หมวดหมู่:

Irish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIrish

 • การออกเสียง : Kilmacanogue Kilmacanogue [ga]
 • การออกเสียง : Bláthíne Bláthíne [ga]
 • การออกเสียง : Bob Geldof Bob Geldof [en]
 • การออกเสียง : Andrea Corr Andrea Corr [en]
 • การออกเสียง : Colm Meaney Colm Meaney [en]
 • การออกเสียง : Theobald Wolfe Tone Theobald Wolfe Tone [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Valene Valene [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Norah Elam Norah Elam [en]
 • บันทึกการออกเสียง : siúlaimid siúlaimid [ga] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Seamus Heaney Seamus Heaney [en]
 • การออกเสียง : William Butler Yeats William Butler Yeats [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Jane Mulvagh Jane Mulvagh [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : lough lough [en]
 • การออกเสียง : Taoiseach Taoiseach [ga]
 • การออกเสียง : Simon Coveney Simon Coveney [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Eilis Eilis [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Stamullen Stamullen [en]
 • การออกเสียง : Cluain Eidhneach Cluain Eidhneach [ga]
 • การออกเสียง : Caherclogh Caherclogh [en]
 • การออกเสียง : Mícheál Mac Donncha Mícheál Mac Donncha [ga]
 • การออกเสียง : Courtown Courtown [en]
 • การออกเสียง : Fridget Fridget [en]
 • การออกเสียง : Liam Cunningham Liam Cunningham [en]
 • การออกเสียง : gcloisfidh gcloisfidh [ga]
 • บันทึกการออกเสียง : léifimid léifimid [ga] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : William Trevor William Trevor [en]
 • การออกเสียง : Siobhan Siobhan [en]
 • การออกเสียง : Eamon de Valera Eamon de Valera [en]
 • การออกเสียง : mavourneen mavourneen [en]
 • การออกเสียง : Buadhacháin Buadhacháin [ga]
 • การออกเสียง : pineapple pineapple [en]
 • การออกเสียง : Martin McGuinness Martin McGuinness [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Breaca Breaca [kw] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Magners Magners [en]
 • การออกเสียง : Saoirse Saoirse [en]
 • การออกเสียง : idyll idyll [en]
 • การออกเสียง : Terence MacSwiney Terence MacSwiney [en]
 • การออกเสียง : colcannon colcannon [en]
 • การออกเสียง : Cearbhall Cearbhall [ga]
 • การออกเสียง : Ciarain Ciarain [en]
 • การออกเสียง : J. M. Synge J. M. Synge [en]
 • การออกเสียง : iresch iresch [lb]
 • การออกเสียง : Brian O'Nolan Brian O'Nolan [en]
 • การออกเสียง : domnhall domnhall [en]
 • การออกเสียง : osnádúrtha osnádúrtha [ga]
 • การออกเสียง : jacksepticeye jacksepticeye [en]
 • การออกเสียง : culchies culchies [en]
 • การออกเสียง : Maud Gonne Maud Gonne [ga]
 • การออกเสียง : James Joyce James Joyce [en]
 • การออกเสียง : gossoon gossoon [en]
 • การออกเสียง : úsáidim úsáidim [ga]
 • การออกเสียง : Shanachie Shanachie [en]
 • การออกเสียง : John Banville John Banville [en]
 • การออกเสียง : Ní Chiosáin Ní Chiosáin [ga]
 • การออกเสียง : Goidelic Goidelic [en]
 • การออกเสียง : guaillí guaillí [ga]
 • การออกเสียง : bricíní bricíní [ga]
 • การออกเสียง : fabhraí fabhraí [ga]
 • การออกเสียง : athláimhe athláimhe [ga]
 • การออกเสียง : éagsúil éagsúil [ga]
 • การออกเสียง : difriúil difriúil [ga]
 • การออกเสียง : pluc pluc [ga]
 • การออกเสียง : lachan lachan [ga]
 • การออกเสียง : Iarlaith Iarlaith [ga]
 • การออกเสียง : Patrick Bergin Patrick Bergin [en]
 • การออกเสียง : rúnach rúnach [ga]
 • การออกเสียง : whisht whisht [en]
 • การออกเสียง : Greidawl Greidawl [cy]
 • การออกเสียง : Daniel O'Connell Daniel O'Connell [en]
 • การออกเสียง : Ní Bóna ná Coróin Ní Bóna ná Coróin [ga]
 • การออกเสียง : Slatraigh Slatraigh [ga]
 • การออกเสียง : Iris Murdoch Iris Murdoch [en]
 • การออกเสียง : Tullamore DEW Tullamore DEW [en]
 • การออกเสียง : Méav Ní Mhaolchatha Méav Ní Mhaolchatha [ga]
 • การออกเสียง : Eithne Ní Bhraonáin Eithne Ní Bhraonáin [ga]
 • การออกเสียง : boxty boxty [en]
 • การออกเสียง : McConnell McConnell [en]
 • การออกเสียง : Shaughnessy Shaughnessy [en]
 • การออกเสียง : Matehy Matehy [en]
 • การออกเสียง : sé'n sé'n [ga]
 • การออกเสียง : bowsie bowsie [en]
 • การออกเสียง : Domhnall Gleeson Domhnall Gleeson [en]
 • การออกเสียง : conroicht conroicht [ga]
 • การออกเสียง : Denis Fahey Denis Fahey [en]
 • การออกเสียง : Vivian Mercier Vivian Mercier [en]
 • การออกเสียง : Liam Genockey Liam Genockey [en]
 • การออกเสียง : Paul Costelloe Paul Costelloe [en]
 • การออกเสียง : McCullough McCullough [en]
 • การออกเสียง : John Wilson Croker John Wilson Croker [en]
 • การออกเสียง : William Orpen William Orpen [en]
 • การออกเสียง : Peg Woffington Peg Woffington [en]
 • การออกเสียง : McGarry McGarry [en]
 • การออกเสียง : Smithwicks Smithwicks [en]
 • การออกเสียง : McCann McCann [en]
 • การออกเสียง : Coghlan Coghlan [en]
 • การออกเสียง : Riordan Riordan [en]
 • การออกเสียง : Gilliland Gilliland [en]
 • การออกเสียง : McCabe McCabe [en]
 • การออกเสียง : O'Driscoll O'Driscoll [en]
 • การออกเสียง : Katie McGrath Katie McGrath [en]