หมวดหมู่:

irregular verbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular verbs

 • การออกเสียง : wrung wrung [en]
 • การออกเสียง : awoken awoken [en]
 • การออกเสียง : spat spat [en]
 • การออกเสียง : forsake forsake [en]
 • การออกเสียง : crept crept [en]
 • การออกเสียง : stunk stunk [en]
 • การออกเสียง : clung clung [en]
 • การออกเสียง : forgiven forgiven [en]
 • การออกเสียง : forbear forbear [en]
 • การออกเสียง : slidden slidden [en]
 • การออกเสียง : stridden stridden [en]
 • การออกเสียง : runorna runorna [sv]