หมวดหมู่:

poland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpoland

 • การออกเสียง : Allensteen Allensteen [sli]
 • การออกเสียง : Andrzej Lepper Andrzej Lepper [pl]
 • การออกเสียง : Andrzej Wilczogórski Andrzej Wilczogórski [pl]
 • การออกเสียง : Antoni Norbert Patek Antoni Norbert Patek [pl]
 • การออกเสียง : Armia Krajowa Armia Krajowa [pl]
 • การออกเสียง : Auschwitz-Birkenau Auschwitz-Birkenau [de]
 • การออกเสียง : Auschwitz-Monowitz Auschwitz-Monowitz [de]
 • การออกเสียง : Bad Polzin Bad Polzin [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Baltivia Baltivia [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Bartsch Bartsch [de]
 • การออกเสียง : Bärwalde in der Neumark Bärwalde in der Neumark [de]
 • การออกเสียง : Beata Szydło Beata Szydło [pl]
 • การออกเสียง : Bendzin Bendzin [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Berwôłd Berwôłd [csb] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Beuthen Beuthen [de]
 • การออกเสียง : Bielitz Bielitz [de]
 • การออกเสียง : Biuro Ochrony Rządu Biuro Ochrony Rządu [pl]
 • การออกเสียง : Blechhammer Blechhammer [de]
 • การออกเสียง : Bohlschau Bohlschau [sli]
 • การออกเสียง : Bory Tucholskie Bory Tucholskie [pl]
 • การออกเสียง : Breslau-Dürrgoy Breslau-Dürrgoy [de]
 • การออกเสียง : Brumbarg Brumbarg [sli]
 • การออกเสียง : Brześć nad Bugiem Brześć nad Bugiem [pl]
 • การออกเสียง : Chylonia Chylonia [pl]
 • การออกเสียง : Danzich Danzich [sli]
 • การออกเสียง : Dobrin Dobrin [de]
 • การออกเสียง : Ellguth Ellguth [de]
 • การออกเสียง : Elżbieta Heweliusz Elżbieta Heweliusz [pl]
 • การออกเสียง : Emilia Plater Emilia Plater [pl]
 • การออกเสียง : Fajga Perła Krakowski Fajga Perła Krakowski [pl]
 • การออกเสียง : Festung Ossowitz Festung Ossowitz [de]
 • การออกเสียง : Frąknowo Frąknowo [pl]
 • การออกเสียง : Friedland in Niederschlesien Friedland in Niederschlesien [de]
 • การออกเสียง : Galicia Galicia [es]
 • การออกเสียง : Gdingen Gdingen [de]
 • การออกเสียง : gmina gmina [pl]
 • การออกเสียง : Grób Nieznanego Żołnierza Grób Nieznanego Żołnierza [pl]
 • การออกเสียง : Groß Born Groß Born [de]
 • การออกเสียง : Groß Strehlitz Groß Strehlitz [de]
 • การออกเสียง : Groß-Rosen Groß-Rosen [de]
 • การออกเสียง : Grünberg Grünberg [de]
 • การออกเสียง : Hlubčice Hlubčice [cs]
 • การออกเสียง : Janusz Morgenstern Janusz Morgenstern [pl]
 • การออกเสียง : Járosy Járosy [hu]
 • การออกเสียง : Jassel Jassel [de]
 • การออกเสียง : Józef Konrad Korzeniowski Józef Konrad Korzeniowski [pl]
 • การออกเสียง : Kandrzin Kandrzin [de]
 • การออกเสียง : Kaniówka Kaniówka [pl]
 • การออกเสียง : Kaschubische Kaschubische [de]
 • การออกเสียง : Kashubian Kashubian [en]
 • การออกเสียง : Katyn Katyn [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Kòlbrzég Kòlbrzég [csb] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Königshuld Königshuld [de]
 • การออกเสียง : Korschen Korschen [de]
 • การออกเสียง : Korsze Korsze [pl]
 • การออกเสียง : Korytarz polski Korytarz polski [pl]
 • การออกเสียง : Kostrzyn Kostrzyn [pl]
 • การออกเสียง : Krakow Krakow [en]
 • การออกเสียง : Kreisau Kreisau [de]
 • การออกเสียง : Kreissekretär Kreissekretär [de]
 • การออกเสียง : Krzysztof Hołowczyc Krzysztof Hołowczyc [pl]
 • การออกเสียง : Krzyżtopór Krzyżtopór [pl]
 • การออกเสียง : [Kudlon] Kudłoń [Kudlon] Kudłoń [pl]
 • การออกเสียง : Kulmhof Kulmhof [de]
 • การออกเสียง : Kunersdorf Kunersdorf [de]
 • การออกเสียง : Küstrin Küstrin [de]
 • การออกเสียง : Kuyavian-Pomeranian Kuyavian-Pomeranian [en]
 • การออกเสียง : Kwidzyn Kwidzyn [pl]
 • การออกเสียง : Lentschitza Lentschitza [de]
 • การออกเสียง : Leslau Leslau [de]
 • การออกเสียง : Liegnitz Liegnitz [de]
 • การออกเสียง : Lodz Lodz [de]
 • การออกเสียง : lotnisko Chopina lotnisko Chopina [pl]
 • การออกเสียง : Löwendenkmal Löwendenkmal [de]
 • การออกเสียง : Lubań Lubań [pl]
 • การออกเสียง : Lublin Lublin [pl]
 • การออกเสียง : Lublinitz Lublinitz [de]
 • การออกเสียง : Ludwik Węgierski Ludwik Węgierski [pl]
 • การออกเสียง : Ławoczne Ławoczne [pl]
 • การออกเสียง : Majdanek Majdanek [pl]
 • การออกเสียง : Małgorzata Budzowska Małgorzata Budzowska [pl]
 • การออกเสียง : Małgorzata Kidawa-Błońska Małgorzata Kidawa-Błońska [pl]
 • การออกเสียง : Märzverfassung Märzverfassung [de]
 • การออกเสียง : Masovia Masovia [it]
 • การออกเสียง : Masovian Masovian [en]
 • การออกเสียง : Mazur Mazur [tr]
 • การออกเสียง : Mieszko III Stary (= trzeci) Mieszko III Stary (= trzeci) [pl]
 • การออกเสียง : Militsch Militsch [de]
 • การออกเสียง : Mościska Mościska [pl]
 • การออกเสียง : Myslovitz Myslovitz [pl]
 • การออกเสียง : Myslowitz Myslowitz [de]
 • การออกเสียง : Mysłowice Mysłowice [pl]
 • การออกเสียง : Nechama Tec Nechama Tec [pl]
 • การออกเสียง : Nensa Nensa [de]
 • การออกเสียง : Neu Sandez Neu Sandez [de]
 • การออกเสียง : Niekładzka Niekładzka [pl]
 • การออกเสียง : Nienadówka Nienadówka [pl]
 • การออกเสียง : Ober Salzbrunn Ober Salzbrunn [de]
 • การออกเสียง : Olsagebiet Olsagebiet [de]
 • การออกเสียง : Opatów Opatów [pl]