หมวดหมู่:

musical terms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusical terms

 • การออกเสียง : poco poco [es]
 • การออกเสียง : uno uno [es]
 • การออกเสียง : brillante brillante [es]
 • การออกเสียง : nicht nicht [de]
 • การออกเสียง : sehr sehr [de]
 • การออกเสียง : cuatro cuatro [es]
 • การออกเสียง : avec avec [fr]
 • การออกเสียง : tempo tempo [it]
 • การออกเสียง : primo primo [es]
 • การออกเสียง : cajón cajón [es]
 • การออกเสียง : vivo vivo [it]
 • การออกเสียง : solo solo [it]
 • การออกเสียง : aber aber [de]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : immer immer [de]
 • การออกเสียง : registration registration [en]
 • การออกเสียง : concerto concerto [en]
 • การออกเสียง : allegro allegro [it]
 • การออกเสียง : religioso religioso [es]
 • การออกเสียง : bis bis [de]
 • การออกเสียง : wenig wenig [de]
 • การออกเสียง : senza senza [it]
 • การออกเสียง : accelerando accelerando [it]
 • การออกเสียง : Chanson Chanson [fr]
 • การออกเสียง : scherzo scherzo [it]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : Fröhlich Fröhlich [de]
 • การออกเสียง : dur dur [fr]
 • การออกเสียง : langsam langsam [de]
 • การออกเสียง : largo largo [it]
 • การออกเสียง : crescendo crescendo [it]
 • การออกเสียง : assez assez [fr]
 • การออกเสียง : quatro quatro [pt]
 • การออกเสียง : acceso acceso [it]
 • การออกเสียง : alla alla [it]
 • การออกเสียง : allemande allemande [fr]
 • การออกเสียง : ad lib ad lib [la]
 • การออกเสียง : zarzuela zarzuela [es]
 • การออกเสียง : più più [it]
 • การออกเสียง : molto molto [it]
 • การออกเสียง : string quartet string quartet [en]
 • การออกเสียง : pick-up pick-up [en]
 • การออกเสียง : pausa pausa [es]
 • การออกเสียง : a cappella a cappella [it]
 • การออกเสียง : Electric guitar Electric guitar [en]
 • การออกเสียง : étude étude [fr]
 • การออกเสียง : drum kit drum kit [en]
 • การออกเสียง : vivace vivace [it]
 • การออกเสียง : stanza stanza [it]
 • การออกเสียง : cantata cantata [pt]
 • การออกเสียง : freddo freddo [it]
 • การออกเสียง : schnell schnell [de]
 • การออกเสียง : lento lento [es]
 • การออกเสียง : Bass trumpet Bass trumpet [en]
 • การออกเสียง : tro tro [sv]
 • การออกเสียง : vif vif [fr]
 • การออกเสียง : etwas etwas [de]
 • การออกเสียง : poi poi [it]
 • การออกเสียง : call and response call and response [en]
 • การออกเสียง : Synthesizer Synthesizer [en]
 • การออกเสียง : fuoco fuoco [it]
 • การออกเสียง : siciliana siciliana [it]
 • การออกเสียง : arco arco [es]
 • การออกเสียง : armonioso armonioso [es]
 • การออกเสียง : mezzo mezzo [it]
 • การออกเสียง : ad libitum ad libitum [it]
 • การออกเสียง : Gigue Gigue [en]
 • การออกเสียง : polonaise polonaise [fr]
 • การออกเสียง : veloce veloce [it]
 • การออกเสียง : Baritone saxophone Baritone saxophone [en]
 • การออกเสียง : pipa pipa [es]
 • การออกเสียง : eco eco [es]
 • การออกเสียง : voce voce [it]
 • การออกเสียง : ziehen ziehen [de]
 • การออกเสียง : breit breit [de]
 • การออกเสียง : wind instrument wind instrument [en]
 • การออกเสียง : tutti tutti [it]
 • การออกเสียง : basso basso [it]
 • การออกเสียง : furioso furioso [pt]
 • การออกเสียง : capo capo [it]
 • การออกเสียง : forza forza [gl]
 • การออกเสียง : Recorder Recorder [en]
 • การออกเสียง : Hi-hat cymbal Hi-hat cymbal [en]
 • การออกเสียง : maggiore maggiore [it]
 • การออกเสียง : pesante pesante [it]
 • การออกเสียง : arpeggio arpeggio [it]
 • การออกเสียง : sampler sampler [en]
 • การออกเสียง : flageolet flageolet [fr]
 • การออกเสียง : libero libero [pl]
 • การออกเสียง : ballade ballade [da]
 • การออกเสียง : grandioso grandioso [it]
 • การออกเสียง : banjo banjo [en]
 • การออกเสียง : sostenuto sostenuto [it]
 • การออกเสียง : Waltz Waltz [en]
 • การออกเสียง : allegretto allegretto [it]
 • การออกเสียง : Pavane Pavane [fr]
 • การออกเสียง : Bass saxophone Bass saxophone [en]
 • การออกเสียง : soave soave [it]
 • การออกเสียง : Bass guitar Bass guitar [en]
 • การออกเสียง : roulade roulade [fr]