หมวดหมู่:

irregular verbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular verbs

 • การออกเสียง : been been [en]
 • การออกเสียง : put put [en]
 • การออกเสียง : felt felt [en]
 • การออกเสียง : heard heard [en]
 • การออกเสียง : read read [en]
 • การออกเสียง : drink drink [en]
 • การออกเสียง : wear wear [en]
 • การออกเสียง : throw throw [en]
 • การออกเสียง : win win [en]
 • การออกเสียง : cut cut [en]
 • การออกเสียง : swim swim [en]
 • การออกเสียง : forget forget [en]
 • การออกเสียง : made made [en]
 • การออกเสียง : ride ride [en]
 • การออกเสียง : drank drank [en]
 • การออกเสียง : blow blow [en]
 • การออกเสียง : broadcast broadcast [en]
 • การออกเสียง : understood understood [en]
 • การออกเสียง : forgotten forgotten [en]
 • การออกเสียง : catch catch [en]
 • การออกเสียง : flew flew [en]
 • การออกเสียง : eaten eaten [en]
 • การออกเสียง : rise rise [en]
 • การออกเสียง : fought fought [en]
 • การออกเสียง : dig dig [en]
 • การออกเสียง : given given [en]
 • การออกเสียง : chose chose [en]
 • การออกเสียง : stood stood [en]
 • การออกเสียง : flown flown [en]
 • การออกเสียง : meant meant [en]
 • การออกเสียง : drew drew [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : lent lent [fr]
 • การออกเสียง : known known [en]
 • การออกเสียง : spoke spoke [en]
 • การออกเสียง : forbidden forbidden [en]
 • การออกเสียง : hide hide [en]
 • การออกเสียง : gone gone [en]
 • การออกเสียง : sought sought [en]
 • การออกเสียง : hang hang [en]
 • การออกเสียง : frozen frozen [en]
 • การออกเสียง : grew grew [en]
 • การออกเสียง : broke broke [en]
 • การออกเสียง : forbade forbade [en]
 • การออกเสียง : hid hid [en]
 • การออกเสียง : learnt learnt [en]
 • การออกเสียง : rang rang [en]
 • การออกเสียง : misspelt misspelt [en]
 • การออกเสียง : cost cost [en]
 • การออกเสียง : forgot forgot [en]
 • การออกเสียง : gotten gotten [en]
 • การออกเสียง : blew blew [en]
 • การออกเสียง : dug dug [en]
 • การออกเสียง : fell fell [en]
 • การออกเสียง : shut shut [en]
 • การออกเสียง : beaten beaten [en]
 • การออกเสียง : swam swam [en]
 • การออกเสียง : risen risen [en]
 • การออกเสียง : fallen fallen [en]
 • การออกเสียง : chosen chosen [en]
 • การออกเสียง : dreamt dreamt [en]
 • การออกเสียง : taken taken [en]
 • การออกเสียง : held held [en]
 • การออกเสียง : freeze freeze [en]
 • การออกเสียง : bid bid [en]
 • การออกเสียง : burst burst [en]
 • การออกเสียง : wore wore [en]
 • การออกเสียง : drawn drawn [en]
 • การออกเสียง : begun begun [en]
 • การออกเสียง : grind grind [en]
 • การออกเสียง : swum swum [en]
 • การออกเสียง : blown blown [en]
 • การออกเสียง : sung sung [en]
 • การออกเสียง : sold sold [en]
 • การออกเสียง : kept kept [en]
 • การออกเสียง : dreamed dreamed [en]
 • การออกเสียง : hung hung [en]
 • การออกเสียง : sawed sawed [en]
 • การออกเสียง : arisen arisen [en]
 • การออกเสียง : seen seen [en]
 • การออกเสียง : forgive forgive [en]
 • การออกเสียง : bred bred [sv]
 • การออกเสียง : shook shook [en]
 • การออกเสียง : arose arose [en]
 • การออกเสียง : spoken spoken [en]
 • การออกเสียง : slept slept [en]
 • การออกเสียง : ridden ridden [en]
 • การออกเสียง : awoke awoke [en]
 • การออกเสียง : fling fling [en]
 • การออกเสียง : rung rung [en]
 • การออกเสียง : forgave forgave [en]
 • การออกเสียง : sawn sawn [en]
 • การออกเสียง : flung flung [en]
 • การออกเสียง : struck struck [en]
 • การออกเสียง : froze froze [en]
 • การออกเสียง : fled fled [en]
 • การออกเสียง : shrunk shrunk [en]
 • การออกเสียง : forsook forsook [en]
 • การออกเสียง : striven striven [en]
 • การออกเสียง : OK'd OK'd [en]