หมวดหมู่:

instruments

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinstruments

 • การออกเสียง : triangle triangle [en]
 • การออกเสียง : xylophone xylophone [en]
 • การออกเสียง : watch watch [en]
 • การออกเสียง : cuatro cuatro [es]
 • การออกเสียง : clarinet clarinet [en]
 • การออกเสียง : cajón cajón [es]
 • การออกเสียง : pump pump [en]
 • การออกเสียง : trumpet trumpet [en]
 • การออกเสียง : siren siren [en]
 • การออกเสียง : pastel pastel [en]
 • การออกเสียง : syringe syringe [en]
 • การออกเสียง : tuba tuba [en]
 • การออกเสียง : french horn french horn [en]
 • การออกเสียง : bass (music) bass (music) [en]
 • การออกเสียง : Stradivarius Stradivarius [fi]
 • การออกเสียง : tuned tuned [en]
 • การออกเสียง : guitarra eléctrica guitarra eléctrica [es]
 • การออกเสียง : quatro quatro [pt]
 • การออกเสียง : Violine Violine [de]
 • การออกเสียง : watches watches [en]
 • การออกเสียง : lancet lancet [en]
 • การออกเสียง : Zither Zither [en]
 • การออกเสียง : Electric guitar Electric guitar [en]
 • การออกเสียง : drum kit drum kit [en]
 • การออกเสียง : contralto contralto [it]
 • การออกเสียง : Bass trumpet Bass trumpet [en]
 • การออกเสียง : Harfe Harfe [de]
 • การออกเสียง : tro tro [sv]
 • การออกเสียง : Ibanez Ibanez [en]
 • การออกเสียง : Synthesizer Synthesizer [en]
 • การออกเสียง : dial dial [en]
 • การออกเสียง : Baritone saxophone Baritone saxophone [en]
 • การออกเสียง : pipa pipa [es]
 • การออกเสียง : conga conga [eo]
 • การออกเสียง : calibration calibration [en]
 • การออกเสียง : wind instrument wind instrument [en]
 • การออกเสียง : Cor anglais Cor anglais [en]
 • การออกเสียง : basso basso [it]
 • การออกเสียง : Hi-hat cymbal Hi-hat cymbal [en]
 • การออกเสียง : Recorder Recorder [en]
 • การออกเสียง : sampler sampler [en]
 • การออกเสียง : percussion percussion [en]
 • การออกเสียง : flageolet flageolet [fr]
 • การออกเสียง : Posaune Posaune [de]
 • การออกเสียง : orgel orgel [sv]
 • การออกเสียง : Double Bass Double Bass [en]
 • การออกเสียง : banjo banjo [en]
 • การออกเสียง : Bass saxophone Bass saxophone [en]
 • การออกเสียง : Flöte Flöte [de]
 • การออกเสียง : Bass guitar Bass guitar [en]
 • การออกเสียง : Xylophon Xylophon [de]
 • การออกเสียง : koto koto [ja]
 • การออกเสียง : Organ pipe Organ pipe [en]
 • การออกเสียง : Geige Geige [de]
 • การออกเสียง : megaphone megaphone [en]
 • การออกเสียง : Gibson Guitar Gibson Guitar [en]
 • การออกเสียง : vielle vielle [fr]
 • การออกเสียง : Throat singing Throat singing [en]
 • การออกเสียง : mandola mandola [cs]
 • การออกเสียง : MIDI keyboard MIDI keyboard [en]
 • การออกเสียง : brass instrument brass instrument [en]
 • การออกเสียง : recalibrate recalibrate [en]
 • การออกเสียง : Slide trumpet Slide trumpet [en]
 • การออกเสียง : berimbau berimbau [pt]
 • การออกเสียง : bayan bayan [tr]
 • การออกเสียง : paiste paiste [fi]
 • การออกเสียง : electronic organ electronic organ [en]
 • การออกเสียง : swatch swatch [de]
 • การออกเสียง : tambourine tambourine [en]
 • การออกเสียง : read-out read-out [en]
 • การออกเสียง : hi-hat hi-hat [en]
 • การออกเสียง : chalumeau chalumeau [fr]
 • การออกเสียง : calibrate calibrate [en]
 • การออกเสียง : Laser harp Laser harp [en]
 • การออกเสียง : Grand piano Grand piano [en]
 • การออกเสียง : Slide guitar Slide guitar [en]
 • การออกเสียง : tamboril tamboril [pt]
 • การออกเสียง : Geiger counter Geiger counter [en]
 • การออกเสียง : Xiao Xiao [gl]
 • การออกเสียง : Musical box Musical box [en]
 • การออกเสียง : bagpipes bagpipes [en]
 • การออกเสียง : Subcontrabass flute Subcontrabass flute [en]
 • การออกเสียง : endoscope endoscope [en]
 • การออกเสียง : pauke pauke [de]
 • การออกเสียง : Contrabass clarinet Contrabass clarinet [en]
 • การออกเสียง : Glass marimba Glass marimba [en]
 • การออกเสียง : Triangel Triangel [sv]
 • การออกเสียง : Boomwhackers Boomwhackers [en]
 • การออกเสียง : Becken Becken [de]
 • การออกเสียง : piccoloist piccoloist [en]
 • การออกเสียง : Cowbell Cowbell [en]
 • การออกเสียง : walking bass walking bass [en]
 • การออกเสียง : Seven-string guitar Seven-string guitar [en]
 • การออกเสียง : wristwatch wristwatch [en]
 • การออกเสียง : archlute archlute [en]
 • การออกเสียง : Laute Laute [de]
 • การออกเสียง : retune retune [en]
 • การออกเสียง : timple timple [es]
 • การออกเสียง : ondes Martenot ondes Martenot [fr]
 • การออกเสียง : tailpiece tailpiece [en]