หมวดหมู่:

noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : second second [en]
 • การออกเสียง : hotel hotel [en]
 • การออกเสียง : white white [en]
 • การออกเสียง : Fahrenheit Fahrenheit [en]
 • การออกเสียง : dollar dollar [en]
 • การออกเสียง : major major [en]
 • การออกเสียง : cup cup [en]
 • การออกเสียง : bus bus [en]
 • การออกเสียง : bag bag [en]
 • การออกเสียง : ham ham [en]
 • การออกเสียง : nerd nerd [en]
 • การออกเสียง : weather weather [en]
 • การออกเสียง : Africa Africa [en]
 • การออกเสียง : dream dream [en]
 • การออกเสียง : mark mark [en]
 • การออกเสียง : face face [en]
 • การออกเสียง : anchor anchor [en]
 • การออกเสียง : product product [en]
 • การออกเสียง : apothecary apothecary [en]
 • การออกเสียง : boat boat [en]
 • การออกเสียง : hair hair [en]
 • การออกเสียง : barbecue barbecue [en]
 • การออกเสียง : caution caution [en]
 • การออกเสียง : snake snake [en]
 • การออกเสียง : яблоко яблоко [ru]
 • การออกเสียง : oil oil [en]
 • การออกเสียง : block block [en]
 • การออกเสียง : Saturday Saturday [en]
 • การออกเสียง : culture culture [en]
 • การออกเสียง : out out [en]
 • การออกเสียง : ask ask [en]
 • การออกเสียง : vinyl vinyl [en]
 • การออกเสียง : tarde tarde [es]
 • การออกเสียง : baseball baseball [en]
 • การออกเสียง : romance romance [en]
 • การออกเสียง : want want [en]
 • การออกเสียง : right right [en]
 • การออกเสียง : Ecuador Ecuador [es]
 • การออกเสียง : current current [en]
 • การออกเสียง : parfum parfum [fr]
 • การออกเสียง : strength strength [en]
 • การออกเสียง : carrot carrot [en]
 • การออกเสียง : hammer hammer [en]
 • การออกเสียง : spread spread [en]
 • การออกเสียง : month month [en]
 • การออกเสียง : German German [en]
 • การออกเสียง : potęga potęga [pl]
 • การออกเสียง : pot pot [en]
 • การออกเสียง : queue queue [en]
 • การออกเสียง : gorilla gorilla [en]
 • การออกเสียง : crush crush [en]
 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : accident accident [en]
 • การออกเสียง : monster monster [en]
 • การออกเสียง : ball ball [en]
 • การออกเสียง : specific specific [en]
 • การออกเสียง : top top [en]
 • การออกเสียง : name name [en]
 • การออกเสียง : airport airport [en]
 • การออกเสียง : Okasan (おかあさん, お母さん) Okasan (おかあさん, お母さん) [ja]
 • การออกเสียง : novel novel [en]
 • การออกเสียง : matter matter [en]
 • การออกเสียง : button button [en]
 • การออกเสียง : law law [en]
 • การออกเสียง : volleyball volleyball [en]
 • การออกเสียง : Hyundai Hyundai [ko]
 • การออกเสียง : Granada Granada [es]
 • การออกเสียง : question question [en]
 • การออกเสียง : Adidas Adidas [de]
 • การออกเสียง : winter winter [en]
 • การออกเสียง : cake cake [en]
 • การออกเสียง : take take [en]
 • การออกเสียง : cześć cześć [pl]
 • การออกเสียง : cow cow [en]
 • การออกเสียง : ocean ocean [en]
 • การออกเสียง : 学生 学生 [ja]
 • การออกเสียง : adjective adjective [en]
 • การออกเสียง : grey grey [en]
 • การออกเสียง : tan tan [en]
 • การออกเสียง : figure figure [en]
 • การออกเสียง : さくらんぼ, サクランボ さくらんぼ, サクランボ [ja]
 • การออกเสียง : miniature miniature [en]
 • การออกเสียง : yoghurt yoghurt [en]
 • การออกเสียง : whole whole [en]
 • การออกเสียง : museum museum [en]
 • การออกเสียง : colonel colonel [en]
 • การออกเสียง : basketball basketball [en]
 • การออกเสียง : American American [en]
 • การออกเสียง : almond almond [en]
 • การออกเสียง : sex sex [en]
 • การออกเสียง : вода вода [ru]
 • การออกเสียง : melancholy melancholy [en]
 • การออกเสียง : scissors scissors [en]
 • การออกเสียง : van van [en]
 • การออกเสียง : July July [en]
 • การออกเสียง : cousin cousin [en]
 • การออกเสียง : youth youth [en]
 • การออกเสียง : material material [en]
 • การออกเสียง : search search [en]
 • การออกเสียง : root root [en]