• การออกเสียงคำว่า Bathyscaphe Trieste Bathyscaphe Trieste [en]
 • การออกเสียงคำว่า Umberto Eco Umberto Eco [it]
 • การออกเสียงคำว่า prerogativo prerogativo [eo]
 • การออกเสียงคำว่า Andrea Bocelli Andrea Bocelli [it]
 • การออกเสียงคำว่า focaccia focaccia [it]
 • การออกเสียงคำว่า mafiosi mafiosi [de]
 • การออกเสียงคำว่า イタロ・カルヴィーノ イタロ・カルヴィーノ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Dante Dante [ia]
 • การออกเสียงคำว่า spaghetti spaghetti [en]
 • การออกเสียงคำว่า biscotti biscotti [it]
 • การออกเสียงคำว่า Vicenza Vicenza [it]
 • การออกเสียงคำว่า calzone calzone [it]
 • การออกเสียงคำว่า tiramisu tiramisu [da]
 • การออกเสียงคำว่า affogato affogato [it]
 • การออกเสียงคำว่า moleskine moleskine [en]
 • การออกเสียงคำว่า pianissimo pianissimo [en]
 • การออกเสียงคำว่า tombolo tombolo [it]
 • การออกเสียงคำว่า ciao ciao [it]
 • การออกเสียงคำว่า Niccolo Machiavelli Niccolo Machiavelli [en]
 • การออกเสียงคำว่า # # [it]
 • การออกเสียงคำว่า simpatico simpatico [it]
 • การออกเสียงคำว่า ciabatta ciabatta [sv]
 • การออกเสียงคำว่า ravioli ravioli [it]
 • การออกเสียงคำว่า cannelloni cannelloni [it]
 • การออกเสียงคำว่า pancetta pancetta [it]
 • การออกเสียงคำว่า Asti spumante Asti spumante [it]
 • การออกเสียงคำว่า Il Balletto di Bronzo Il Balletto di Bronzo [it]
 • การออกเสียงคำว่า la saghalieu la saghalieu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Antico Testamento Antico Testamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า jolly jolly [en]