หมวดหมู่:

futuro

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfuturo

 • การออกเสียง : urdirei urdirei [pt]
 • การออกเสียง : abbandoneranno abbandoneranno [it]
 • การออกเสียง : abriréis abriréis [es]
 • การออกเสียง : ofreceré ofreceré [es]
 • การออกเสียง : nós preferiremos nós preferiremos [pt]
 • การออกเสียง : nós cairmos nós cairmos [pt]
 • การออกเสียง : nós dormiremos nós dormiremos [pt]
 • การออกเสียง : eles medirem eles medirem [pt]
 • การออกเสียง : nós cairemos nós cairemos [pt]
 • การออกเสียง : nós riremos nós riremos [pt]
 • การออกเสียง : organizzeranno organizzeranno [it]
 • การออกเสียง : mapperò mapperò [it]
 • การออกเสียง : amerò amerò [it]
 • การออกเสียง : probaré probaré [es]
 • การออกเสียง : alcanzará alcanzará [es]
 • การออกเสียง : giaceremo giaceremo [it]
 • การออกเสียง : piangerai piangerai [it]
 • การออกเสียง : doneremo doneremo [it]
 • การออกเสียง : contraddistingueranno contraddistingueranno [it]
 • การออกเสียง : cucineremo cucineremo [it]
 • การออกเสียง : berranno berranno [it]
 • การออกเสียง : romperai romperai [it]
 • การออกเสียง : Verrò Verrò [it]
 • การออกเสียง : Rimarrai Rimarrai [it]
 • การออกเสียง : vedremo vedremo [it]
 • การออกเสียง : visitará visitará [es]
 • การออกเสียง : contribuirá contribuirá [pt]
 • การออกเสียง : olvidaré olvidaré [es]
 • การออกเสียง : עתיד עתיד [he]
 • การออกเสียง : مستقبلية مستقبلية [ar]
 • การออกเสียง : detterò (verbo dettare) detterò (verbo dettare) [it]
 • การออกเสียง : puser puser [pt]
 • การออกเสียง : der der [de]
 • การออกเสียง : couber couber [pt]