• การออกเสียงคำว่า carronade carronade [en]
 • การออกเสียงคำว่า étoupille étoupille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า culasse culasse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Sainte-Barbe Sainte-Barbe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faubert faubert [fr]
 • การออกเสียงคำว่า soute aux poudres soute aux poudres [fr]
 • การออกเสียงคำว่า canonnier canonnier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mousquet mousquet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pulvérin pulvérin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า épinglette épinglette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า volée volée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bordée bordée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boutefeu boutefeu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า de but en blanc de but en blanc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า brague brague [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gargousse gargousse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dégorgeoir dégorgeoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tourillon tourillon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า affût affût [fr]
 • การออกเสียงคำว่า écouvillon écouvillon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Un vaisseau de 74 Un vaisseau de 74 [fr]
 • การออกเสียงคำว่า caronade caronade [fr]
 • การออกเสียงคำว่า artilleur artilleur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า embouchure embouchure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า une bouche à feu une bouche à feu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า recul recul [fr]
 • การออกเสียงคำว่า astragale astragale [fr]
 • การออกเสียงคำว่า couleuvrine couleuvrine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sabord sabord [fr]