หมวดหมู่:

oppressive sun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoppressive sun

 • การออกเสียง : żar
  żar [pl]
 • การออกเสียง : spiekota
  spiekota [pl]
 • การออกเสียง : gorąc
  gorąc [pl]
 • การออกเสียง : upał
  upał [pl]