หมวดหมู่:

oppressive sun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoppressive sun

  • การออกเสียง : gorąc gorąc [pl]
  • การออกเสียง : spiekota spiekota [pl]
  • การออกเสียง : upał upał [pl]
  • การออกเสียง : żar żar [pl]