หมวดหมู่:

geologic time scale

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeologic time scale

 • การออกเสียง : Langhian Langhian [en]
 • การออกเสียง : Jura Jura [fr]
 • การออกเสียง : perm perm [de]
 • การออกเสียง : Jurassic Jurassic [en]
 • การออกเสียง : karbon karbon [pl]
 • การออกเสียง : Albertan Albertan [en]
 • การออกเสียง : Pleistocene Pleistocene [en]
 • การออกเสียง : Trias Trias [de]
 • การออกเสียง : kambrium kambrium [de]
 • การออกเสียง : Silur Silur [cs]
 • การออกเสียง : kreda kreda [pl]
 • การออกเสียง : Mesozoic Mesozoic [en]
 • การออกเสียง : Paläozoikum Paläozoikum [de]
 • การออกเสียง : Неогей Неогей [ru]
 • การออกเสียง : Paleoarchean Paleoarchean [en]
 • การออกเสียง : Permien Permien [fr]
 • การออกเสียง : siciliano siciliano [it]
 • การออกเสียง : paleozoik paleozoik [pl]
 • การออกเสียง : aaleniano aaleniano [pt]
 • การออกเสียง : Oligocene Oligocene [en]
 • การออกเสียง : kvarter kvarter [sv]
 • การออกเสียง : precambrian precambrian [en]
 • การออกเสียง : Känozoikum Känozoikum [de]
 • การออกเสียง : eón eón [ast]
 • การออกเสียง : Early Imbrian Early Imbrian [en]
 • การออกเสียง : Mesoproterozoikum Mesoproterozoikum [de]
 • การออกเสียง : Proterozoikum Proterozoikum [de]
 • การออกเสียง : Pennsylvanian Pennsylvanian [en]
 • การออกเสียง : палеоцен палеоцен [ru]
 • การออกเสียง : fanerozoikum fanerozoikum [hu]
 • การออกเสียง : oligocén oligocén [hu]
 • การออกเสียง : Kenozoikum Kenozoikum [cs]
 • การออกเสียง : paleogén paleogén [hu]
 • การออกเสียง : eone eone [it]
 • การออกเสียง : Ordovizium Ordovizium [de]
 • การออกเสียง : Eocene Eocene [en]
 • การออกเสียง : neogén neogén [cs]
 • การออกเสียง : палеоген палеоген [ru]
 • การออกเสียง : miocén miocén [hu]
 • การออกเสียง : kritt kritt [no]
 • การออกเสียง : Archaikum Archaikum [de]
 • การออกเสียง : олигоцен олигоцен [ru]
 • การออกเสียง : eocén eocén [hu]
 • การออกเสียง : eocen eocen [hr]
 • การออกเสียง : Miocene Miocene [en]
 • การออกเสียง : Llandovery Llandovery [de]
 • การออกเสียง : holocen holocen [pl]
 • การออกเสียง : holoceno holoceno [pt]
 • การออกเสียง : Cenozoic Cenozoic [en]
 • การออกเสียง : Oligozeno Oligozeno [eu]
 • การออกเสียง : Norico Norico [it]
 • การออกเสียง : Paleogeno Paleogeno [eu]
 • การออกเสียง : Trijas Trijas [hr]
 • การออกเสียง : Gelasian Gelasian [en]
 • การออกเสียง : Serravallian Serravallian [en]
 • การออกเสียง : Frasnian Frasnian [en]
 • การออกเสียง : Miozän Miozän [de]
 • การออกเสียง : Blancan Blancan [en]
 • การออกเสียง : Jurasiko Jurasiko [eu]
 • การออกเสียง : Tonawandan Tonawandan [en]
 • การออกเสียง : Rupelian Rupelian [en]
 • การออกเสียง : Ordowik Ordowik [pl]
 • การออกเสียง : Sheinwoodian Sheinwoodian [en]
 • การออกเสียง : Cenomaniano Cenomaniano [it]
 • การออกเสียง : Nectarian Nectarian [en]
 • การออกเสียง : fanerozoik fanerozoik [hr]
 • การออกเสียง : Devoon Devoon [nl]
 • การออกเสียง : Pliocene Pliocene [en]
 • การออกเสียง : Pragian Pragian [en]
 • การออกเสียง : selandià selandià [ca]
 • การออกเสียง : еоцен еоцен [uk]
 • การออกเสียง : Barremiano Barremiano [it]
 • การออกเสียง : Fanerozoiko Fanerozoiko [eu]
 • การออกเสียง : rupelià rupelià [ca]
 • การออกเสียง : Tithonian Tithonian [en]
 • การออกเสียง : oligocè oligocè [ca]
 • การออกเสียง : eocè eocè [ca]
 • การออกเสียง : Serravalliano Serravalliano [it]
 • การออกเสียง : Pliozeno Pliozeno [eu]
 • การออกเสียง : Daniano Daniano [it]
 • การออกเสียง : pliocè pliocè [ca]
 • การออกเสียง : Paleocene Paleocene [en]
 • การออกเสียง : Maastrichtiano Maastrichtiano [it]
 • การออกเสียง : Ectasian Ectasian [en]
 • การออกเสียง : Pleistocæn Pleistocæn [da]
 • การออกเสียง : Zancleano Zancleano [it]
 • การออกเสียง : chattià chattià [ca]
 • การออกเสียง : Lutetian Lutetian [en]
 • การออกเสียง : Santerniano Santerniano [it]
 • การออกเสียง : Palæogen Palæogen [da]
 • การออกเสียง : Guadalupian Guadalupian [en]
 • การออกเสียง : Neogene Neogene [en]
 • การออกเสียง : Pleistocen Pleistocen [bs]
 • การออกเสียง : Tortonian Tortonian [en]
 • การออกเสียง : Hauteriviano Hauteriviano [it]
 • การออกเสียง : Homerian Homerian [en]
 • การออกเสียง : Olenekiano Olenekiano [it]
 • การออกเสียง : Messiniano Messiniano [it]
 • การออกเสียง : Langhiano Langhiano [it]
 • การออกเสียง : pliocén pliocén [hu]