• การออกเสียงคำว่า خوش خوش [fa]
 • การออกเสียงคำว่า خرم خرم [fa]
 • การออกเสียงคำว่า gelökkig gelökkig [li]
 • การออกเสียงคำว่า مُبْتَهِج مُبْتَهِج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า наисчастливейший наисчастливейший [ru]
 • การออกเสียงคำว่า fröhlichen fröhlichen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Prasanna Prasanna [sa]
 • การออกเสียงคำว่า halcyon halcyon [en]
 • การออกเสียงคำว่า gaiety gaiety [en]
 • การออกเสียงคำว่า ハピネス ハピネス [ja]
 • การออกเสียงคำว่า baxtli baxtli [uz]
 • การออกเสียงคำว่า masaya masaya [tl]
 • การออกเสียงคำว่า szczęśliwy szczęśliwy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า light-heartedness light-heartedness [en]
 • การออกเสียงคำว่า exuberance exuberance [en]
 • การออกเสียงคำว่า high spirits high spirits [en]
 • การออกเสียงคำว่า gladness gladness [en]
 • การออกเสียงคำว่า jauntiness jauntiness [en]
 • การออกเสียงคำว่า joyousness joyousness [en]
 • การออกเสียงคำว่า good cheer good cheer [en]
 • การออกเสียงคำว่า good humour good humour [en]
 • การออกเสียงคำว่า geniality geniality [en]
 • การออกเสียงคำว่า merry-making merry-making [en]
 • การออกเสียงคำว่า eumoirous eumoirous [en]
 • การออกเสียงคำว่า מאושרת מאושרת [he]
 • การออกเสียงคำว่า gleeful gleeful [en]
 • การออกเสียงคำว่า שמח שמח [he]
 • การออกเสียงคำว่า מאושר מאושר [he]
 • การออกเสียงคำว่า שמחים שמחים [he]
 • การออกเสียงคำว่า задовољан задовољан [sr]