• การออกเสียงคำว่า cojón cojón [es]
  • การออกเสียงคำว่า gilipollas gilipollas [es]
  • การออกเสียงคำว่า hostias hostias [es]
  • การออกเสียงคำว่า idiota idiota [pt]
  • การออกเสียงคำว่า maldita sea maldita sea [es]