หมวดหมู่:

language

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguage

 • การออกเสียง : moábita moábita [hu]
 • การออกเสียง : occitán occitán [hu]
 • การออกเสียง : భాష భాష [te]
 • การออกเสียง : kharia kharia [hu]
 • การออกเสียง : sziboni sziboni [hu]
 • การออกเสียง : Kaschubisch Kaschubisch [de]
 • การออกเสียง : tvi-fanti tvi-fanti [hu]
 • การออกเสียง : hunsza hunsza [hu]
 • การออกเสียง : radimics radimics [hu]
 • การออกเสียง : Burgundian Burgundian [en]
 • การออกเสียง : krievu valoda krievu valoda [lv]
 • การออกเสียง : ajnó ajnó [hu]
 • การออกเสียง : azande azande [hu]
 • การออกเสียง : Lucsambuirgis Lucsambuirgis [ga]
 • การออกเสียง : luvale luvale [hu]
 • การออกเสียง : Tangut Tangut [hu]
 • การออกเสียง : dajak dajak [hu]
 • การออกเสียง : hunzal hunzal [hu]
 • การออกเสียง : ukrajinski ukrajinski [hr]
 • การออกเสียง : tolkning tolkning [sv]
 • การออกเสียง : ojrat ojrat [hu]
 • การออกเสียง : čuvaški čuvaški [hr]
 • การออกเสียง : tongai tongai [hu]
 • การออกเสียง : sziraiki sziraiki [hu]
 • การออกเสียง : csúd csúd [hu]
 • การออกเสียง : Guaráinis Guaráinis [ga]
 • การออกเสียง : ajmara ajmara [eo]
 • การออกเสียง : Gailísis Gailísis [ga]
 • การออกเสียง : Bhasha Bhasha [gu]
 • การออกเสียง : dahur dahur [hu]
 • การออกเสียง : nevari nevari [hu]
 • การออกเสียง : AAVE AAVE [fi]
 • การออกเสียง : udehe udehe [hu]
 • การออกเสียง : avéstico avéstico [es]
 • การออกเสียง : filippínó filippínó [hu]
 • การออกเสียง : motu motu [hu]
 • การออกเสียง : comorei comorei [hu]
 • การออกเสียง : bulala bulala [hu]
 • การออกเสียง : sogdiska sogdiska [sv]
 • การออกเสียง : lugbara lugbara [hu]
 • การออกเสียง : Wiesenmari Wiesenmari [de]
 • การออกเสียง : lietuviešu valoda lietuviešu valoda [lv]
 • การออกเสียง : albán albán [hu]
 • การออกเสียง : adzsa-gbe adzsa-gbe [hu]
 • การออกเสียง : kampa kampa [fi]
 • การออกเสียง : valoda valoda [lv]
 • การออกเสียง : Gaimis Gaimis [ga]
 • การออกเสียง : bedzsa bedzsa [hu]
 • การออกเสียง : Rómáinis Rómáinis [ga]
 • การออกเสียง : aravak aravak [hu]
 • การออกเสียง : tuvai tuvai [hu]
 • การออกเสียง : occità occità [ca]
 • การออกเสียง : rakhin rakhin [hu]
 • การออกเสียง : rádzsput rádzsput [hu]
 • การออกเสียง : guaibó guaibó [hu]
 • การออกเสียง : Xitsonga Xitsonga [de]
 • การออกเสียง : panay-hiligaynon panay-hiligaynon [hu]
 • การออกเสียง : bhili bhili [hu]
 • การออกเสียง : Easpáinnig Easpáinnig [ga]
 • การออกเสียง : busman busman [hu]
 • การออกเสียง : kosrei kosrei [hu]
 • การออกเสียง : szosangane szosangane [hu]
 • การออกเสียง : färingi färingi [hu]
 • การออกเสียง : szongai szongai [hu]
 • การออกเสียง : hagiotoponyme hagiotoponyme [fr]
 • การออกเสียง : tscheremissisch tscheremissisch [de]
 • การออกเสียง : pidzsin pidzsin [hu]
 • การออกเสียง : mandan mandan [hu]
 • การออกเสียง : szauk szauk [hu]
 • การออกเสียง : Cambridge ESOL Cambridge ESOL [en]
 • การออกเสียง : tamang tamang [hu]
 • การออกเสียง : vietnami vietnami [hu]
 • การออกเสียง : Bretonisch Bretonisch [de]
 • การออกเสียง : לשון לשון [he]
 • การออกเสียง : karagwe karagwe [hu]
 • การออกเสียง : szarmata szarmata [hu]
 • การออกเสียง : Assyrian Assyrian [en]
 • การออกเสียง : mocsika mocsika [hu]
 • การออกเสียง : tumbesz tumbesz [hu]
 • การออกเสียง : rigssprog rigssprog [da]
 • การออกเสียง : horvát horvát [hu]
 • การออกเสียง : Vítneaimis Vítneaimis [ga]
 • การออกเสียง : pima pima [hu]
 • การออกเสียง : Bergmari Bergmari [de]
 • การออกเสียง : bhotia bhotia [hu]
 • การออกเสียง : anthroponyme anthroponyme [fr]
 • การออกเสียง : katanga katanga [hu]
 • การออกเสียง : tlingit tlingit [hu]
 • การออกเสียง : danakil danakil [hu]
 • การออกเสียง : Cernish Cernish [en]
 • การออกเสียง : karagasz karagasz [hu]
 • การออกเสียง : äthiosemitisch äthiosemitisch [de]
 • การออกเสียง : チューク語 チューク語 [ja]
 • การออกเสียง : gudzsaráti gudzsaráti [hu]
 • การออกเสียง : Slóvaicis Slóvaicis [ga]
 • การออกเสียง : zaghava zaghava [hu]
 • การออกเสียง : szaho szaho [hu]
 • การออกเสียง : babyloniska babyloniska [sv]
 • การออกเสียง : sankella sankella [hu]
 • การออกเสียง : Küchendeutsch Küchendeutsch [de]