หมวดหมู่:

italian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงitalian

 • การออกเสียง : pasta pasta [en]
 • การออกเสียง : gnocchi gnocchi [it]
 • การออกเสียง : ciao ciao [it]
 • การออกเสียง : bruschetta bruschetta [it]
 • การออกเสียง : prosciutto prosciutto [it]
 • การออกเสียง : Lamborghini Lamborghini [de]
 • การออกเสียง : homme homme [fr]
 • การออกเสียง : buongiorno buongiorno [it]
 • การออกเสียง : pizza pizza [en]
 • การออกเสียง : tagliatelle tagliatelle [it]
 • การออกเสียง : como como [es]
 • การออกเสียง : mozzarella mozzarella [it]
 • การออกเสียง : Prosecco Prosecco [it]
 • การออกเสียง : zucchini zucchini [en]
 • การออกเสียง : Maserati Maserati [it]
 • การออกเสียง : biblioteca biblioteca [es]
 • การออกเสียง : spaghetti spaghetti [en]
 • การออกเสียง : focaccia focaccia [it]
 • การออกเสียง : Nutella Nutella [en]
 • การออกเสียง : calzone calzone [it]
 • การออกเสียง : fettuccine fettuccine [it]
 • การออกเสียง : pronto pronto [pt]
 • การออกเสียง : ricotta ricotta [it]
 • การออกเสียง : Galileo Galilei Galileo Galilei [it]
 • การออกเสียง : Raphael Raphael [en]
 • การออกเสียง : Ferrari Ferrari [it]
 • การออกเสียง : ciabatta ciabatta [en]
 • การออกเสียง : tiramisu tiramisu [en]
 • การออกเสียง : espresso espresso [en]
 • การออกเสียง : mascarpone mascarpone [en]
 • การออกเสียง : Aurore Aurore [fr]
 • การออกเสียง : accelerando accelerando [it]
 • การออกเสียง : lasagna lasagna [en]
 • การออกเสียง : punto punto [es]
 • การออกเสียง : chiaroscuro chiaroscuro [en]
 • การออกเสียง : Giorgio De Chirico Giorgio De Chirico [it]
 • การออกเสียง : consigliere consigliere [it]
 • การออกเสียง : fusilli fusilli [it]
 • การออกเสียง : Stradivarius Stradivarius [fi]
 • การออกเสียง : Paola Paola [es]
 • การออกเสียง : radicchio radicchio [it]
 • การออกเสียง : crescendo crescendo [it]
 • การออกเสียง : pancetta pancetta [it]
 • การออกเสียง : affogato affogato [it]
 • การออกเสียง : biscotti biscotti [it]
 • การออกเสียง : chioggia chioggia [it]
 • การออกเสียง : Moleskine Moleskine [en]
 • การออกเสียง : Dante Dante [ia]
 • การออกเสียง : Turandot Turandot [it]
 • การออกเสียง : Andrea Bocelli Andrea Bocelli [it]
 • การออกเสียง : La Vita È Bella La Vita È Bella [it]
 • การออกเสียง : macaroni macaroni [en]
 • การออกเสียง : piazza piazza [it]
 • การออกเสียง : jolly jolly [en]
 • การออกเสียง : cannelle cannelle [fr]
 • การออกเสียง : Sophia Loren Sophia Loren [it]
 • การออกเสียง : reboot reboot [en]
 • การออกเสียง : ~ ~ [pt]
 • การออกเสียง : Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci [it]
 • การออกเสียง : Vicenza Vicenza [it]
 • การออกเสียง : Campari Campari [it]
 • การออกเสียง : Umberto Eco Umberto Eco [it]
 • การออกเสียง : San Pellegrino San Pellegrino [it]
 • การออกเสียง : ravioli ravioli [it]
 • การออกเสียง : Italiener Italiener [de]
 • การออกเสียง : Modigliani Modigliani [it]
 • การออกเสียง : mortadella mortadella [it]
 • การออกเสียง : Red Brigades Red Brigades [en]
 • การออกเสียง : sostenuto sostenuto [it]
 • การออกเสียง : 披萨饼 披萨饼 [zh]
 • การออกเสียง : Ventura Ventura [it]
 • การออกเสียง : giuliana giuliana [it]
 • การออกเสียง : Sertoli Sertoli [it]
 • การออกเสียง : włoski włoski [pl]
 • การออกเสียง : Cesare Borgia Cesare Borgia [it]
 • การออกเสียง : Stradivari Stradivari [it]
 • การออกเสียง : Doria-Pamphilj Doria-Pamphilj [it]
 • การออกเสียง : pizzicato pizzicato [it]
 • การออกเสียง : simpatico simpatico [it]
 • การออกเสียง : Pagliacci Pagliacci [it]
 • การออกเสียง : crostata crostata [it]
 • การออกเสียง : cannelloni cannelloni [it]
 • การออกเสียง : tempera tempera [de]
 • การออกเสียง : § § [it]
 • การออกเสียง : pianissimo pianissimo [en]
 • การออกเสียง : da Vinci da Vinci [it]
 • การออกเสียง : taralli taralli [it]
 • การออกเสียง : diminuendo diminuendo [it]
 • การออกเสียง : fisica fisica [it]
 • การออกเสียง : Robert Michels Robert Michels [de]
 • การออกเสียง : profonde profonde [fr]
 • การออกเสียง : cortile cortile [it]
 • การออกเสียง : Agip Agip [it]
 • การออกเสียง : Palatino Palatino [es]
 • การออกเสียง : Gigi D'Agostino Gigi D'Agostino [it]
 • การออกเสียง : piadina piadina [it]
 • การออกเสียง : socia socia [es]
 • การออกเสียง : ingegneria ingegneria [it]
 • การออกเสียง : Petrarch Petrarch [en]
 • การออกเสียง : commerciale commerciale [fr]