หมวดหมู่:

instruments

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinstruments

  • การออกเสียง : Reed contrabass Reed contrabass [en]
  • การออกเสียง : Vibraslap Vibraslap [en]
  • การออกเสียง : Cornett Cornett [en]
  • การออกเสียง : Electric Cymbalum Electric Cymbalum [en]
  • การออกเสียง : κλαπατσίμπαλα κλαπατσίμπαλα [el]
  • การออกเสียง : Trychel Trychel [en]
  • การออกเสียง : ادات ادات [fa]
  • การออกเสียง : xalam xalam [sw]
  • บันทึกการออกเสียง : Sampho Sampho [km] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : sarod sarod [hi] รอการออกเสียง