หมวดหมู่:

instruments

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinstruments

 • การออกเสียง : triangle
  triangle [en]
 • การออกเสียง : watch
  watch [en]
 • การออกเสียง : xylophone
  xylophone [fr]
 • การออกเสียง : cuatro
  cuatro [es]
 • การออกเสียง : clarinet
  clarinet [en]
 • การออกเสียง : cajón
  cajón [es]
 • การออกเสียง : pump
  pump [en]
 • การออกเสียง : trumpet
  trumpet [en]
 • การออกเสียง : siren
  siren [en]
 • การออกเสียง : syringe
  syringe [en]
 • การออกเสียง : pastel
  pastel [en]
 • การออกเสียง : Stradivarius
  Stradivarius [fi]
 • การออกเสียง : tuba
  tuba [cs]
 • การออกเสียง : watches
  watches [en]
 • การออกเสียง : bass (music)
  bass (music) [en]
 • การออกเสียง : french horn
  french horn [en]
 • การออกเสียง : quatro
  quatro [pt]
 • การออกเสียง : tuned
  tuned [en]
 • การออกเสียง : guitarra eléctrica
  guitarra eléctrica [es]
 • การออกเสียง : Violine
  Violine [de]
 • การออกเสียง : lancet
  lancet [en]
 • การออกเสียง : Zither
  Zither [en]
 • การออกเสียง : Electric guitar
  Electric guitar [en]
 • การออกเสียง : drum kit
  drum kit [en]
 • การออกเสียง : Ibanez
  Ibanez [en]
 • การออกเสียง : contralto
  contralto [it]
 • การออกเสียง : dial
  dial [en]
 • การออกเสียง : Harfe
  Harfe [de]
 • การออกเสียง : Bass trumpet
  Bass trumpet [en]
 • การออกเสียง : tro
  tro [sv]
 • การออกเสียง : Synthesizer
  Synthesizer [en]
 • การออกเสียง : percussion
  percussion [en]
 • การออกเสียง : Recorder
  Recorder [en]
 • การออกเสียง : pipa
  pipa [es]
 • การออกเสียง : calibration
  calibration [en]
 • การออกเสียง : Baritone saxophone
  Baritone saxophone [en]
 • การออกเสียง : conga
  conga [eo]
 • การออกเสียง : basso
  basso [it]
 • การออกเสียง : wind instrument
  wind instrument [en]
 • การออกเสียง : Hi-hat cymbal
  Hi-hat cymbal [en]
 • การออกเสียง : Cor anglais
  Cor anglais [en]
 • การออกเสียง : flageolet
  flageolet [fr]
 • การออกเสียง : banjo
  banjo [en]
 • การออกเสียง : orgel
  orgel [sv]
 • การออกเสียง : Flöte
  Flöte [de]
 • การออกเสียง : Posaune
  Posaune [de]
 • การออกเสียง : sampler
  sampler [en]
 • การออกเสียง : Bass guitar
  Bass guitar [en]
 • การออกเสียง : Xylophon
  Xylophon [de]
 • การออกเสียง : vielle
  vielle [fr]
 • การออกเสียง : Double Bass
  Double Bass [en]
 • การออกเสียง : Bass saxophone
  Bass saxophone [en]
 • การออกเสียง : Gibson Guitar
  Gibson Guitar [en]
 • การออกเสียง : koto
  koto [ja]
 • การออกเสียง : tambourine
  tambourine [en]
 • การออกเสียง : MIDI keyboard
  MIDI keyboard [en]
 • การออกเสียง : Throat singing
  Throat singing [en]
 • การออกเสียง : Organ pipe
  Organ pipe [en]
 • การออกเสียง : megaphone
  megaphone [en]
 • การออกเสียง : swatch
  swatch [de]
 • การออกเสียง : berimbau
  berimbau [pt]
 • การออกเสียง : mandola
  mandola [cs]
 • การออกเสียง : hi-hat
  hi-hat [en]
 • การออกเสียง : Xiao
  Xiao [gl]
 • การออกเสียง : bayan
  bayan [tr]
 • การออกเสียง : paiste
  paiste [fi]
 • การออกเสียง : recalibrate
  recalibrate [en]
 • การออกเสียง : brass instrument
  brass instrument [en]
 • การออกเสียง : chalumeau
  chalumeau [fr]
 • การออกเสียง : Boomwhackers
  Boomwhackers [en]
 • การออกเสียง : Slide trumpet
  Slide trumpet [en]
 • การออกเสียง : electronic organ
  electronic organ [en]
 • การออกเสียง : bagpipes
  bagpipes [en]
 • การออกเสียง : read-out
  read-out [en]
 • การออกเสียง : calibrate
  calibrate [en]
 • การออกเสียง : Geiger counter
  Geiger counter [en]
 • การออกเสียง : Grand piano
  Grand piano [en]
 • การออกเสียง : Laser harp
  Laser harp [en]
 • การออกเสียง : Slide guitar
  Slide guitar [en]
 • การออกเสียง : ondes Martenot
  ondes Martenot [fr]
 • การออกเสียง : tamboril
  tamboril [pt]
 • การออกเสียง : Musical box
  Musical box [en]
 • การออกเสียง : Contrabass clarinet
  Contrabass clarinet [en]
 • การออกเสียง : pauke
  pauke [de]
 • การออกเสียง : Triangel
  Triangel [sv]
 • การออกเสียง : endoscope
  endoscope [en]
 • การออกเสียง : Subcontrabass flute
  Subcontrabass flute [en]
 • การออกเสียง : Glass marimba
  Glass marimba [en]
 • การออกเสียง : Becken
  Becken [de]
 • การออกเสียง : wristwatch
  wristwatch [en]
 • การออกเสียง : piccoloist
  piccoloist [en]
 • การออกเสียง : Cowbell
  Cowbell [en]
 • การออกเสียง : walking bass
  walking bass [en]
 • การออกเสียง : gamelan
  gamelan [ind]
 • การออกเสียง : Seven-string guitar
  Seven-string guitar [en]
 • การออกเสียง : Laute
  Laute [de]
 • การออกเสียง : archlute
  archlute [en]
 • การออกเสียง : synth
  synth [en]
 • การออกเสียง : Schlagzeug
  Schlagzeug [de]
 • การออกเสียง : timple
  timple [es]