หมวดหมู่:

lumber

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlumber

 • การออกเสียง : fas
  fas [pl]
 • การออกเสียง : milled
  milled [en]
 • การออกเสียง : quartersaw
  quartersaw [en]
 • การออกเสียง : quartsawn
  quartsawn [en]
 • การออกเสียง : rupiecie
  rupiecie [pl]
 • การออกเสียง : veneering
  veneering [en]
 • การออกเสียง : האָלצהעקער
  האָלצהעקער [yi]