หมวดหมู่:

physics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงphysics

 • การออกเสียง : quaternion quaternion [en]
 • การออกเสียง : протон протон [ru]
 • การออกเสียง : antiquark antiquark [de]
 • การออกเสียง : Photon Photon [en]
 • การออกเสียง : siphon siphon [en]
 • การออกเสียง : Becquerel Becquerel [fr]
 • การออกเสียง : fermion fermion [fr]
 • การออกเสียง : dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียง : centrifugal centrifugal [en]
 • การออกเสียง : 紫外線 紫外線 [ja]
 • การออกเสียง : Triton Triton [en]
 • การออกเสียง : pion pion [fr]
 • การออกเสียง : bremsstrahlung bremsstrahlung [en]
 • การออกเสียง : Big Bang Big Bang [en]
 • การออกเสียง : magnetic pole magnetic pole [en]
 • การออกเสียง : спектроскопия спектроскопия [tt]
 • การออกเสียง : quantum gravity quantum gravity [en]
 • การออกเสียง : dark energy dark energy [en]
 • การออกเสียง : нейтрино нейтрино [ru]
 • การออกเสียง : Enrico Fermi Enrico Fermi [it]
 • การออกเสียง : фотосинтез фотосинтез [uk]
 • การออกเสียง : Claude Cohen-Tannoudji Claude Cohen-Tannoudji [fr]
 • การออกเสียง : бел бел [ru]
 • การออกเสียง : 万有引力の法則 万有引力の法則 [ja]
 • การออกเสียง : paraboliczny paraboliczny [pl]
 • การออกเสียง : фотон фотон [ru]
 • การออกเสียง : teletrasporto teletrasporto [it]
 • การออกเสียง : dioptrie dioptrie [fr]
 • การออกเสียง : kosmologia kosmologia [fi]
 • การออกเสียง : électricité statique électricité statique [fr]
 • การออกเสียง : Entropie Entropie [de]
 • การออกเสียง : spacetime continuum spacetime continuum [en]
 • การออกเสียง : resistenza resistenza [it]
 • การออกเสียง : uncertainty principle uncertainty principle [en]
 • การออกเสียง : fulcrum fulcrum [en]
 • การออกเสียง : electron donor electron donor [en]
 • การออกเสียง : afocal afocal [fr]
 • การออกเสียง : Positron Positron [fr]
 • การออกเสียง : roue de Barlow roue de Barlow [fr]
 • การออกเสียง : diffraction grating diffraction grating [en]
 • การออกเสียง : Relativitätstheorie Relativitätstheorie [de]
 • การออกเสียง : Interféromètre de Fabry-Perot Interféromètre de Fabry-Perot [fr]
 • การออกเสียง : Arrhenius Arrhenius [en]
 • การออกเสียง : isobaric isobaric [en]
 • การออกเสียง : reverberation reverberation [en]
 • การออกเสียง : moderator neutronów moderator neutronów [pl]
 • การออกเสียง : tensor tensor [es]
 • การออกเสียง : kosmologi kosmologi [sv]
 • การออกเสียง : ионизация ионизация [ru]
 • การออกเสียง : осциллограф осциллограф [ru]
 • การออกเสียง : Augustin-Jean Fresnel Augustin-Jean Fresnel [fr]
 • การออกเสียง : étincelle étincelle [fr]
 • การออกเสียง : absolute zero absolute zero [en]
 • การออกเสียง : ампер ампер [ru]
 • การออกเสียง : нейтрон нейтрон [ru]
 • การออกเสียง : hysteresis hysteresis [en]
 • การออกเสียง : bimetal bimetal [en]
 • การออกเสียง : flotation flotation [en]
 • การออกเสียง : radian radian [en]
 • การออกเสียง : aerophone aerophone [en]
 • การออกเสียง : франций франций [tt]
 • การออกเสียง : chordophone chordophone [en]
 • การออกเสียง : entalpia entalpia [it]
 • การออกเสียง : фосфоресценция фосфоресценция [ru]
 • การออกเสียง : термолюминесценция термолюминесценция [ru]
 • การออกเสียง : anti-proton anti-proton [fr]
 • การออกเสียง : coulomb coulomb [en]
 • การออกเสียง : kolorimetrie kolorimetrie [cs]
 • การออกเสียง : тензор тензор [tt]
 • การออกเสียง : temperatuur temperatuur [nl]
 • การออกเสียง : spallation spallation [en]
 • การออกเสียง : colorimetry colorimetry [en]
 • การออกเสียง : enerģija enerģija [lv]
 • การออกเสียง : Enthalpie Enthalpie [de]
 • การออกเสียง : Charles Coulomb Charles Coulomb [fr]
 • การออกเสียง : radiance radiance [en]
 • การออกเสียง : суперсимметрия суперсимметрия [ru]
 • การออกเสียง : armature armature [en]
 • การออกเสียง : semi-solid semi-solid [en]
 • การออกเสียง : кварк кварк [ru]
 • การออกเสียง : auto-induction auto-induction [fr]
 • การออกเสียง : entalpi entalpi [no]
 • การออกเสียง : cryoscopic cryoscopic [en]
 • การออกเสียง : The Grid The Grid [en]
 • การออกเสียง : dépanneur dépanneur [fr]
 • การออกเสียง : faisceau faisceau [fr]
 • การออกเสียง : phasor phasor [en]
 • การออกเสียง : dispersion dispersion [en]
 • การออกเสียง : Battelle Battelle [fr]
 • การออกเสียง : muon muon [en]
 • การออกเสียง : torus torus [en]
 • การออกเสียง : decoherence decoherence [en]
 • การออกเสียง : Philipp Lenard Philipp Lenard [en]
 • การออกเสียง : nabla nabla [fr]
 • การออกเสียง : магнето магнето [ru]
 • การออกเสียง : aerogenerator aerogenerator [en]
 • การออกเสียง : superfluidity superfluidity [en]
 • การออกเสียง : boson boson [fr]
 • การออกเสียง : claquer claquer [fr]
 • การออกเสียง : тизлек тизлек [tt]