หมวดหมู่:

poland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpoland

 • การออกเสียง : Galicia Galicia [es]
 • การออกเสียง : Warsaw Warsaw [en]
 • การออกเสียง : Warschau Warschau [de]
 • การออกเสียง : Lublin Lublin [pl]
 • การออกเสียง : Auschwitz-Birkenau Auschwitz-Birkenau [de]
 • การออกเสียง : Subcarpathian Subcarpathian [en]
 • การออกเสียง : Tadeusz Kościuszko Tadeusz Kościuszko [pl]
 • การออกเสียง : Armia Krajowa Armia Krajowa [pl]
 • การออกเสียง : Lodz Lodz [de]
 • การออกเสียง : Krakow Krakow [en]
 • การออกเสียง : Katyn Katyn [en]
 • การออกเสียง : Majdanek Majdanek [pl]
 • การออกเสียง : Phare Phare [fr]
 • การออกเสียง : Treblinka Treblinka [pl]
 • การออกเสียง : Küstrin Küstrin [de]
 • การออกเสียง : Bad Polzin Bad Polzin [de]
 • การออกเสียง : Beata Szydło Beata Szydło [pl]
 • การออกเสียง : Oświęcim-Brzezinka Oświęcim-Brzezinka [pl]
 • การออกเสียง : polski polski [pl]
 • การออกเสียง : Posen Posen [de]
 • การออกเสียง : Ченстохова Ченстохова [ru]
 • การออกเสียง : Wojewodschaft Wojewodschaft [de]
 • การออกเสียง : Teatr Współczesny Teatr Współczesny [pl]
 • การออกเสียง : Krzyżtopór Krzyżtopór [pl]
 • การออกเสียง : Катовице Катовице [ru]
 • การออกเสียง : Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie [pl]
 • การออกเสียง : Mazur Mazur [tr]
 • การออกเสียง : Stanisław Maczek Stanisław Maczek [pl]
 • การออกเสียง : Liegnitz Liegnitz [de]
 • การออกเสียง : Andrzej Lepper Andrzej Lepper [pl]
 • การออกเสียง : Polnischer Korridor Polnischer Korridor [de]
 • การออกเสียง : נײַ־צאַנדז נײַ־צאַנדז [yi]
 • การออกเสียง : Polsce Polsce [pl]
 • การออกเสียง : Friedland in Niederschlesien Friedland in Niederschlesien [de]
 • การออกเสียง : Wilczy Szaniec Wilczy Szaniec [pl]
 • การออกเสียง : Kandrzin Kandrzin [de]
 • การออกเสียง : لهستان لهستان [fa]
 • การออกเสียง : Masovia Masovia [it]
 • การออกเสียง : Ellguth Ellguth [de]
 • การออกเสียง : Ober Salzbrunn Ober Salzbrunn [de]
 • การออกเสียง : Groß Strehlitz Groß Strehlitz [de]
 • การออกเสียง : Grünberg Grünberg [de]
 • การออกเสียง : Kwidzyn Kwidzyn [pl]
 • การออกเสียง : Bartsch Bartsch [de]
 • การออกเสียง : Antoni Norbert Patek Antoni Norbert Patek [pl]
 • การออกเสียง : 폴란드 폴란드 [ko]
 • การออกเสียง : gmina gmina [pl]
 • การออกเสียง : Pawlikowski Pawlikowski [pl]
 • การออกเสียง : Kreisau Kreisau [de]
 • การออกเสียง : Торунь Торунь [ru]
 • การออกเสียง : Schön-Palast Schön-Palast [de]
 • การออกเสียง : Kostrzyn Kostrzyn [pl]
 • การออกเสียง : Auschwitz-Monowitz Auschwitz-Monowitz [de]
 • การออกเสียง : Szczepanów Szczepanów [pl]
 • การออกเสียง : Турек Турек [ru]
 • การออกเสียง : クラクフ クラクフ [ja]
 • การออกเสียง : Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry [pl]
 • การออกเสียง : Warthe Warthe [de]
 • การออกเสียง : żydokomuna żydokomuna [pl]
 • การออกเสียง : Andrzej Wilczogórski Andrzej Wilczogórski [pl]
 • การออกเสียง : Вышогруд Вышогруд [ru]
 • การออกเสียง : Tatras Tatras [sk]
 • การออกเสียง : Lublinitz Lublinitz [de]
 • การออกเสียง : Гродкув Гродкув [ru]
 • การออกเสียง : ברעסלע ברעסלע [yi]
 • การออกเสียง : Warmia-Masuria Warmia-Masuria [en]
 • การออกเสียง : Bory Tucholskie Bory Tucholskie [pl]
 • การออกเสียง : Пщина Пщина [ru]
 • การออกเสียง : Новы-Сонч Новы-Сонч [ru]
 • การออกเสียง : Woiwodschaft Woiwodschaft [de]
 • การออกเสียง : Józef Konrad Korzeniowski Józef Konrad Korzeniowski [pl]
 • การออกเสียง : Дунаец Дунаец [ru]
 • การออกเสียง : Korytarz polski Korytarz polski [pl]
 • การออกเสียง : אוזורקוב‎ אוזורקוב‎ [he]
 • การออกเสียง : Brześć nad Bugiem Brześć nad Bugiem [pl]
 • การออกเสียง : Бжезины Бжезины [ru]
 • การออกเสียง : podlachisch podlachisch [de]
 • การออกเสียง : Ławoczne Ławoczne [pl]
 • การออกเสียง : Олесница Олесница [ru]
 • การออกเสียง : Кутно Кутно [ru]
 • การออกเสียง : Ключборк Ключборк [ru]
 • การออกเสียง : Tumski Tumski [pl]
 • การออกเสียง : Кендзежин Кендзежин [ru]
 • การออกเสียง : Löwendenkmal Löwendenkmal [de]
 • การออกเสียง : Гливице Гливице [ru]
 • การออกเสียง : Nensa Nensa [de]
 • การออกเสียง : Krzysztof Hołowczyc Krzysztof Hołowczyc [pl]
 • การออกเสียง : Вжесня Вжесня [ru]
 • การออกเสียง : Глогувек Глогувек [ru]
 • การออกเสียง : Lentschitza Lentschitza [de]
 • การออกเสียง : Озоркув Озоркув [ru]
 • การออกเสียง : Рыпин Рыпин [ru]
 • การออกเสียง : Twierdza Osowiec Twierdza Osowiec [pl]
 • การออกเสียง : Скавина Скавина [ru]
 • การออกเสียง : Сьрода Сьрода [ru]
 • การออกเสียง : Яроцин Яроцин [ru]
 • การออกเสียง : Лович Лович [ru]
 • การออกเสียง : Petrikau Petrikau [de]
 • การออกเสียง : שידלאווצע שידלאווצע [yi]
 • การออกเสียง : polki polki [pl]