หมวดหมู่:

lumber

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlumber

  • การออกเสียง : fas fas [pl]
  • การออกเสียง : milled milled [en]
  • การออกเสียง : quartsawn quartsawn [en]
  • การออกเสียง : veneering veneering [en]
  • การออกเสียง : האָלצהעקער האָלצהעקער [yi]
  • การออกเสียง : rupiecie rupiecie [pl]
  • การออกเสียง : quartersaw quartersaw [en]