หมวดหมู่:

nyelv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnyelv

 • การออกเสียง : rumén rumén [hu]
 • การออกเสียง : antaiszaka antaiszaka [hu]
 • การออกเสียง : beothuk beothuk [hu]
 • การออกเสียง : guajiró guajiró [hu]
 • การออกเสียง : poláb poláb [hu]
 • การออกเสียง : dzsek dzsek [hu]
 • การออกเสียง : kamassz kamassz [hu]
 • การออกเสียง : jukagír jukagír [hu]
 • การออกเสียง : banmana banmana [hu]
 • การออกเสียง : szemnon szemnon [hu]
 • การออกเสียง : kajuka kajuka [hu]
 • การออกเสียง : miszkito miszkito [hu]
 • การออกเสียง : feröeri feröeri [hu]
 • การออกเสียง : ouimbundu ouimbundu [hu]
 • การออกเสียง : nanaj nanaj [hu]
 • การออกเสียง : jüe jüe [hu]
 • การออกเสียง : marba marba [hu]
 • การออกเสียง : adangme adangme [hu]
 • การออกเสียง : szikh szikh [hu]
 • การออกเสียง : tukolor tukolor [hu]
 • การออกเสียง : gepida gepida [hu]
 • การออกเสียง : lurí lurí [hu]
 • การออกเสียง : muroma muroma [hu]
 • การออกเสียง : indonéz indonéz [hu]
 • การออกเสียง : hoiszala hoiszala [hu]
 • การออกเสียง : izlandi izlandi [hu]
 • การออกเสียง : hehe hehe [hu]
 • การออกเสียง : szutó szutó [hu]
 • การออกเสียง : kisszi kisszi [hu]
 • การออกเสียง : kartvel kartvel [hu]
 • การออกเสียง : máltai máltai [hu]
 • การออกเสียง : kabije kabije [hu]
 • การออกเสียง : messzáp messzáp [hu]
 • การออกเสียง : karél karél [hu]
 • การออกเสียง : serpa serpa [hu]
 • การออกเสียง : kwangali kwangali [hu]
 • การออกเสียง : tetela tetela [hu]
 • การออกเสียง : nupe nupe [hu]
 • การออกเสียง : dagbani dagbani [hu]
 • การออกเสียง : votják votják [hu]
 • การออกเสียง : matakó matakó [hu]
 • การออกเสียง : tszimiheti tszimiheti [hu]
 • การออกเสียง : nootka nootka [hu]
 • การออกเสียง : bengáli bengáli [hu]
 • การออกเสียง : shuszvap shuszvap [hu]
 • การออกเสียง : puebló puebló [hu]
 • การออกเสียง : mboszi mboszi [hu]
 • การออกเสียง : szingaléz szingaléz [hu]
 • การออกเสียง : munukutuba munukutuba [hu]
 • การออกเสียง : tulu tulu [hu]
 • การออกเสียง : asszán asszán [hu]
 • การออกเสียง : trák trák [hu]
 • การออกเสียง : csiluba csiluba [hu]
 • การออกเสียง : bandzsabi bandzsabi [hu]
 • การออกเสียง : aljutor aljutor [hu]
 • การออกเสียง : lezg lezg [hu]
 • การออกเสียง : timukua timukua [hu]
 • การออกเสียง : bihári bihári [hu]
 • การออกเสียง : hindko hindko [hu]
 • การออกเสียง : muszkogi muszkogi [hu]
 • การออกเสียง : hinuh hinuh [hu]
 • การออกเสียง : csimsano csimsano [hu]
 • การออกเสียง : ukrán ukrán [hu]
 • การออกเสียง : kucsin kucsin [hu]
 • การออกเสียง : korzikai korzikai [hu]
 • การออกเสียง : darkhat darkhat [hu]
 • การออกเสียง : malajalám malajalám [hu]
 • การออกเสียง : pampangan pampangan [hu]
 • การออกเสียง : koiszan koiszan [hu]
 • การออกเสียง : numídiai numídiai [hu]
 • การออกเสียง : tarahumara tarahumara [hu]
 • การออกเสียง : veinah veinah [hu]
 • การออกเสียง : klao klao [hu]
 • การออกเสียง : gbandi gbandi [hu]
 • การออกเสียง : ilocano ilocano [hu]
 • การออกเสียง : totonák totonák [hu]
 • การออกเสียง : uicsol uicsol [hu]
 • การออกเสียง : vagri vagri [hu]
 • การออกเสียง : mandzsu mandzsu [hu]
 • การออกเสียง : kumük kumük [hu]
 • การออกเสียง : khászi khászi [hu]
 • การออกเสียง : kvád kvád [hu]
 • การออกเสียง : portugál portugál [hu]
 • การออกเสียง : kulango kulango [hu]
 • การออกเสียง : moldován moldován [hu]
 • การออกเสียง : nepáli nepáli [hu]
 • การออกเสียง : csud csud [hu]
 • การออกเสียง : mbaje mbaje [hu]
 • การออกเสียง : újlatin újlatin [hu]
 • การออกเสียง : zelmag zelmag [hu]
 • การออกเสียง : athapaszk athapaszk [hu]
 • การออกเสียง : taugi-szamojéd taugi-szamojéd [hu]
 • การออกเสียง : kavahib kavahib [hu]
 • การออกเสียง : mongó mongó [hu]
 • การออกเสียง : kanembu kanembu [hu]
 • การออกเสียง : bamun bamun [hu]
 • การออกเสียง : szudán-guineai szudán-guineai [hu]
 • การออกเสียง : hinalug hinalug [hu]
 • การออกเสียง : dargva dargva [hu]
 • การออกเสียง : pohnpei pohnpei [hu]