หมวดหมู่:

gunnery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgunnery

 • การออกเสียง : carronade carronade [en]
 • การออกเสียง : Sainte-Barbe Sainte-Barbe [fr]
 • การออกเสียง : faubert faubert [fr]
 • การออกเสียง : étoupille étoupille [fr]
 • การออกเสียง : épinglette épinglette [fr]
 • การออกเสียง : mousquet mousquet [fr]
 • การออกเสียง : pulvérin pulvérin [fr]
 • การออกเสียง : culasse culasse [fr]
 • การออกเสียง : soute aux poudres soute aux poudres [fr]
 • การออกเสียง : canonnier canonnier [fr]
 • การออกเสียง : bordée bordée [fr]
 • การออกเสียง : volée volée [fr]
 • การออกเสียง : embouchure embouchure [fr]
 • การออกเสียง : sabord sabord [fr]
 • การออกเสียง : recul recul [fr]
 • การออกเสียง : tourillon tourillon [fr]
 • การออกเสียง : Un vaisseau de 74 Un vaisseau de 74 [fr]
 • การออกเสียง : une bouche à feu une bouche à feu [fr]
 • การออกเสียง : gargousse gargousse [fr]
 • การออกเสียง : affût affût [fr]
 • การออกเสียง : écouvillon écouvillon [fr]
 • การออกเสียง : dégorgeoir dégorgeoir [fr]
 • การออกเสียง : de but en blanc de but en blanc [fr]
 • การออกเสียง : couleuvrine couleuvrine [fr]
 • การออกเสียง : caronade caronade [fr]
 • การออกเสียง : brague brague [fr]
 • การออกเสียง : boutefeu boutefeu [fr]
 • การออกเสียง : astragale astragale [fr]
 • การออกเสียง : artilleur artilleur [fr]