หมวดหมู่:

military

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmilitary

 • การออกเสียง : lieutenant lieutenant [en]
 • การออกเสียง : major major [en]
 • การออกเสียง : colonel colonel [en]
 • การออกเสียง : strategic strategic [en]
 • การออกเสียง : had had [en]
 • การออกเสียง : Ray-Ban Ray-Ban [en]
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary [en]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : sector sector [en]
 • การออกเสียง : marine marine [en]
 • การออกเสียง : corps corps [fr]
 • การออกเสียง : hostile hostile [en]
 • การออกเสียง : camp camp [en]
 • การออกเสียง : occupation occupation [en]
 • การออกเสียง : Royal Navy Royal Navy [en]
 • การออกเสียง : invisible invisible [en]
 • การออกเสียง : patriot patriot [en]
 • การออกเสียง : cavalier cavalier [en]
 • การออกเสียง : sergeant sergeant [en]
 • การออกเสียง : relief relief [en]
 • การออกเสียง : Oliver Cromwell Oliver Cromwell [en]
 • การออกเสียง : halberd halberd [en]
 • การออกเสียง : mission mission [en]
 • การออกเสียง : 尖閣諸島 尖閣諸島 [ja]
 • การออกเสียง : headquarters headquarters [en]
 • การออกเสียง : sortie sortie [fr]
 • การออกเสียง : reconnaissance reconnaissance [en]
 • การออกเสียง : legging legging [en]
 • การออกเสียง : commander commander [en]
 • การออกเสียง : Pentagon Pentagon [en]
 • การออกเสียง : Focke-Wulf Focke-Wulf [de]
 • การออกเสียง : accoutrement accoutrement [fr]
 • การออกเสียง : regiment regiment [en]
 • การออกเสียง : bazooka bazooka [it]
 • การออกเสียง : manoeuvre manoeuvre [en]
 • การออกเสียง : interceptor interceptor [en]
 • การออกเสียง : hausse hausse [fr]
 • การออกเสียง : blitz blitz [de]
 • การออกเสียง : citation citation [en]
 • การออกเสียง : лейтенант лейтенант [ru]
 • การออกเสียง : about-face about-face [en]
 • การออกเสียง : blockade blockade [de]
 • การออกเสียง : Royal Air Force Royal Air Force [en]
 • การออกเสียง : artillery artillery [en]
 • การออกเสียง : armour armour [en]
 • การออกเสียง : grenadier grenadier [en]
 • การออกเสียง : camouflaged camouflaged [en]
 • การออกเสียง : garrison garrison [en]
 • การออกเสียง : chargeur chargeur [fr]
 • การออกเสียง : militar militar [es]
 • การออกเสียง : lanyard lanyard [en]
 • การออกเสียง : Artillerie Artillerie [fr]
 • การออกเสียง : brigade brigade [en]
 • การออกเสียง : dormitories dormitories [en]
 • การออกเสียง : salute salute [en]
 • การออกเสียง : retreat retreat [en]
 • การออกเสียง : rota rota [en]
 • การออกเสียง : panzer panzer [de]
 • การออกเสียง : hussar hussar [en]
 • การออกเสียง : David Glasgow Farragut David Glasgow Farragut [en]
 • การออกเสียง : humvee humvee [en]
 • การออกเสียง : glycemic index glycemic index [en]
 • การออกเสียง : firefight firefight [en]
 • การออกเสียง : swordsman swordsman [en]
 • การออกเสียง : tabor tabor [cs]
 • การออกเสียง : armorer armorer [en]
 • การออกเสียง : rating rating [en]
 • การออกเสียง : rangefinder rangefinder [en]
 • การออกเสียง : armoured armoured [en]
 • การออกเสียง : reveille reveille [en]
 • การออกเสียง : legion legion [en]
 • การออกเสียง : полковник полковник [ru]
 • การออกเสียง : phalange phalange [en]
 • การออกเสียง : David Petraeus David Petraeus [en]
 • การออกเสียง : миномёт миномёт [tt]
 • การออกเสียง : Fencibles Fencibles [en]
 • การออกเสียง : counter-strike counter-strike [en]
 • การออกเสียง : bivouac bivouac [en]
 • การออกเสียง : counter-attack counter-attack [en]
 • การออกเสียง : mission creep mission creep [en]
 • การออกเสียง : West Point West Point [en]
 • การออกเสียง : FAMAS FAMAS [fr]
 • การออกเสียง : aide-de-camp aide-de-camp [fr]
 • การออกเสียง : дзот дзот [ru]
 • การออกเสียง : A vos ordres ! A vos ordres ! [fr]
 • การออกเสียง : generale generale [it]
 • การออกเสียง : rappel rappel [fr]
 • การออกเสียง : взвод взвод [tt]
 • การออกเสียง : lieutenant commander lieutenant commander [en]
 • การออกเสียง : jarhead jarhead [en]
 • การออกเสียง : brevet brevet [fr]
 • การออกเสียง : secondment secondment [en]
 • การออกเสียง : paling paling [en]
 • การออกเสียง : капитан капитан [tt]
 • การออกเสียง : Arado Arado [es]
 • การออกเสียง : bombardement bombardement [fr]
 • การออกเสียง : Malcolm Grant Malcolm Grant [en]
 • การออกเสียง : minesweeper minesweeper [en]
 • การออกเสียง : rout rout [en]
 • การออกเสียง : reload reload [en]