หมวดหมู่:

obsolete

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงobsolete

 • การออกเสียง : æ æ [no]
 • การออกเสียง : centrum centrum [nl]
 • การออกเสียง : Siam Siam [en]
 • การออกเสียง : naber naber [tr]
 • การออกเสียง : receptor receptor [pt]
 • การออกเสียง : Schopenhauer Schopenhauer [en]
 • การออกเสียง : stat stat [la]
 • การออกเสียง : carburetor carburetor [en]
 • การออกเสียง : daw daw [en]
 • การออกเสียง : eminency eminency [en]
 • การออกเสียง : Schröder Schröder [de]
 • การออกเสียง : sexa sexa [gl]
 • การออกเสียง : coordination coordination [en]
 • การออกเสียง : daws daws [en]
 • การออกเสียง : redamancy redamancy [en]
 • การออกเสียง : Themata Themata [de]
 • การออกเสียง : ablaqueation ablaqueation [en]
 • การออกเสียง : coft coft [en]
 • การออกเสียง : instinction instinction [en]
 • การออกเสียง : azote azote [es]
 • การออกเสียง : trüglich trüglich [de]
 • การออกเสียง : mussitate mussitate [en]
 • การออกเสียง : carambole carambole [fr]
 • การออกเสียง : mythe mythe [fr]
 • การออกเสียง : arbiter arbiter [en]
 • การออกเสียง : jarvey jarvey [en]
 • การออกเสียง : sodale sodale [it]
 • การออกเสียง : pelzer pelzer [en]
 • การออกเสียง : divinify divinify [en]
 • การออกเสียง : Hauswart Hauswart [de]
 • การออกเสียง : manageress manageress [en]
 • การออกเสียง : Scheffel Scheffel [de]
 • การออกเสียง : galoppen galoppen [de]
 • การออกเสียง : Seynsgeschichte Seynsgeschichte [de]
 • การออกเสียง : representant representant [ca]
 • การออกเสียง : Unterbewußtsein Unterbewußtsein [de]
 • การออกเสียง : Kremschnitte Kremschnitte [de]
 • การออกเสียง : foetal foetal [en]
 • การออกเสียง : aeger aeger [la]
 • การออกเสียง : ligure ligure [it]
 • การออกเสียง : kaffer kaffer [de]
 • การออกเสียง : Schläsinger Schläsinger [de]
 • การออกเสียง : Aryan Aryan [en]
 • การออกเสียง : lepper lepper [de]
 • การออกเสียง : vizard vizard [en]
 • การออกเสียง : Schirmer Schirmer [de]
 • การออกเสียง : subaltern subaltern [en]
 • การออกเสียง : presser presser [fr]
 • การออกเสียง : Oryktologie Oryktologie [de]
 • การออกเสียง : wone wone [wo]
 • การออกเสียง : glid glid [yi]
 • การออกเสียง : Fuder Fuder [de]
 • การออกเสียง : Brennessel Brennessel [de]
 • การออกเสียง : Meßzyklen Meßzyklen [de]
 • การออกเสียง : hent hent [yi]
 • การออกเสียง : Dero Dero [it]
 • การออกเสียง : Pfeifer Pfeifer [de]
 • การออกเสียง : fourrier fourrier [fr]
 • การออกเสียง : gride gride [en]
 • การออกเสียง : Kümmer Kümmer [de]
 • การออกเสียง : Gewere Gewere [de]
 • การออกเสียง : Roscher Roscher [de]
 • การออกเสียง : lapper lapper [da]
 • การออกเสียง : Pfister Pfister [de]
 • การออกเสียง : muntern muntern [de]
 • การออกเสียง : Paradeiser Paradeiser [de]
 • การออกเสียง : Leinreiter Leinreiter [de]
 • การออกเสียง : Durchlaßbereich Durchlaßbereich [de]
 • การออกเสียง : Fernmeßtechnik Fernmeßtechnik [de]
 • การออกเสียง : Centralmärzheld Centralmärzheld [de]
 • การออกเสียง : Schußrapport Schußrapport [de]
 • การออกเสียง : sperna sperna [is]
 • การออกเสียง : Ablaßschraube Ablaßschraube [de]
 • การออกเสียง : Freßfeind Freßfeind [de]
 • การออกเสียง : Mißgestaltung Mißgestaltung [de]
 • การออกเสียง : parlor snake parlor snake [en]
 • การออกเสียง : beldame beldame [en]
 • การออกเสียง : Erstarrungsriß Erstarrungsriß [de]
 • การออกเสียง : Erdschluß Erdschluß [de]
 • การออกเสียง : Adaptionsprozeß Adaptionsprozeß [de]
 • การออกเสียง : Bedienungsprozeß Bedienungsprozeß [de]
 • การออกเสียง : Elektricität Elektricität [de]
 • การออกเสียง : Durchlaßbandsignal Durchlaßbandsignal [de]
 • การออกเสียง : Anschlußreihenfolge Anschlußreihenfolge [de]
 • การออกเสียง : Meßdraht Meßdraht [de]
 • การออกเสียง : Kaviller Kaviller [de]
 • การออกเสียง : Erdschlußüberwachung Erdschlußüberwachung [de]
 • การออกเสียง : Gewichtstheil Gewichtstheil [de]
 • การออกเสียง : Lersner Lersner [de]
 • การออกเสียง : Abriß Abriß [de]
 • การออกเสียง : Lautfahrer Lautfahrer [de]
 • การออกเสียง : Entwurzelungsprozeß Entwurzelungsprozeß [de]
 • การออกเสียง : Scheibler Scheibler [de]
 • การออกเสียง : Silikonverguß Silikonverguß [de]
 • การออกเสียง : Anlassbeständigkeit Anlassbeständigkeit [de]
 • การออกเสียง : Moslem Moslem [de]
 • การออกเสียง : Consistorialrat Consistorialrat [de]
 • การออกเสียง : Lupper Lupper [de]
 • การออกเสียง : Köpfler Köpfler [de]
 • การออกเสียง : Wechselstrommeßwerk Wechselstrommeßwerk [de]