หมวดหมู่:

italian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงitalian

 • การออกเสียง : gnocchi
  gnocchi [it]
 • การออกเสียง : pasta
  pasta [en]
 • การออกเสียง : bruschetta
  bruschetta [it]
 • การออกเสียง : ciao
  ciao [it]
 • การออกเสียง : Lamborghini
  Lamborghini [it]
 • การออกเสียง : prosciutto
  prosciutto [it]
 • การออกเสียง : homme
  homme [fr]
 • การออกเสียง : pizza
  pizza [en]
 • การออกเสียง : buongiorno
  buongiorno [it]
 • การออกเสียง : tagliatelle
  tagliatelle [de]
 • การออกเสียง : Prosecco
  Prosecco [it]
 • การออกเสียง : mozzarella
  mozzarella [it]
 • การออกเสียง : Maserati
  Maserati [it]
 • การออกเสียง : zucchini
  zucchini [en]
 • การออกเสียง : focaccia
  focaccia [it]
 • การออกเสียง : como
  como [es]
 • การออกเสียง : spaghetti
  spaghetti [it]
 • การออกเสียง : Nutella
  Nutella [en]
 • การออกเสียง : biblioteca
  biblioteca [es]
 • การออกเสียง : calzone
  calzone [it]
 • การออกเสียง : Galileo Galilei
  Galileo Galilei [it]
 • การออกเสียง : Raphael
  Raphael [en]
 • การออกเสียง : fettuccine
  fettuccine [it]
 • การออกเสียง : Ferrari
  Ferrari [it]
 • การออกเสียง : tiramisu
  tiramisu [en]
 • การออกเสียง : ricotta
  ricotta [it]
 • การออกเสียง : ciabatta
  ciabatta [en]
 • การออกเสียง : espresso
  espresso [en]
 • การออกเสียง : pronto
  pronto [pt]
 • การออกเสียง : mascarpone
  mascarpone [en]
 • การออกเสียง : lasagna
  lasagna [en]
 • การออกเสียง : affogato
  affogato [it]
 • การออกเสียง : Aurore
  Aurore [fr]
 • การออกเสียง : chioggia
  chioggia [it]
 • การออกเสียง : accelerando
  accelerando [it]
 • การออกเสียง : Stradivarius
  Stradivarius [fi]
 • การออกเสียง : fusilli
  fusilli [it]
 • การออกเสียง : Paola
  Paola [es]
 • การออกเสียง : Giorgio De Chirico
  Giorgio De Chirico [it]
 • การออกเสียง : consigliere
  consigliere [it]
 • การออกเสียง : radicchio
  radicchio [it]
 • การออกเสียง : chiaroscuro
  chiaroscuro [en]
 • การออกเสียง : punto
  punto [es]
 • การออกเสียง : pancetta
  pancetta [it]
 • การออกเสียง : Dante
  Dante [ia]
 • การออกเสียง : Turandot
  Turandot [it]
 • การออกเสียง : crescendo
  crescendo [it]
 • การออกเสียง : Moleskine
  Moleskine [en]
 • การออกเสียง : Andrea Bocelli
  Andrea Bocelli [it]
 • การออกเสียง : biscotti
  biscotti [it]
 • การออกเสียง : La Vita È Bella
  La Vita È Bella [it]
 • การออกเสียง : piazza
  piazza [it]
 • การออกเสียง : macaroni
  macaroni [en]
 • การออกเสียง : Sophia Loren
  Sophia Loren [it]
 • การออกเสียง : jolly
  jolly [en]
 • การออกเสียง : cannelle
  cannelle [fr]
 • การออกเสียง : Amerigo Vespucci
  Amerigo Vespucci [it]
 • การออกเสียง : reboot
  reboot [en]
 • การออกเสียง : Modigliani
  Modigliani [it]
 • การออกเสียง : San Pellegrino
  San Pellegrino [it]
 • การออกเสียง : Umberto Eco
  Umberto Eco [it]
 • การออกเสียง : Vicenza
  Vicenza [it]
 • การออกเสียง : ~
  ~ [da]
 • การออกเสียง : Campari
  Campari [it]
 • การออกเสียง : ravioli
  ravioli [it]
 • การออกเสียง : Italiener
  Italiener [de]
 • การออกเสียง : giuliana
  giuliana [it]
 • การออกเสียง : mortadella
  mortadella [it]
 • การออกเสียง : Doria-Pamphilj
  Doria-Pamphilj [it]
 • การออกเสียง : Sertoli
  Sertoli [it]
 • การออกเสียง : Cesare Borgia
  Cesare Borgia [it]
 • การออกเสียง : sostenuto
  sostenuto [it]
 • การออกเสียง : Red Brigades
  Red Brigades [en]
 • การออกเสียง : Ventura
  Ventura [it]
 • การออกเสียง : 披萨饼
  披萨饼 [zh]
 • การออกเสียง : cannelloni
  cannelloni [it]
 • การออกเสียง : włoski
  włoski [pl]
 • การออกเสียง : Pagliacci
  Pagliacci [it]
 • การออกเสียง : pizzicato
  pizzicato [it]
 • การออกเสียง : Stradivari
  Stradivari [it]
 • การออกเสียง : da Vinci
  da Vinci [it]
 • การออกเสียง : simpatico
  simpatico [it]
 • การออกเสียง : crostata
  crostata [it]
 • การออกเสียง : tempera
  tempera [de]
 • การออกเสียง : taralli
  taralli [it]
 • การออกเสียง : §
  § [it]
 • การออกเสียง : pianissimo
  pianissimo [en]
 • การออกเสียง : diminuendo
  diminuendo [it]
 • การออกเสียง : fisica
  fisica [it]
 • การออกเสียง : Agip
  Agip [it]
 • การออกเสียง : Mario Draghi
  Mario Draghi [it]
 • การออกเสียง : Robert Michels
  Robert Michels [de]
 • การออกเสียง : cortile
  cortile [it]
 • การออกเสียง : Gigi D'Agostino
  Gigi D'Agostino [it]
 • การออกเสียง : piadina
  piadina [it]
 • การออกเสียง : Petrarch
  Petrarch [en]
 • การออกเสียง : profonde
  profonde [fr]
 • การออกเสียง : cinquemila
  cinquemila [it]
 • การออกเสียง : ingegneria
  ingegneria [it]
 • การออกเสียง : Palatino
  Palatino [es]