หมวดหมู่:

italian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงitalian

 • การออกเสียงคำว่า Bathyscaphe Trieste Bathyscaphe Trieste [en]
 • การออกเสียงคำว่า Umberto Eco Umberto Eco [it]
 • การออกเสียงคำว่า prerogativo prerogativo [eo]
 • การออกเสียงคำว่า Andrea Bocelli Andrea Bocelli [it]
 • การออกเสียงคำว่า focaccia focaccia [it]
 • การออกเสียงคำว่า mafiosi mafiosi [de]
 • การออกเสียงคำว่า イタロ・カルヴィーノ イタロ・カルヴィーノ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Dante Dante [ia]
 • การออกเสียงคำว่า spaghetti spaghetti [en]
 • การออกเสียงคำว่า biscotti biscotti [it]
 • การออกเสียงคำว่า Vicenza Vicenza [it]
 • การออกเสียงคำว่า calzone calzone [it]
 • การออกเสียงคำว่า tiramisu tiramisu [da]
 • การออกเสียงคำว่า affogato affogato [it]
 • การออกเสียงคำว่า moleskine moleskine [en]
 • การออกเสียงคำว่า pianissimo pianissimo [en]
 • การออกเสียงคำว่า tombolo tombolo [it]
 • การออกเสียงคำว่า ciao ciao [it]
 • การออกเสียงคำว่า Niccolo Machiavelli Niccolo Machiavelli [en]
 • การออกเสียงคำว่า # # [it]
 • การออกเสียงคำว่า simpatico simpatico [it]
 • การออกเสียงคำว่า ciabatta ciabatta [sv]
 • การออกเสียงคำว่า ravioli ravioli [it]
 • การออกเสียงคำว่า cannelloni cannelloni [it]
 • การออกเสียงคำว่า pancetta pancetta [it]
 • การออกเสียงคำว่า Asti spumante Asti spumante [it]
 • การออกเสียงคำว่า Il Balletto di Bronzo Il Balletto di Bronzo [it]
 • การออกเสียงคำว่า la saghalieu la saghalieu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Antico Testamento Antico Testamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า jolly jolly [en]
 • การออกเสียงคำว่า Stradivarius Stradivarius [fi]
 • การออกเสียงคำว่า mozzarella mozzarella [it]
 • การออกเสียงคำว่า espresso espresso [en]
 • การออกเสียงคำว่า Oscan Oscan [en]
 • การออกเสียงคำว่า capiche capiche [en]
 • การออกเสียงคำว่า piazza piazza [it]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kataweb kataweb [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Tognola Tognola [it]
 • การออกเสียงคำว่า Saint Frances Xavier Cabrini Saint Frances Xavier Cabrini [en]
 • การออกเสียงคำว่า 이탈리안 이탈리안 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า Marina Di Chioggia Marina Di Chioggia [it]
 • การออกเสียงคำว่า gnocchi gnocchi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Cesare Borgia Cesare Borgia [it]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cudighi Cudighi [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bonarma bonarma [scn]
 • การออกเสียงคำว่า fusilli fusilli [it]
 • การออกเสียงคำว่า cippolini cippolini [en]
 • การออกเสียงคำว่า ergodico ergodico [it]
 • การออกเสียงคำว่า chiaroscuro chiaroscuro [en]
 • การออกเสียงคำว่า Aurore Aurore [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cannelle cannelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า profonde profonde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mezza voce mezza voce [en]
 • การออกเสียงคำว่า Raphael Raphael [en]
 • การออกเสียงคำว่า pizza pizza [en]
 • การออกเสียงคำว่า Nutella Nutella [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pallanteum Pallanteum [la]
 • การออกเสียงคำว่า Riacetech Riacetech [it]
 • การออกเสียงคำว่า Gigi D'Agostino Gigi D'Agostino [it]
 • การออกเสียงคำว่า prosciutto prosciutto [it]
 • การออกเสียงคำว่า Maserati Maserati [it]
 • การออกเสียงคำว่า zucchini zucchini [en]
 • การออกเสียงคำว่า lasagna lasagna [it]
 • การออกเสียงคำว่า como como [es]
 • การออกเสียงคำว่า ricotta ricotta [it]
 • การออกเสียงคำว่า Αμεντέο Μοντιλιάνι Αμεντέο Μοντιλιάνι [el]
 • การออกเสียงคำว่า 披萨饼 披萨饼 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า Carmela Carmela [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Lamborghini Lamborghini [it]
 • การออกเสียงคำว่า Nicolaus de Tudeschis Nicolaus de Tudeschis [de]
 • การออกเสียงคำว่า San Pellegrino San Pellegrino [it]
 • การออกเสียงคำว่า Tito Livio Burattini Tito Livio Burattini [it]
 • การออกเสียงคำว่า ‽ [it]
 • การออกเสียงคำว่า bruschetta bruschetta [it]
 • การออกเสียงคำว่า crescendo crescendo [it]
 • การออกเสียงคำว่า diminuendo diminuendo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Hopes Die Last Hopes Die Last [en]
 • การออกเสียงคำว่า Farnocchia Farnocchia [it]
 • การออกเสียงคำว่า pasta pasta [en]
 • การออกเสียงคำว่า Robert Michels Robert Michels [de]
 • การออกเสียงคำว่า sostenuto sostenuto [it]
 • การออกเสียงคำว่า prosecco prosecco [it]
 • การออกเสียงคำว่า Ιταλός Ιταλός [el]
 • การออกเสียงคำว่า Ferrari Ferrari [en]
 • การออกเสียงคำว่า socia socia [es]
 • การออกเสียงคำว่า Carracia Carracia [it]
 • การออกเสียงคำว่า Paola Paola [es]
 • การออกเสียงคำว่า tempera tempera [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sertoli Sertoli [it]
 • การออกเสียงคำว่า Antonio Stradivari Antonio Stradivari [it]
 • การออกเสียงคำว่า Stradivari Stradivari [it]
 • การออกเสียงคำว่า Red Brigades Red Brigades [en]
 • การออกเสียงคำว่า Alessandro Gassman Alessandro Gassman [it]
 • การออกเสียงคำว่า Sophia Loren Sophia Loren [it]
 • การออกเสียงคำว่า Petrarchan Petrarchan [en]
 • การออกเสียงคำว่า Petrarch Petrarch [en]
 • การออกเสียงคำว่า mascarpone mascarpone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Campari Campari [it]
 • การออกเสียงคำว่า Elsa Merlini Elsa Merlini [it]
 • การออกเสียงคำว่า Lydia Alfonsi Lydia Alfonsi [it]