หมวดหมู่:

Italy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงItaly

 • การออกเสียง : Altavilla Silentina Altavilla Silentina [it]
 • การออกเสียง : Benozzo di Filippuccio Benozzo di Filippuccio [it]
 • การออกเสียง : Giottino Giottino [it]
 • การออกเสียง : Trotula de Ruggero Trotula de Ruggero [it]
 • การออกเสียง : Cascina Calcamuggia Cascina Calcamuggia [it]
 • การออกเสียง : Ίστρια Ίστρια [el]
 • การออกเสียง : Tarracina Tarracina [la]
 • การออกเสียง : Giuseppe Baretti Giuseppe Baretti [it]
 • การออกเสียง : turyńczyk turyńczyk [pl]
 • การออกเสียง : fiume Agri fiume Agri [it]
 • การออกเสียง : Carlo Bononi Carlo Bononi [it]
 • การออกเสียง : Maria Tore Barbina Maria Tore Barbina [it]
 • การออกเสียง : Giacomo Debenedetti Giacomo Debenedetti [it]
 • การออกเสียง : Gianfrancesco Straparola Gianfrancesco Straparola [it]
 • การออกเสียง : Lido di Roma Lido di Roma [it]
 • การออกเสียง : Calabria Nova Calabria Nova [la]
 • การออกเสียง : Francesco Francia Francesco Francia [it]
 • การออกเสียง : Cabianca Cabianca [it]
 • การออกเสียง : Silvano Zoi Silvano Zoi [it]
 • การออกเสียง : Evaristo Baschenis Evaristo Baschenis [it]
 • การออกเสียง : Vulturnus Vulturnus [la]
 • การออกเสียง : Grignasco Grignasco [it]
 • การออกเสียง : Filippo de Pisis Filippo de Pisis [it]
 • การออกเสียง : Ivan Cotroneo Ivan Cotroneo [it]
 • การออกเสียง : ribollita ribollita [it]
 • การออกเสียง : Valentino Bompiani Valentino Bompiani [it]
 • การออกเสียง : Massimo Consoli Massimo Consoli [it]
 • การออกเสียง : fiume Ombrone fiume Ombrone [it]
 • การออกเสียง : Σίνις Σίνις [el]
 • การออกเสียง : Mario Mieli Mario Mieli [it]
 • การออกเสียง : Puzol Puzol [es]
 • การออกเสียง : fiume Rapido fiume Rapido [it]
 • การออกเสียง : Quarto D'Altino Quarto D'Altino [it]
 • การออกเสียง : Arma di Taggia Arma di Taggia [it]
 • การออกเสียง : Friulian Friulian [en]
 • การออกเสียง : Rafael Sabatini Rafael Sabatini [it]
 • การออกเสียง : Montefiascone Montefiascone [it]
 • การออกเสียง : Ηράκλειας Ηράκλειας [el]
 • การออกเสียง : cascate del Rio Verde cascate del Rio Verde [it]
 • การออกเสียง : Mambrino Roseo Mambrino Roseo [it]
 • การออกเสียง : Oliena Oliena [it]
 • การออกเสียง : Francesco Domenico Guerrazzi Francesco Domenico Guerrazzi [it]
 • การออกเสียง : Via Emilia Via Emilia [it]
 • การออกเสียง : باليرمو باليرمو [ar]
 • การออกเสียง : Mario Luzi Mario Luzi [it]
 • การออกเสียง : 밀라노 밀라노 [ko]
 • การออกเสียง : Ostiglia Ostiglia [it]
 • การออกเสียง : Melania G. Mazzucco Melania G. Mazzucco [it]
 • การออกเสียง : Sapri Sapri [it]
 • การออกเสียง : Menotti Lerro Menotti Lerro [it]
 • การออกเสียง : lago di Albano lago di Albano [it]
 • การออกเสียง : Consentia Consentia [la]
 • การออกเสียง : fiume Sangro fiume Sangro [it]
 • การออกเสียง : Interamnium Praetutiorum Interamnium Praetutiorum [la]
 • การออกเสียง : Πίζα Πίζα [el]
 • การออกเสียง : Franco Mimmi Franco Mimmi [it]
 • การออกเสียง : Domenico Fetti Domenico Fetti [it]
 • การออกเสียง : Giovani Antonio Fumiani Giovani Antonio Fumiani [it]
 • การออกเสียง : Bruno Amadio Bruno Amadio [it]
 • การออกเสียง : Federico Spoltore Federico Spoltore [it]
 • การออกเสียง : Federico de Roberto Federico de Roberto [it]
 • การออกเสียง : Mateo Bandello Mateo Bandello [it]
 • การออกเสียง : Castelceriolo Castelceriolo [it]
 • การออกเสียง : fiume Calore fiume Calore [it]
 • การออกเสียง : Τσιβιταβέκια Τσιβιταβέκια [el]
 • การออกเสียง : Τάρᾱς Tarās Τάρᾱς Tarās [grc]
 • การออกเสียง : Forche Caudine Forche Caudine [it]
 • การออกเสียง : Alberto Burri Alberto Burri [it]
 • การออกเสียง : Castiellammare Castiellammare [nap]
 • การออกเสียง : padewski padewski [pl]
 • การออกเสียง : Giorgio Faletti Giorgio Faletti [it]
 • การออกเสียง : cascate del Liri cascate del Liri [it]
 • การออกเสียง : Ρώμη Ρώμη [el]
 • การออกเสียง : Lago di Vico Lago di Vico [it]
 • การออกเสียง : Ticinus Ticinus [la]
 • การออกเสียง : Nino Martoglio Nino Martoglio [it]
 • การออกเสียง : Rutino Rutino [it]
 • การออกเสียง : Làch dè Garda Làch dè Garda [lmo]
 • การออกเสียง : mediolanka mediolanka [pl]
 • การออกเสียง : Μούτσιο Σφόρτσα Μούτσιο Σφόρτσα [el]
 • การออกเสียง : Reschen Reschen [de]
 • การออกเสียง : fiume Sacco fiume Sacco [it]
 • การออกเสียง : Portonaccio Portonaccio [it]
 • การออกเสียง : Pietro Longhi Pietro Longhi [it]
 • การออกเสียง : Μιγχιος Μιγχιος [grc]
 • การออกเสียง : Mataurus Mataurus [la]
 • การออกเสียง : cascate del San Leo cascate del San Leo [it]
 • การออกเสียง : Torre Nunziata Torre Nunziata [nap]
 • การออกเสียง : Appennines Appennines [en]
 • การออกเสียง : Andrea Alciato Andrea Alciato [it]
 • การออกเสียง : cascata di Salino cascata di Salino [it]
 • การออกเสียง : cascate del torrente Barvi cascate del torrente Barvi [it]
 • การออกเสียง : Ascanio Condivi Ascanio Condivi [it]
 • การออกเสียง : Bruzi Bruzi [it]
 • การออกเสียง : Eporedia Eporedia [la]
 • การออกเสียง : Beccafumi Beccafumi [it]
 • การออกเสียง : Francesco Lupicini Francesco Lupicini [it]
 • การออกเสียง : Maso di Banco Maso di Banco [it]
 • การออกเสียง : Golfo de Zena Golfo de Zena [lij]
 • การออกเสียง : fiume Garigliano fiume Garigliano [it]