• การออกเสียงคำว่า Frassaneit Frassaneit [it]
 • การออกเสียงคำว่า Via Flaminia Via Flaminia [it]
 • การออกเสียงคำว่า Lacjum Lacjum [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Mona Lisa Mona Lisa [es]
 • การออกเสียงคำว่า lobbi lobbi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Verona Verona [it]
 • การออกเสียงคำว่า Bergamo Bergamo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Chianti Chianti [it]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Citalia Citalia [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า سيينا سيينا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Modena Modena [it]
 • การออกเสียงคำว่า İtalya İtalya [tr]
 • การออกเสียงคำว่า Italia Italia [es]
 • การออกเสียงคำว่า Aufidus Aufidus [la]
 • การออกเสียงคำว่า 이탈리아 이탈리아 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า Naples Naples [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phlegraean Phlegraean [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sarntal Sarntal [de]
 • การออกเสียงคำว่า Briaglia Briaglia [it]
 • การออกเสียงคำว่า Apricale Apricale [it]
 • การออกเสียงคำว่า Cunico Cunico [it]
 • การออกเสียงคำว่า Palmariggi Palmariggi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Buttigliera d'Asti Buttigliera d'Asti [it]
 • การออกเสียงคำว่า salam vermək salam vermək [az]
 • การออกเสียงคำว่า Illogicist Illogicist [en]
 • การออกเสียงคำว่า Clotes Clotes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Κρότωνας Κρότωνας [el]
 • การออกเสียงคำว่า Crotona Crotona [la]
 • การออกเสียงคำว่า Maser Maser [it]
 • การออกเสียงคำว่า luna luna [es]