หมวดหมู่:

medical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedical

 • การออกเสียง : hypogonadal hypogonadal [en]
 • การออกเสียง : Giardia lamblia Giardia lamblia [en]
 • การออกเสียง : Zwangsneurose Zwangsneurose [de]
 • การออกเสียง : esophagus esophagus [en]
 • การออกเสียง : blodkärlet blodkärlet [sv]
 • การออกเสียง : lavage lavage [en]
 • การออกเสียง : Verrenkung Verrenkung [de]
 • การออกเสียง : Vergeturen Vergeturen [lb]
 • การออกเสียง : infection infection [en]
 • การออกเสียง : methotrimeprazine methotrimeprazine [en]
 • การออกเสียง : Veenenentzündung Veenenentzündung [lb]
 • การออกเสียง : Veeneklapp Veeneklapp [lb]
 • การออกเสียง : Vasektomie Vasektomie [lb]
 • การออกเสียง : urticaire urticaire [fr]
 • การออกเสียง : ICU ICU [en]
 • การออกเสียง : NICU (acronym) NICU (acronym) [en]
 • การออกเสียง : Nicu Nicu [ro]
 • การออกเสียง : Hemianopsie Hemianopsie [de]
 • การออกเสียง : Anopsie Anopsie [de]
 • การออกเสียง : Quadrantenanopsie Quadrantenanopsie [de]
 • การออกเสียง : CAT scan CAT scan [en]
 • การออกเสียง : macrochimerism macrochimerism [en]
 • การออกเสียง : tolerize tolerize [en]
 • การออกเสียง : Trisomien Trisomien [lb]
 • การออกเสียง : Plättchenzahl Plättchenzahl [de]
 • การออกเสียง : Träipeverschlëppung Träipeverschlëppung [lb]
 • การออกเสียง : toxoplasmose toxoplasmose [fr]
 • การออกเสียง : Toxoplasmos Toxoplasmos [lb]
 • การออกเสียง : Tourette-Syndrom Tourette-Syndrom [lb]
 • การออกเสียง : tourette tourette [fr]
 • การออกเสียง : toucher toucher [fr]
 • การออกเสียง : tinnitus tinnitus [en]
 • การออกเสียง : Thrombos Thrombos [lb]
 • การออกเสียง : Tëschebluddungen Tëschebluddungen [lb]
 • การออกเสียง : Tëschebluddung Tëschebluddung [lb]
 • การออกเสียง : Tendinitten Tendinitten [lb]
 • การออกเสียง : tendinite tendinite [pt]
 • การออกเสียง : auxology auxology [en]
 • การออกเสียง : Streptocoqueninfektioun Streptocoqueninfektioun [lb]
 • การออกเสียง : streptocoque streptocoque [fr]
 • การออกเสียง : Stäissgebuert Stäissgebuert [lb]
 • การออกเสียง : Staphylocoqueninfektiounen Staphylocoqueninfektiounen [lb]
 • การออกเสียง : Staphylocoqueninfektioun Staphylocoqueninfektioun [lb]
 • การออกเสียง : Speiserörenkriibs Speiserörenkriibs [lb]
 • การออกเสียง : Speiserören Speiserören [lb]
 • การออกเสียง : Speiseröre Speiseröre [lb]
 • การออกเสียง : Speiseröhrenkriibs Speiseröhrenkriibs [lb]
 • การออกเสียง : Speiseröhren Speiseröhren [lb]
 • การออกเสียง : Speiseröhre Speiseröhre [de]
 • การออกเสียง : bicornate bicornate [en]
 • การออกเสียง : Sodbrennen Sodbrennen [de]
 • การออกเสียง : eardrums eardrums [en]
 • การออกเสียง : Schnappootmung Schnappootmung [lb]
 • การออกเสียง : Schleimbeutelentzündung Schleimbeutelentzündung [de]
 • การออกเสียง : Schilddrüseniwwerfunktioun Schilddrüseniwwerfunktioun [lb]
 • การออกเสียง : Schilddrüsenënnerfunktioun Schilddrüsenënnerfunktioun [lb]
 • การออกเสียง : Scharlach Scharlach [de]
 • การออกเสียง : Rippenfellentzündung Rippenfellentzündung [de]
 • การออกเสียง : Regelbluddungen Regelbluddungen [lb]
 • การออกเสียง : hemorrhagicum hemorrhagicum [en]
 • การออกเสียง : Reizhouscht Reizhouscht [lb]
 • การออกเสียง : Regelbluddung Regelbluddung [lb]
 • การออกเสียง : Polyarthrite Polyarthrite [lb]
 • การออกเสียง : Pneumocoqueninfektioun Pneumocoqueninfektioun [lb]
 • การออกเสียง : Phlebite Phlebite [lb]
 • การออกเสียง : periostite periostite [it]
 • การออกเสียง : Periduralanästhesie Periduralanästhesie [de]
 • การออกเสียง : pericardite pericardite [it]
 • การออกเสียง : Perfusioun Perfusioun [lb]
 • การออกเสียง : Pediaterin Pediaterin [lb]
 • การออกเสียง : pediater pediater [nl]
 • การออกเสียง : Parodontose Parodontose [de]
 • การออกเสียง : Parodontos Parodontos [lb]
 • การออกเสียง : Parkinson Parkinson [en]
 • การออกเสียง : Pankreaskriibs Pankreaskriibs [lb]
 • การออกเสียง : otite otite [pt]
 • การออกเสียง : osteoporos osteoporos [sv]
 • การออกเสียง : oesophage oesophage [fr]
 • การออกเสียง : Niewenhodenentzündungen Niewenhodenentzündungen [lb]
 • การออกเสียง : Niewenhodenentzündung Niewenhodenentzündung [lb]
 • การออกเสียง : Niereversoen Niereversoen [lb]
 • การออกเสียง : Nierentransplantatiounen Nierentransplantatiounen [lb]
 • การออกเสียง : Nierentransplantatioun Nierentransplantatioun [lb]
 • การออกเสียง : Nierekrisen Nierekrisen [lb]
 • การออกเสียง : Nierekris Nierekris [lb]
 • การออกเสียง : Nierekriibs Nierekriibs [lb]
 • การออกเสียง : Nierekolliken Nierekolliken [lb]
 • การออกเสียง : Nierekollik Nierekollik [lb]
 • การออกเสียง : Nierebeckenentzündungen Nierebeckenentzündungen [lb]
 • การออกเสียง : Nierebeckenentzündung Nierebeckenentzündung [lb]
 • การออกเสียง : Neuropsychiatrie Neuropsychiatrie [de]
 • การออกเสียง : Neurodermitis Neurodermitis [de]
 • การออกเสียง : neurochirurgesch neurochirurgesch [lb]
 • การออกเสียง : Netzhautofléisung Netzhautofléisung [lb]
 • การออกเสียง : Nephrolog Nephrolog [lb]
 • การออกเสียง : Myopathien Myopathien [lb]
 • การออกเสียง : myomen myomen [nl]
 • การออกเสียง : Myom Myom [de]
 • การออกเสียง : myasthenie myasthenie [nl]
 • การออกเสียง : Narkosmëttel Narkosmëttel [lb]