หมวดหมู่:

palabrota

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpalabrota

  • การออกเสียง : idiota idiota [pt]
  • การออกเสียง : gilipollas gilipollas [es]
  • การออกเสียง : cojón cojón [es]
  • การออกเสียง : maldita sea maldita sea [es]
  • การออกเสียง : hostias hostias [es]