คำ: ꉌꇿꑓꇿ

ใน:
ꉌꇿꑓꇿการออกเสียงใน นุโอสุ [ii]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงꉌꇿꑓꇿในนุโอสุ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ꌉꈿꃆꀞꇂꁮꀉꉌꀉꑐ