki Kościół Rzymskokatolicki [pl]
 • การออกเสียง : taoizm taoizm [pl]
 • การออกเสียง : chrześcijanin chrześcijanin [pl]
 • การออกเสียง : sekularyzacja sekularyzacja [pl]
 • การออกเสียง : litanie litanie [fr]
 • การออกเสียง : teofania teofania [pt]
 • การออกเสียง : Chanuka Chanuka [pl]
 • การออกเสียง : Paulini Paulini [de]
 • การออกเสียง : Subdiakon Subdiakon [de]
 • การออกเสียง : Faustyna Kowalska Faustyna Kowalska [pl]
 • การออกเสียง : Gorzkie Żale Gorzkie Żale [pl]
 • การออกเสียง : duszpasterstwo duszpasterstwo [pl]
 • การออกเสียง : kadzielnice kadzielnice [pl]
 • การออกเสียง : komża komża [pl]
 • การออกเสียง : animizowany animizowany [pl]
 • การออกเสียง : animizować animizować [pl]
 • การออกเสียง : sfanatyzowany sfanatyzowany [pl]
 • การออกเสียง : rzymskokatolicki rzymskokatolicki [pl]
 • การออกเสียง : monstrancja monstrancja [pl]
 • การออกเสียง : modlitwy modlitwy [pl]
 • การออกเสียง : kabała kabała [pl]
 • การออกเสียง : bluźnierca bluźnierca [pl]
 • การออกเสียง : plebania plebania [pl]
 • การออกเสียง : zdrowaśka zdrowaśka [pl]
 • การออกเสียง : przeżegnać przeżegnać [pl]
 • การออกเสียง : wskrzesić wskrzesić [pl]
 • การออกเสียง : gnosi gnosi [it]
 • การออกเสียง : Księga Hioba Księga Hioba [pl]
 • การออกเสียง : błogosławieństwo błogosławieństwo [pl]
 • การออกเสียง : grzesznik grzesznik [pl]
 • การออกเสียง : bernardyni bernardyni [pl]
 • การออกเสียง : stwórca stwórca [pl]
 • การออกเสียง : Baranek Boży Baranek Boży [pl]
 • การออกเสียง : ślub ślub [pl]
 • การออกเสียง : rozgrzeszyć rozgrzeszyć [pl]
 • การออกเสียง : archanioł archanioł [pl]
 • การออกเสียง : pijar pijar [ind]