หมวดหมู่:

poet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpoet

 • การออกเสียง : James Leigh Hunt James Leigh Hunt [en]
 • การออกเสียง : Wilfred Owen Wilfred Owen [en]
 • การออกเสียง : 克莱尔 克莱尔 [zh]
 • การออกเสียง : Rachel Speght Rachel Speght [nl]
 • การออกเสียง : vates vates [la]
 • การออกเสียง : سَعدی سَعدی [fa]
 • การออกเสียง : 小云 小云 [zh]
 • การออกเสียง : Thomas Nashe Thomas Nashe [en]
 • การออกเสียง : 艾青 艾青 [zh]
 • การออกเสียง : Tadeusz Gajcy Tadeusz Gajcy [pl]
 • การออกเสียง : Zakes Mda Zakes Mda [af]
 • การออกเสียง : 莫非 莫非 [zh]
 • การออกเสียง : Eleanor Ross Taylor Eleanor Ross Taylor [en]
 • การออกเสียง : William Cullen Bryant William Cullen Bryant [en]
 • การออกเสียง : Edward Stachura Edward Stachura [pl]
 • การออกเสียง : 林家柏 林家柏 [zh]
 • การออกเสียง : Frances Meyes Frances Meyes [en]
 • การออกเสียง : Samuel Twardowski Samuel Twardowski [pl]
 • การออกเสียง : 于怀玉 于怀玉 [zh]
 • การออกเสียง : 骆一禾 骆一禾 [zh]
 • การออกเสียง : 李瑛 李瑛 [zh]
 • การออกเสียง : cyfarwyddiaid cyfarwyddiaid [cy]
 • การออกเสียง : 夏菁 夏菁 [zh]
 • การออกเสียง : 刘半农 刘半农 [zh]
 • การออกเสียง : 陶春 陶春 [zh]
 • การออกเสียง : 杜谷 杜谷 [zh]
 • การออกเสียง : 贝岭 贝岭 [zh]
 • การออกเสียง : 道辉 道辉 [zh]
 • การออกเสียง : dikhter dikhter [yi]
 • การออกเสียง : Ключарёва Ключарёва [ru]
 • การออกเสียง : 唐朝晖 唐朝晖 [zh]
 • การออกเสียง : 钟鸣 钟鸣 [zh]
 • การออกเสียง : 韩东 韩东 [zh]
 • การออกเสียง : 江堤 江堤 [zh]
 • การออกเสียง : 童蔚 童蔚 [zh]
 • การออกเสียง : 阿垅 阿垅 [zh]
 • การออกเสียง : 阿翔 阿翔 [zh]
 • การออกเสียง : 卞之琳 卞之琳 [zh]
 • การออกเสียง : Edwin Arlington Robinson Edwin Arlington Robinson [en]
 • การออกเสียง : 符马活 符马活 [zh]
 • การออกเสียง : 罗寄一 罗寄一 [zh]
 • การออกเสียง : 鲁藜 鲁藜 [zh]
 • การออกเสียง : 牧野 牧野 [zh]
 • การออกเสียง : خليل جبران خليل جبران [ar]
 • การออกเสียง : 杨宗翰 杨宗翰 [zh]
 • การออกเสียง : 张耳 张耳 [zh]
 • การออกเสียง : 徐江 徐江 [zh]
 • การออกเสียง : 江子 江子 [zh]
 • การออกเสียง : 臧克家 臧克家 [zh]
 • การออกเสียง : Sophia de Mello Breyner Andresen Sophia de Mello Breyner Andresen [pt]
 • การออกเสียง : Евгений Евтушенко Евгений Евтушенко [ru]
 • การออกเสียง : 沈方 沈方 [zh]
 • การออกเสียง : 陈安安 陈安安 [zh]
 • การออกเสียง : 李建枢 李建枢 [zh]
 • การออกเสียง : 梁平 梁平 [zh]
 • การออกเสียง : 北村 北村 [zh]
 • การออกเสียง : Владимир Петрович Бурич Владимир Петрович Бурич [ru]
 • การออกเสียง : 张岩松 张岩松 [zh]
 • การออกเสียง : 于洛生 于洛生 [zh]
 • การออกเสียง : 蓉子 蓉子 [zh]
 • การออกเสียง : 绿蒂 绿蒂 [zh]
 • การออกเสียง : 冯昭 冯昭 [zh]
 • การออกเสียง : 路也 路也 [zh]
 • การออกเสียง : 伊沙 伊沙 [zh]
 • การออกเสียง : 彭燕郊 彭燕郊 [zh]
 • การออกเสียง : Willy Bartock Willy Bartock [de]
 • การออกเสียง : 黑大春 黑大春 [zh]
 • การออกเสียง : Ivor Cutler Ivor Cutler [en]
 • การออกเสียง : 钟鼎文 钟鼎文 [zh]
 • การออกเสียง : شکیل بدایونی شکیل بدایونی [ur]
 • การออกเสียง : 冯雪峰 冯雪峰 [zh]
 • การออกเสียง : Abu Ali Sina Abu Ali Sina [fa]
 • การออกเสียง : 柏桦 柏桦 [zh]
 • การออกเสียง : Hebbel Hebbel [de]
 • การออกเสียง : Thomas Tickell Thomas Tickell [en]
 • การออกเสียง : 安琪 安琪 [zh]
 • การออกเสียง : Fujiwara no Teika Fujiwara no Teika [ja]
 • การออกเสียง : Artur Międzyrzecki Artur Międzyrzecki [pl]
 • การออกเสียง : 岩鹰 岩鹰 [zh]
 • การออกเสียง : Philippe de Thaon Philippe de Thaon [fr]
 • การออกเสียง : John Wilmot John Wilmot [en]
 • การออกเสียง : Jules Laforgue Jules Laforgue [fr]
 • การออกเสียง : 若风 若风 [zh]
 • การออกเสียง : Giosuè Borsi Giosuè Borsi [it]
 • การออกเสียง : Elizabeth Jennings Elizabeth Jennings [en]
 • การออกเสียง : 张曙光 张曙光 [zh]
 • การออกเสียง : 席亚兵 席亚兵 [zh]
 • การออกเสียง : Krzysztof Kamil Baczyński Krzysztof Kamil Baczyński [pl]
 • การออกเสียง : Hugh Selwyn Mauberley Hugh Selwyn Mauberley [en]
 • การออกเสียง : Tifi Odassi Tifi Odassi [it]
 • การออกเสียง : 天乐 天乐 [zh]
 • การออกเสียง : 雷子 雷子 [zh]
 • การออกเสียง : 吕约 吕约 [zh]
 • การออกเสียง : 白莲春 白莲春 [zh]
 • การออกเสียง : Alden Nowlan Alden Nowlan [en]
 • การออกเสียง : 章碣 章碣 [zh]
 • การออกเสียง : 小海 小海 [zh]
 • การออกเสียง : 李广田 李广田 [zh]
 • การออกเสียง : César Vallejo César Vallejo [es]
 • การออกเสียง : 雪迪 雪迪 [zh]