หมวดหมู่:

military

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmilitary

 • การออกเสียง : lieutenant
  lieutenant [en]
 • การออกเสียง : major
  major [en]
 • การออกเสียง : colonel
  colonel [en]
 • การออกเสียง : strategic
  strategic [en]
 • การออกเสียง : had
  had [en]
 • การออกเสียง : Ray-Ban
  Ray-Ban [en]
 • การออกเสียง : auxiliary
  auxiliary [en]
 • การออกเสียง : aimer
  aimer [fr]
 • การออกเสียง : sector
  sector [en]
 • การออกเสียง : marine
  marine [en]
 • การออกเสียง : corps
  corps [fr]
 • การออกเสียง : hostile
  hostile [en]
 • การออกเสียง : occupation
  occupation [en]
 • การออกเสียง : camp
  camp [en]
 • การออกเสียง : Royal Navy
  Royal Navy [en]
 • การออกเสียง : invisible
  invisible [en]
 • การออกเสียง : patriot
  patriot [en]
 • การออกเสียง : cavalier
  cavalier [en]
 • การออกเสียง : sergeant
  sergeant [en]
 • การออกเสียง : relief
  relief [en]
 • การออกเสียง : mission
  mission [en]
 • การออกเสียง : Oliver Cromwell
  Oliver Cromwell [en]
 • การออกเสียง : halberd
  halberd [en]
 • การออกเสียง : headquarters
  headquarters [en]
 • การออกเสียง : 尖閣諸島
  尖閣諸島 [ja]
 • การออกเสียง : sortie
  sortie [fr]
 • การออกเสียง : reconnaissance
  reconnaissance [en]
 • การออกเสียง : legging
  legging [en]
 • การออกเสียง : commander
  commander [en]
 • การออกเสียง : Focke-Wulf
  Focke-Wulf [de]
 • การออกเสียง : Pentagon
  Pentagon [en]
 • การออกเสียง : accoutrement
  accoutrement [fr]
 • การออกเสียง : regiment
  regiment [en]
 • การออกเสียง : manoeuvre
  manoeuvre [en]
 • การออกเสียง : bazooka
  bazooka [it]
 • การออกเสียง : hausse
  hausse [fr]
 • การออกเสียง : interceptor
  interceptor [en]
 • การออกเสียง : blitz
  blitz [de]
 • การออกเสียง : citation
  citation [en]
 • การออกเสียง : about-face
  about-face [en]
 • การออกเสียง : armour
  armour [en]
 • การออกเสียง : лейтенант
  лейтенант [ru]
 • การออกเสียง : blockade
  blockade [de]
 • การออกเสียง : Royal Air Force
  Royal Air Force [en]
 • การออกเสียง : artillery
  artillery [en]
 • การออกเสียง : grenadier
  grenadier [en]
 • การออกเสียง : camouflaged
  camouflaged [en]
 • การออกเสียง : garrison
  garrison [en]
 • การออกเสียง : militar
  militar [es]
 • การออกเสียง : chargeur
  chargeur [fr]
 • การออกเสียง : Artillerie
  Artillerie [fr]
 • การออกเสียง : lanyard
  lanyard [en]
 • การออกเสียง : brigade
  brigade [en]
 • การออกเสียง : salute
  salute [en]
 • การออกเสียง : dormitories
  dormitories [en]
 • การออกเสียง : retreat
  retreat [en]
 • การออกเสียง : rota
  rota [en]
 • การออกเสียง : panzer
  panzer [de]
 • การออกเสียง : hussar
  hussar [en]
 • การออกเสียง : David Glasgow Farragut
  David Glasgow Farragut [en]
 • การออกเสียง : humvee
  humvee [en]
 • การออกเสียง : glycemic index
  glycemic index [en]
 • การออกเสียง : swordsman
  swordsman [en]
 • การออกเสียง : firefight
  firefight [en]
 • การออกเสียง : rating
  rating [en]
 • การออกเสียง : tabor
  tabor [cs]
 • การออกเสียง : armorer
  armorer [en]
 • การออกเสียง : reveille
  reveille [en]
 • การออกเสียง : armoured
  armoured [en]
 • การออกเสียง : rangefinder
  rangefinder [en]
 • การออกเสียง : legion
  legion [en]
 • การออกเสียง : phalange
  phalange [en]
 • การออกเสียง : David Petraeus
  David Petraeus [en]
 • การออกเสียง : полковник
  полковник [ru]
 • การออกเสียง : counter-strike
  counter-strike [en]
 • การออกเสียง : bivouac
  bivouac [en]
 • การออกเสียง : миномёт
  миномёт [tt]
 • การออกเสียง : FAMAS
  FAMAS [fr]
 • การออกเสียง : counter-attack
  counter-attack [en]
 • การออกเสียง : Fencibles
  Fencibles [en]
 • การออกเสียง : West Point
  West Point [en]
 • การออกเสียง : mission creep
  mission creep [en]
 • การออกเสียง : aide-de-camp
  aide-de-camp [fr]
 • การออกเสียง : дзот
  дзот [ru]
 • การออกเสียง : A vos ordres !
  A vos ordres ! [fr]
 • การออกเสียง : generale
  generale [it]
 • การออกเสียง : rappel
  rappel [fr]
 • การออกเสียง : lieutenant commander
  lieutenant commander [en]
 • การออกเสียง : взвод
  взвод [tt]
 • การออกเสียง : brevet
  brevet [fr]
 • การออกเสียง : jarhead
  jarhead [en]
 • การออกเสียง : secondment
  secondment [en]
 • การออกเสียง : paling
  paling [en]
 • การออกเสียง : капитан
  капитан [tt]
 • การออกเสียง : Arado
  Arado [es]
 • การออกเสียง : bombardement
  bombardement [fr]
 • การออกเสียง : Malcolm Grant
  Malcolm Grant [en]
 • การออกเสียง : rout
  rout [en]
 • การออกเสียง : reload
  reload [en]
 • การออกเสียง : minesweeper
  minesweeper [en]