หมวดหมู่:

military

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmilitary

 • การออกเสียง : A mon commandement... A mon commandement... [fr]
 • การออกเสียง : A vos ordres ! A vos ordres ! [fr]
 • การออกเสียง : ABC-Abwehr ABC-Abwehr [de]
 • การออกเสียง : ABC-Alarm ABC-Alarm [de]
 • การออกเสียง : ABC-Waffen ABC-Waffen [de]
 • การออกเสียง : About face About face [en]
 • การออกเสียง : about-face about-face [en]
 • การออกเสียง : accasermamento accasermamento [it]
 • การออกเสียง : accasermare accasermare [it]
 • การออกเสียง : accastellamento accastellamento [it]
 • การออกเสียง : accastellare accastellare [it]
 • การออกเสียง : accoutrement accoutrement [fr]
 • การออกเสียง : affusto affusto [it]
 • การออกเสียง : agema agema [it]
 • การออกเสียง : aide-de-camp aide-de-camp [fr]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : air forces air forces [en]
 • การออกเสียง : antimissile antimissile [fr]
 • การออกเสียง : Anton Wallner Anton Wallner [de]
 • การออกเสียง : Arado Arado [es]
 • การออกเสียง : Arlington National Cemetery Arlington National Cemetery [en]
 • การออกเสียง : armato armato [it]
 • การออกเสียง : armatura armatura [it]
 • การออกเสียง : arme automatique arme automatique [fr]
 • การออกเสียง : arme de destruction massive arme de destruction massive [fr]
 • การออกเสียง : arme semi-automatique arme semi-automatique [fr]
 • การออกเสียง : armies armies [en]
 • การออกเสียง : arming arming [en]
 • การออกเสียง : armorer armorer [en]
 • การออกเสียง : armour armour [en]
 • การออกเสียง : armoured armoured [en]
 • การออกเสียง : armourer armourer [en]
 • การออกเสียง : Arrièregarde Arrièregarde [de]
 • การออกเสียง : Artillerie Artillerie [fr]
 • การออกเสียง : Artillerist Artillerist [de]
 • การออกเสียง : artillery artillery [en]
 • การออกเสียง : artillerymen artillerymen [en]
 • การออกเสียง : askari askari [eu]
 • การออกเสียง : at ease at ease [en]
 • การออกเสียง : Aufwuchs Aufwuchs [de]
 • การออกเสียง : autoguidé autoguidé [fr]
 • การออกเสียง : Auxiliartruppe Auxiliartruppe [de]
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary [en]
 • การออกเสียง : avlösning avlösning [sv]
 • การออกเสียง : balisage balisage [fr]
 • การออกเสียง : ballistique ballistique [fr]
 • การออกเสียง : bande de mitrailleuse bande de mitrailleuse [fr]
 • การออกเสียง : bannerman bannerman [en]
 • การออกเสียง : baretka baretka [sl]
 • การออกเสียง : Bataillonsführer Bataillonsführer [de]
 • การออกเสียง : Battle of Cape Gloucester Battle of Cape Gloucester [en]
 • การออกเสียง : Battle of Tewkesbury Battle of Tewkesbury [en]
 • การออกเสียง : bazooka bazooka [it]
 • การออกเสียง : Beauchef Beauchef [fr]
 • การออกเสียง : Befehlshaber Befehlshaber [de]
 • การออกเสียง : Beistandspakt Beistandspakt [de]
 • การออกเสียง : beleaguerment beleaguerment [en]
 • การออกเสียง : Beruffszaldoten Beruffszaldoten [lb]
 • การออกเสียง : betleH betleH [tlh]
 • การออกเสียง : Betschausch Betschausch [de]
 • การออกเสียง : Bidasse Bidasse [fr]
 • การออกเสียง : bioweapon bioweapon [en]
 • การออกเสียง : bipied bipied [fr]
 • การออกเสียง : Bitwa pod Wytycznem Bitwa pod Wytycznem [pl]
 • การออกเสียง : bivouac bivouac [en]
 • การออกเสียง : blessure par balle blessure par balle [fr]
 • การออกเสียง : Blindgänger Blindgänger [de]
 • การออกเสียง : blitz blitz [de]
 • การออกเสียง : blockade blockade [de]
 • การออกเสียง : bombardamento bombardamento [it]
 • การออกเสียง : bombardement bombardement [fr]
 • การออกเสียง : bombardeo bombardeo [es]
 • การออกเสียง : bombardowanie bombardowanie [pl]
 • การออกเสียง : Bombenzielgerät Bombenzielgerät [de]
 • การออกเสียง : Bomberpilotin Bomberpilotin [de]
 • การออกเสียง : Bomberverband Bomberverband [de]
 • การออกเสียง : Bomberversion Bomberversion [de]
 • การออกเสียง : Bootsmannsmaat Bootsmannsmaat [de]
 • การออกเสียง : botjan botjan [tlh]
 • การออกเสียง : bowman bowman [en]
 • การออกเสียง : bredsida bredsida [sv]
 • การออกเสียง : brevet brevet [fr]
 • การออกเสียง : brigade brigade [en]
 • การออกเสียง : broadside broadside [en]
 • การออกเสียง : brouillage brouillage [fr]
 • การออกเสียง : brygada brygada [pl]
 • การออกเสียง : bullpup bullpup [en]
 • การออกเสียง : cacciabombardiere cacciabombardiere [it]
 • การออกเสียง : cache-flamme cache-flamme [fr]
 • การออกเสียง : camouflaged camouflaged [en]
 • การออกเสียง : camouflé camouflé [fr]
 • การออกเสียง : camp camp [en]
 • การออกเสียง : Camp Lemonnier Camp Lemonnier [en]
 • การออกเสียง : capstrzyk capstrzyk [pl]
 • การออกเสียง : carro de combate carro de combate [es]
 • การออกเสียง : cartouche cartouche [en]
 • การออกเสียง : Cataphract Cataphract [en]
 • การออกเสียง : cats-and-traps cats-and-traps [en]
 • การออกเสียง : cavalier cavalier [en]
 • การออกเสียง : cavalryman cavalryman [en]