หมวดหมู่:

musical terms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusical terms

 • การออกเสียง : lamentando lamentando [pt]
 • การออกเสียง : roadie roadie [en]
 • การออกเสียง : rinforzando rinforzando [fr]
 • การออกเสียง : surdo surdo [pt]
 • การออกเสียง : arpeggiato arpeggiato [it]
 • การออกเสียง : Ranat thum lek Ranat thum lek [th]
 • การออกเสียง : tenerezza tenerezza [it]
 • การออกเสียง : Omnichord Omnichord [en]
 • การออกเสียง : Teleharmonium Teleharmonium [en]
 • การออกเสียง : Octobass Octobass [en]
 • การออกเสียง : pizz pizz [en]
 • การออกเสียง : focoso focoso [it]
 • การออกเสียง : zelosamente zelosamente [pt]
 • การออกเสียง : Free Bass Accordion Free Bass Accordion [en]
 • การออกเสียง : Clavinet Clavinet [en]
 • การออกเสียง : zufolo zufolo [it]
 • การออกเสียง : Metallophone Metallophone [en]
 • การออกเสียง : shehnai shehnai [hi]
 • การออกเสียง : DI Box DI Box [en]
 • การออกเสียง : PP PP [es]
 • การออกเสียง : animato animato [it]
 • การออกเสียง : keyed bugle keyed bugle [en]
 • การออกเสียง : Synclavier Synclavier [en]
 • การออกเสียง : affannato affannato [it]
 • การออกเสียง : Mando-bass Mando-bass [en]
 • การออกเสียง : Ryuteki Ryuteki [ja]
 • การออกเสียง : στρέτο στρέτο [el]
 • การออกเสียง : Harp guitar Harp guitar [en]
 • การออกเสียง : Subcontrabass tuba Subcontrabass tuba [en]
 • การออกเสียง : ritornello ritornello [it]
 • การออกเสียง : Quintephone Quintephone [en]
 • การออกเสียง : Hydraulophone Hydraulophone [en]
 • การออกเสียง : accentus accentus [fr]
 • การออกเสียง : getragen getragen [de]
 • การออกเสียง : Hardart Hardart [en]
 • การออกเสียง : Piano horn Piano horn [en]
 • การออกเสียง : αντιστικτικός αντιστικτικός [el]
 • การออกเสียง : scatenato scatenato [it]
 • การออกเสียง : φούγκα φούγκα [el]
 • การออกเสียง : marziale marziale [it]
 • การออกเสียง : bellicoso bellicoso [it]
 • การออกเสียง : 6-string 6-string [en]
 • การออกเสียง : Tonette Tonette [en]
 • การออกเสียง : Post horn Post horn [en]
 • การออกเสียง : tabulature tabulature [en]
 • การออกเสียง : sipario sipario [it]
 • การออกเสียง : Cittern Cittern [en]
 • การออกเสียง : sabar sabar [ind]
 • การออกเสียง : Pyrophone Pyrophone [en]
 • การออกเสียง : Reed contrabass Reed contrabass [en]
 • การออกเสียง : XLR XLR [en]
 • การออกเสียง : gemendo gemendo [pt]
 • การออกเสียง : Vibraslap Vibraslap [en]
 • การออกเสียง : Cornett Cornett [en]
 • การออกเสียง : stornello stornello [it]
 • การออกเสียง : sweetening sweetening [en]
 • การออกเสียง : Electric Cymbalum Electric Cymbalum [en]
 • การออกเสียง : Trychel Trychel [en]
 • การออกเสียง : xalam xalam [sw]
 • การออกเสียง : affannoso affannoso [it]
 • บันทึกการออกเสียง : sarod sarod [hi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sampho Sampho [km] รอการออกเสียง