หมวดหมู่:

physics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงphysics

 • การออกเสียง : mole mole [en]
 • การออกเสียง : stable stable [en]
 • การออกเสียง : barn barn [en]
 • การออกเสียง : vacuum vacuum [en]
 • การออกเสียง : laser laser [en]
 • การออกเสียง : general theory of relativity general theory of relativity [en]
 • การออกเสียง : Isaac Newton Isaac Newton [en]
 • การออกเสียง : Siemens Siemens [de]
 • การออกเสียง : Standard Model Standard Model [en]
 • การออกเสียง : Bernoulli Bernoulli [gsw]
 • การออกเสียง : universe universe [en]
 • การออกเสียง : Ohm's law Ohm's law [en]
 • การออกเสียง : atom atom [en]
 • การออกเสียง : cycle cycle [en]
 • การออกเสียง : Wilhelm Conrad Röntgen Wilhelm Conrad Röntgen [de]
 • การออกเสียง : spin spin [en]
 • การออกเสียง : masa masa [tr]
 • การออกเสียง : quantum quantum [en]
 • การออกเสียง : condensation condensation [en]
 • การออกเสียง : cosmos cosmos [en]
 • การออกเสียง : isotope isotope [en]
 • การออกเสียง : quark quark [it]
 • การออกเสียง : orbit orbit [en]
 • การออกเสียง : cathode cathode [en]
 • การออกเสียง : energia energia [it]
 • การออกเสียง : pendulum pendulum [en]
 • การออกเสียง : Michael Faraday Michael Faraday [en]
 • การออกเสียง : wavelength wavelength [en]
 • การออกเสียง : thermodynamic thermodynamic [en]
 • การออกเสียง : velocity velocity [en]
 • การออกเสียง : физика физика [ru]
 • การออกเสียง : Watt Watt [de]
 • การออกเสียง : Joule Joule [en]
 • การออกเสียง : centrifuge centrifuge [en]
 • การออกเสียง : collision collision [en]
 • การออกเสียง : Euler Euler [de]
 • การออกเสียง : rotation rotation [en]
 • การออกเสียง : multiverse multiverse [en]
 • การออกเสียง : self self [en]
 • การออกเสียง : Niels Bohr Niels Bohr [en]
 • การออกเสียง : anode anode [en]
 • การออกเสียง : temperatur temperatur [de]
 • การออกเสียง : convection convection [en]
 • การออกเสียง : black hole black hole [en]
 • การออกเสียง : Higgs boson Higgs boson [en]
 • การออกเสียง : magnetron magnetron [nl]
 • การออกเสียง : hassium hassium [en]
 • การออกเสียง : vector vector [en]
 • การออกเสียง : Large Hadron Collider Large Hadron Collider [en]
 • การออกเสียง : convergent convergent [en]
 • การออกเสียง : chiral chiral [en]
 • การออกเสียง : calorie calorie [en]
 • การออกเสียง : tau tau [pt]
 • การออกเสียง : migration migration [en]
 • การออกเสียง : лазер лазер [tt]
 • การออกเสียง : anti-particle anti-particle [en]
 • การออกเสียง : amplitude amplitude [en]
 • การออกเสียง : gauss gauss [de]
 • การออกเสียง : fission fission [en]
 • การออกเสียง : tachocline tachocline [en]
 • การออกเสียง : moderator moderator [pl]
 • การออกเสียง : coefficient coefficient [en]
 • การออกเสียง : Coriolis Coriolis [en]
 • การออกเสียง : holographic holographic [en]
 • การออกเสียง : proton proton [en]
 • การออกเสียง : Relativistic Heavy Ion Collider Relativistic Heavy Ion Collider [en]
 • การออกเสียง : ununoctium ununoctium [en]
 • การออกเสียง : конденсатор конденсатор [tt]
 • การออกเสียง : divergent divergent [en]
 • การออกเสียง : admittance admittance [en]
 • การออกเสียง : Panne Panne [de]
 • การออกเสียง : perturbation perturbation [en]
 • การออกเสียง : hadron hadron [en]
 • การออกเสียง : Gerard 't Hooft Gerard 't Hooft [nl]
 • การออกเสียง : температура температура [ru]
 • การออกเสียง : experimentation experimentation [en]
 • การออกเสียง : Becquerel Becquerel [fr]
 • การออกเสียง : Feynman Feynman [en]
 • การออกเสียง : E=mc² E=mc² [en]
 • การออกเสียง : résistivité résistivité [fr]
 • การออกเสียง : quantum mechanics quantum mechanics [en]
 • การออกเสียง : neutron neutron [en]
 • การออกเสียง : bremsstrahlung bremsstrahlung [en]
 • การออกเสียง : calibre calibre [en]
 • การออกเสียง : red-shift red-shift [en]
 • การออกเสียง : neutrino neutrino [en]
 • การออกเสียง : физик физик [ru]
 • การออกเสียง : reflexion reflexion [de]
 • การออกเสียง : 天体力学 天体力学 [ja]
 • การออกเสียง : Big Bang Big Bang [en]
 • การออกเสียง : nicol nicol [es]
 • การออกเสียง : radionuclide radionuclide [en]
 • การออกเสียง : Arrhenius Arrhenius [en]
 • การออกเสียง : antiparticle antiparticle [en]
 • การออกเสียง : синхрофазотрон синхрофазотрон [ru]
 • การออกเสียง : Triton Triton [en]
 • การออกเสียง : résilience résilience [fr]
 • การออกเสียง : superposition superposition [en]
 • การออกเสียง : centrifugal centrifugal [en]
 • การออกเสียง : siphon siphon [en]