หมวดหมู่:

Irish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIrish

 • การออกเสียง : Saoirse
  Saoirse [en]
 • การออกเสียง : pineapple
  pineapple [en]
 • การออกเสียง : Siobhan
  Siobhan [en]
 • การออกเสียง : Taoiseach
  Taoiseach [ga]
 • การออกเสียง : Gaeilge
  Gaeilge [ga]
 • การออกเสียง : Tullamore DEW
  Tullamore DEW [en]
 • การออกเสียง : Aileen
  Aileen [en]
 • การออกเสียง : Kathleen
  Kathleen [en]
 • การออกเสียง : Francis Bacon
  Francis Bacon [en]
 • การออกเสียง : William Butler Yeats
  William Butler Yeats [en]
 • การออกเสียง : lough
  lough [en]
 • การออกเสียง : Clare
  Clare [en]
 • การออกเสียง : Moira
  Moira [it]
 • การออกเสียง : Samuel Beckett
  Samuel Beckett [en]
 • การออกเสียง : Seamus Heaney
  Seamus Heaney [en]
 • การออกเสียง : Yeats
  Yeats [en]
 • การออกเสียง : Iris Murdoch
  Iris Murdoch [en]
 • การออกเสียง : idyll
  idyll [en]
 • การออกเสียง : Cathal Miller
  Cathal Miller [en]
 • การออกเสียง : Laughlin
  Laughlin [en]
 • การออกเสียง : Shaughnessy
  Shaughnessy [en]
 • การออกเสียง : feck
  feck [en]
 • การออกเสียง : brogue
  brogue [en]
 • การออกเสียง : Tuohy
  Tuohy [ga]
 • การออกเสียง : Iarlaith
  Iarlaith [ga]
 • การออกเสียง : Bushmills
  Bushmills [en]
 • การออกเสียง : Domhnall Gleeson
  Domhnall Gleeson [en]
 • การออกเสียง : Jonathan Rhys Meyers
  Jonathan Rhys Meyers [en]
 • การออกเสียง : O'Malley
  O'Malley [en]
 • การออกเสียง : River Cladagh
  River Cladagh [en]
 • การออกเสียง : Sheridan Le Fanu
  Sheridan Le Fanu [en]
 • การออกเสียง : Eithne Ní Bhraonáin
  Eithne Ní Bhraonáin [ga]
 • การออกเสียง : John Hume
  John Hume [en]
 • การออกเสียง : Ha'penny Bridge
  Ha'penny Bridge [en]
 • การออกเสียง : Viscount Castlereagh
  Viscount Castlereagh [en]
 • การออกเสียง : Fiacre
  Fiacre [en]
 • การออกเสียง : McCullough
  McCullough [en]
 • การออกเสียง : Siobhain
  Siobhain [en]
 • การออกเสียง : Cashel
  Cashel [en]
 • การออกเสียง : villagers
  villagers [en]
 • การออกเสียง : Arthur Griffith
  Arthur Griffith [en]
 • การออกเสียง : Francis Hutcheson
  Francis Hutcheson [en]
 • การออกเสียง : James Joyce
  James Joyce [en]
 • การออกเสียง : Kenealy
  Kenealy [en]
 • การออกเสียง : curragh
  curragh [en]
 • การออกเสียง : Tim O'Reilly
  Tim O'Reilly [en]
 • การออกเสียง : Riordan
  Riordan [en]
 • การออกเสียง : Coghlan
  Coghlan [en]
 • การออกเสียง : O'Driscoll
  O'Driscoll [en]
 • การออกเสียง : Brendan Behan
  Brendan Behan [en]
 • การออกเสียง : Finnegan's Wake
  Finnegan's Wake [en]
 • การออกเสียง : Méav Ní Mhaolchatha
  Méav Ní Mhaolchatha [ga]
 • การออกเสียง : Westlife
  Westlife [en]
 • การออกเสียง : O'Dea
  O'Dea [en]
 • การออกเสียง : Quigley
  Quigley [en]
 • การออกเสียง : Connemara pony
  Connemara pony [en]
 • การออกเสียง : mavourneen
  mavourneen [en]
 • การออกเสียง : Peg Woffington
  Peg Woffington [en]
 • การออกเสียง : William Orpen
  William Orpen [en]
 • การออกเสียง : poteen
  poteen [en]
 • การออกเสียง : McCann
  McCann [en]
 • การออกเสียง : Jonjo O’Neill
  Jonjo O’Neill [en]
 • การออกเสียง : Graham Linehan
  Graham Linehan [en]
 • การออกเสียง : O’Laoire
  O’Laoire [en]
 • การออกเสียง : Gaelainn
  Gaelainn [ga]
 • การออกเสียง : McConnell
  McConnell [en]
 • การออกเสียง : Mark Rohan
  Mark Rohan [en]
 • การออกเสียง : McGarry
  McGarry [en]
 • การออกเสียง : conroicht
  conroicht [ga]
 • การออกเสียง : Katie McGrath
  Katie McGrath [en]
 • การออกเสียง : Feargal Sharkey
  Feargal Sharkey [en]
 • การออกเสียง : Dunguaire
  Dunguaire [en]
 • การออกเสียง : Gilliland
  Gilliland [en]
 • การออกเสียง : Beamer
  Beamer [de]
 • การออกเสียง : Joseph O'Neill
  Joseph O'Neill [en]
 • การออกเสียง : Smithwicks
  Smithwicks [en]
 • การออกเสียง : Loughrea
  Loughrea [en]
 • การออกเสียง : Cara Dillon
  Cara Dillon [en]
 • การออกเสียง : McCabe
  McCabe [en]
 • การออกเสียง : Cearbhall
  Cearbhall [ga]
 • การออกเสียง : Maud Gonne
  Maud Gonne [ga]
 • การออกเสียง : Dylan Moran
  Dylan Moran [en]
 • การออกเสียง : Donnelly
  Donnelly [en]
 • การออกเสียง : Denis Fahey
  Denis Fahey [en]
 • การออกเสียง : James Hoban
  James Hoban [en]
 • การออกเสียง : Neil Jordan
  Neil Jordan [en]
 • การออกเสียง : Sneem
  Sneem [en]
 • การออกเสียง : Benjamin Alcock
  Benjamin Alcock [en]
 • การออกเสียง : Dion Boucicault
  Dion Boucicault [en]
 • การออกเสียง : Colm Meaney
  Colm Meaney [en]
 • การออกเสียง : MacGillicuddy
  MacGillicuddy [en]
 • การออกเสียง : Rylan
  Rylan [en]
 • การออกเสียง : Caitlin Moran
  Caitlin Moran [en]
 • การออกเสียง : Vallely
  Vallely [en]
 • การออกเสียง : boxty
  boxty [en]
 • การออกเสียง : Freaney
  Freaney [en]
 • การออกเสียง : Bob Geldof
  Bob Geldof [en]
 • การออกเสียง : Kylan
  Kylan [sv]
 • การออกเสียง : domnhall
  domnhall [en]
 • การออกเสียง : Abraham Colles
  Abraham Colles [en]