หมวดหมู่:

medical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedical

 • การออกเสียง : cup cup [en]
 • การออกเสียง : ambulance ambulance [en]
 • การออกเสียง : diabetes diabetes [en]
 • การออกเสียง : asthma asthma [en]
 • การออกเสียง : gauge gauge [en]
 • การออกเสียง : calor calor [es]
 • การออกเสียง : arthritis arthritis [en]
 • การออกเสียง : tetanus tetanus [en]
 • การออกเสียง : Guillain-Barré Guillain-Barré [fr]
 • การออกเสียง : esophagus esophagus [en]
 • การออกเสียง : tinnitus tinnitus [en]
 • การออกเสียง : 風邪 風邪 [ja]
 • การออกเสียง : placebo placebo [en]
 • การออกเสียง : Primum non nocere Primum non nocere [la]
 • การออกเสียง : nauseous nauseous [en]
 • การออกเสียง : dolor dolor [es]
 • การออกเสียง : oral cavity oral cavity [en]
 • การออกเสียง : atrium atrium [en]
 • การออกเสียง : its its [en]
 • การออกเสียง : concha concha [es]
 • การออกเสียง : ventricle ventricle [en]
 • การออกเสียง : chirurgie chirurgie [de]
 • การออกเสียง : menstruation menstruation [en]
 • การออกเสียง : osteonecrosis osteonecrosis [en]
 • การออกเสียง : blastocyte blastocyte [en]
 • การออกเสียง : paranormal paranormal [es]
 • การออกเสียง : gerontologist gerontologist [en]
 • การออกเสียง : vitreum vitreum [en]
 • การออกเสียง : mumps mumps [en]
 • การออกเสียง : thorax thorax [en]
 • การออกเสียง : Hypersomnia Hypersomnia [en]
 • การออกเสียง : glomerular glomerular [en]
 • การออกเสียง : cerebellum cerebellum [en]
 • การออกเสียง : vertebrae vertebrae [en]
 • การออกเสียง : toucher toucher [fr]
 • การออกเสียง : chiropractitioner chiropractitioner [en]
 • การออกเสียง : bellyache bellyache [en]
 • การออกเสียง : endoscopy endoscopy [en]
 • การออกเสียง : purging purging [en]
 • การออกเสียง : colonoscopy colonoscopy [en]
 • การออกเสียง : mmHg mmHg [en]
 • การออกเสียง : gout gout [en]
 • การออกเสียง : Neurofibromatosis Neurofibromatosis [es]
 • การออกเสียง : psychiatry psychiatry [en]
 • การออกเสียง : peritoneum peritoneum [en]
 • การออกเสียง : lavage lavage [en]
 • การออกเสียง : massa massa [pt]
 • การออกเสียง : Otolaryngology Otolaryngology [en]
 • การออกเสียง : microcrystalline microcrystalline [en]
 • การออกเสียง : antibiotique antibiotique [fr]
 • การออกเสียง : microparticle microparticle [en]
 • การออกเสียง : predisposed predisposed [en]
 • การออกเสียง : gynecologist gynecologist [en]
 • การออกเสียง : lupus lupus [en]
 • การออกเสียง : alveoli alveoli [nl]
 • การออกเสียง : arteriostenosis arteriostenosis [en]
 • การออกเสียง : stat stat [en]
 • การออกเสียง : hemostasis hemostasis [en]
 • การออกเสียง : lacunar lacunar [pt]
 • การออกเสียง : Trendelenburg Trendelenburg [de]
 • การออกเสียง : anaemic anaemic [en]
 • การออกเสียง : etiology etiology [en]
 • การออกเสียง : nodular nodular [pt]
 • การออกเสียง : haematopoietic haematopoietic [en]
 • การออกเสียง : infection infection [en]
 • การออกเสียง : anoesis anoesis [en]
 • การออกเสียง : embolism embolism [en]
 • การออกเสียง : Argyll Robertson Argyll Robertson [en]
 • การออกเสียง : pertussis pertussis [en]
 • การออกเสียง : hyaluronan hyaluronan [en]
 • การออกเสียง : homeopathic homeopathic [en]
 • การออกเสียง : rheumatology rheumatology [en]
 • การออกเสียง : retinoblastoma retinoblastoma [it]
 • การออกเสียง : aniridia aniridia [en]
 • การออกเสียง : Baxter Baxter [en]
 • การออกเสียง : hemorrhoids hemorrhoids [en]
 • การออกเสียง : leiomyosarcoma leiomyosarcoma [en]
 • การออกเสียง : Alzheimer's disease Alzheimer's disease [en]
 • การออกเสียง : omphalocele omphalocele [en]
 • การออกเสียง : CAT scan CAT scan [en]
 • การออกเสียง : cartílago cartílago [es]
 • การออกเสียง : pruebas bioquímicas pruebas bioquímicas [es]
 • การออกเสียง : Giardia lamblia Giardia lamblia [en]
 • การออกเสียง : sputum sputum [en]
 • การออกเสียง : cholescintigraphy cholescintigraphy [en]
 • การออกเสียง : tingling tingling [en]
 • การออกเสียง : menstrual menstrual [en]
 • การออกเสียง : syncope syncope [en]
 • การออกเสียง : tourette tourette [fr]
 • การออกเสียง : topically topically [en]
 • การออกเสียง : rhabdomyolysis rhabdomyolysis [en]
 • การออกเสียง : thoracostomy thoracostomy [en]
 • การออกเสียง : tendinite tendinite [pt]
 • การออกเสียง : anticoagulant anticoagulant [en]
 • การออกเสียง : Roux-en-Y Roux-en-Y [fr]
 • การออกเสียง : urea urea [en]
 • การออกเสียง : epidermis epidermis [en]
 • การออกเสียง : prolymphocytic prolymphocytic [en]
 • การออกเสียง : Parkinson Parkinson [en]
 • การออกเสียง : extraskeletal extraskeletal [en]