หมวดหมู่:

poet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpoet

 • การออกเสียง : Goethe
  Goethe [de]
 • การออกเสียง : Michelangelo
  Michelangelo [it]
 • การออกเสียง : William Shakespeare
  William Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : Oscar Wilde
  Oscar Wilde [en]
 • การออกเสียง : Wisława Szymborska
  Wisława Szymborska [pl]
 • การออกเสียง : Henry David Thoreau
  Henry David Thoreau [en]
 • การออกเสียง : Rudyard Kipling
  Rudyard Kipling [en]
 • การออกเสียง : Czesław Miłosz
  Czesław Miłosz [pl]
 • การออกเสียง : Guillaume Apollinaire
  Guillaume Apollinaire [fr]
 • การออกเสียง : Chrétien de Troyes
  Chrétien de Troyes [fr]
 • การออกเสียง : Dante
  Dante [ia]
 • การออกเสียง : Byron
  Byron [en]
 • การออกเสียง : 羊
  [zh]
 • การออกเสียง : Thomas Stearns Eliot
  Thomas Stearns Eliot [en]
 • การออกเสียง : Sappho
  Sappho [en]
 • การออกเสียง : William Wordsworth
  William Wordsworth [en]
 • การออกเสียง : Donne
  Donne [fr]
 • การออกเสียง : Homer
  Homer [en]
 • การออกเสียง : Yeats
  Yeats [en]
 • การออกเสียง : Heinrich Heine
  Heinrich Heine [de]
 • การออกเสียง : Bard
  Bard [en]
 • การออกเสียง : Paul Celan
  Paul Celan [ro]
 • การออกเสียง : Robert Louis Stevenson
  Robert Louis Stevenson [en]
 • การออกเสียง : Shelley
  Shelley [en]
 • การออกเสียง : 竖
  [zh]
 • การออกเสียง : Martial
  Martial [en]
 • การออกเสียง : midnight ride
  midnight ride [en]
 • การออกเสียง : Adam Mickiewicz
  Adam Mickiewicz [pl]
 • การออกเสียง : Gosse
  Gosse [fr]
 • การออกเสียง : Ted Hughes
  Ted Hughes [en]
 • การออกเสียง : Lope de Vega
  Lope de Vega [es]
 • การออกเสียง : Allen Ginsberg
  Allen Ginsberg [en]
 • การออกเสียง : Christopher Marlowe
  Christopher Marlowe [en]
 • การออกเสียง : Nazım Hikmet RAN
  Nazım Hikmet RAN [tr]
 • การออกเสียง : Ptolemy
  Ptolemy [en]
 • การออกเสียง : Ezra Pound
  Ezra Pound [en]
 • การออกเสียง : Pierre Gringoire
  Pierre Gringoire [fr]
 • การออกเสียง : William Cowper
  William Cowper [en]
 • การออกเสียง : Ovid
  Ovid [en]
 • การออกเสียง : Edward Lear
  Edward Lear [en]
 • การออกเสียง : Wystan Hugh Auden
  Wystan Hugh Auden [en]
 • การออกเสียง : Alexander Pope
  Alexander Pope [en]
 • การออกเสียง : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [bn]
 • การออกเสียง : 格式
  格式 [zh]
 • การออกเสียง : 简单
  简单 [zh]
 • การออกเสียง : Rosalía de Castro
  Rosalía de Castro [gl]
 • การออกเสียง : Tristan Tzara
  Tristan Tzara [ro]
 • การออกเสียง : 温庭筠
  温庭筠 [zh]
 • การออกเสียง : Hesiod
  Hesiod [en]
 • การออกเสียง : Brendan Behan
  Brendan Behan [en]
 • การออกเสียง : 唐湜
  唐湜 [zh]
 • การออกเสียง : 徐凝
  徐凝 [zh]
 • การออกเสียง : John Updike
  John Updike [en]
 • การออกเสียง : Tomas Tranströmer
  Tomas Tranströmer [sv]
 • การออกเสียง : 疼痛
  疼痛 [zh]
 • การออกเสียง : Petőfi Sándor
  Petőfi Sándor [hu]
 • การออกเสียง : Cornelis Vreeswijk
  Cornelis Vreeswijk [sv]
 • การออกเสียง : Robert Southey
  Robert Southey [en]
 • การออกเสียง : 白居易
  白居易 [zh]
 • การออกเสียง : Robert Lowell
  Robert Lowell [en]
 • การออกเสียง : Leconte de Lisle
  Leconte de Lisle [fr]
 • การออกเสียง : Mihai Eminescu
  Mihai Eminescu [ro]
 • การออกเสียง : Dylan Thomas
  Dylan Thomas [en]
 • การออกเสียง : Brodsky
  Brodsky [en]
 • การออกเสียง : Ferdowsi
  Ferdowsi [fa]
 • การออกเสียง : 李绅
  李绅 [zh]
 • การออกเสียง : Jacques Prévert
  Jacques Prévert [fr]
 • การออกเสียง : Lao Tzu
  Lao Tzu [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth Barrett Browning
  Elizabeth Barrett Browning [en]
 • การออกเสียง : সৈয়দ নজরুল ইসলাম
  সৈয়দ নজরুল ইসলাম [bn]
 • การออกเสียง : Zbigniew Herbert
  Zbigniew Herbert [pl]
 • การออกเสียง : Manel Garcia Grau
  Manel Garcia Grau [ca]
 • การออกเสียง : Derek Walcott
  Derek Walcott [en]
 • การออกเสียง : beardsley
  beardsley [en]
 • การออกเสียง : حافظ
  حافظ [fa]
 • การออกเสียง : Aemilia Lanyer
  Aemilia Lanyer [en]
 • การออกเสียง : Omar Khayyám
  Omar Khayyám [fa]
 • การออกเสียง : Theodore Roethke
  Theodore Roethke [en]
 • การออกเสียง : 项斯
  项斯 [zh]
 • การออกเสียง : 刘禹锡
  刘禹锡 [zh]
 • การออกเสียง : Nordbrandt
  Nordbrandt [da]
 • การออกเสียง : T. S. Eliot
  T. S. Eliot [en]
 • การออกเสียง : 金昌绪
  金昌绪 [zh]
 • การออกเสียง : Boris Pasternak
  Boris Pasternak [en]
 • การออกเสียง : John McCrae
  John McCrae [en]
 • การออกเสียง : Sorley MacLean
  Sorley MacLean [en]
 • การออกเสียง : Johan Ludvig Runeberg
  Johan Ludvig Runeberg [sv]
 • การออกเสียง : 王建
  王建 [zh]
 • การออกเสียง : 薛涛
  薛涛 [zh]
 • การออกเสียง : Aubrey Beardsley
  Aubrey Beardsley [en]
 • การออกเสียง : 凸凹
  凸凹 [ja]
 • การออกเสียง : 海上
  海上 [zh]
 • การออกเสียง : Weöres Sándor
  Weöres Sándor [hu]
 • การออกเสียง : 鲁迅
  鲁迅 [zh]
 • การออกเสียง : Lucan
  Lucan [en]
 • การออกเสียง : Burns
  Burns [sco]
 • การออกเสียง : Vita Sackville West
  Vita Sackville West [en]
 • การออกเสียง : Bysshe
  Bysshe [en]
 • การออกเสียง : 王佐良
  王佐良 [zh]
 • การออกเสียง : Cemal Süreya
  Cemal Süreya [tr]