หมวดหมู่:

futuro

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfuturo

 • การออกเสียง : der
  der [de]
 • การออกเสียง : puser
  puser [pt]
 • การออกเสียง : visitará
  visitará [es]
 • การออกเสียง : doneremo
  doneremo [it]
 • การออกเสียง : vedremo
  vedremo [it]
 • การออกเสียง : couber
  couber [pt]
 • การออกเสียง : giaceremo
  giaceremo [it]
 • การออกเสียง : amerò
  amerò [it]
 • การออกเสียง : romperai
  romperai [it]
 • การออกเสียง : עתיד
  עתיד [he]
 • การออกเสียง : Rimarrai
  Rimarrai [it]
 • การออกเสียง : piangerai
  piangerai [it]
 • การออกเสียง : berranno
  berranno [it]
 • การออกเสียง : Verrò
  Verrò [it]
 • การออกเสียง : detterò (verbo dettare)
  detterò (verbo dettare) [it]
 • การออกเสียง : alcanzará
  alcanzará [es]
 • การออกเสียง : olvidaré
  olvidaré [es]
 • การออกเสียง : مستقبلية
  مستقبلية [ar]
 • การออกเสียง : contribuirá
  contribuirá [pt]
 • การออกเสียง : contraddistingueranno
  contraddistingueranno [it]
 • การออกเสียง : nós preferiremos
  nós preferiremos [pt]
 • การออกเสียง : cucineremo
  cucineremo [it]
 • การออกเสียง : eles medirem
  eles medirem [pt]
 • การออกเสียง : nós riremos
  nós riremos [pt]
 • การออกเสียง : nós dormiremos
  nós dormiremos [pt]
 • การออกเสียง : probaré
  probaré [es]
 • การออกเสียง : ofreceré
  ofreceré [es]
 • การออกเสียง : nós cairmos
  nós cairmos [pt]
 • การออกเสียง : nós cairemos
  nós cairemos [pt]
 • การออกเสียง : abriréis
  abriréis [es]
 • การออกเสียง : organizzeranno
  organizzeranno [it]
 • การออกเสียง : mapperò
  mapperò [it]
 • การออกเสียง : abbandoneranno
  abbandoneranno [it]
 • การออกเสียง : urdirei
  urdirei [pt]