หมวดหมู่:

French origin

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench origin

 • การออกเสียง : debut debut [en]
 • การออกเสียง : nonchalant nonchalant [en]
 • การออกเสียง : force majeure force majeure [fr]
 • การออกเสียง : fauteuil fauteuil [fr]
 • การออกเสียง : beau beau [fr]
 • การออกเสียง : blond blond [fr]
 • การออกเสียง : laissez-faire laissez-faire [en]
 • การออกเสียง : chagrin chagrin [en]
 • การออกเสียง : melee melee [en]
 • การออกเสียง : chic chic [de]
 • การออกเสียง : Esprit Esprit [fr]
 • การออกเสียง : boutique boutique [en]
 • การออกเสียง : noblesse oblige noblesse oblige [fr]
 • การออกเสียง : tête-à-tête tête-à-tête [fr]
 • การออกเสียง : escargot escargot [fr]
 • การออกเสียง : cliché cliché [fr]
 • การออกเสียง : decor decor [en]
 • การออกเสียง : façade façade [en]
 • การออกเสียง : bourgeois bourgeois [fr]
 • การออกเสียง : boudin boudin [fr]
 • การออกเสียง : trou trou [fr]
 • การออกเสียง : sobriquet sobriquet [fr]
 • การออกเสียง : bigot bigot [en]
 • การออกเสียง : élan élan [fr]
 • การออกเสียง : hors d'oeuvres hors d'oeuvres [fr]
 • การออกเสียง : Kamil Kamil [pl]
 • การออกเสียง : carte blanche carte blanche [en]
 • การออกเสียง : debutante debutante [en]
 • การออกเสียง : brasserie brasserie [en]
 • การออกเสียง : trousseau trousseau [en]
 • การออกเสียง : taboret taboret [pl]
 • การออกเสียง : harpagon harpagon [pl]
 • การออกเสียง : omelet omelet [en]
 • การออกเสียง : purpura purpura [en]
 • การออกเสียง : avant-garde avant-garde [en]
 • การออกเสียง : bagatela bagatela [pt]
 • การออกเสียง : portmonetka portmonetka [pl]
 • การออกเสียง : kanapa kanapa [pl]
 • การออกเสียง : Lancelot Lancelot [en]
 • การออกเสียง : denouement denouement [en]
 • การออกเสียง : Jacobin Jacobin [en]
 • การออกเสียง : filet filet [pl]
 • การออกเสียง : RSVP RSVP [en]
 • การออกเสียง : passé passé [fr]
 • การออกเสียง : coupé coupé [de]
 • การออกเสียง : beret beret [en]
 • การออกเสียง : koszmarnie koszmarnie [pl]
 • การออกเสียง : bombardier bombardier [fr]
 • การออกเสียง : tristesse tristesse [fr]
 • การออกเสียง : Belmont Belmont [en]
 • การออกเสียง : apel apel [ro]
 • การออกเสียง : farceuse farceuse [en]
 • การออกเสียง : blase blase [de]
 • การออกเสียง : plafon plafon [ro]
 • การออกเสียง : legerdemain legerdemain [en]
 • การออกเสียง : niuans niuans [pl]
 • การออกเสียง : Oliwier Oliwier [pl]
 • การออกเสียง : soubriquet soubriquet [en]
 • การออกเสียง : décolleté décolleté [fr]
 • การออกเสียง : confidante confidante [en]
 • การออกเสียง : arkada arkada [tr]
 • การออกเสียง : bakcyl bakcyl [pl]
 • การออกเสียง : afront afront [pl]
 • การออกเสียง : szampan szampan [pl]
 • การออกเสียง : groteskowy groteskowy [pl]
 • การออกเสียง : Tron Tron [sv]
 • การออกเสียง : renoma renoma [pl]
 • การออกเสียง : mikroby mikroby [pl]
 • การออกเสียง : rewanż rewanż [pl]
 • การออกเสียง : korygować korygować [pl]
 • การออกเสียง : balise balise [fr]
 • การออกเสียง : marża marża [pl]
 • การออกเสียง : idiot savant idiot savant [fr]
 • การออกเสียง : mansarda mansarda [pl]
 • การออกเสียง : drenaż drenaż [pl]
 • การออกเสียง : branża branża [pl]
 • การออกเสียง : koafiura koafiura [pl]
 • การออกเสียง : arogant arogant [ro]
 • การออกเสียง : φραμπαλάς φραμπαλάς [el]
 • การออกเสียง : aromat aromat [yi]
 • การออกเสียง : kajecik kajecik [pl]
 • การออกเสียง : distingué distingué [fr]
 • การออกเสียง : badinage badinage [en]
 • การออกเสียง : korsarz korsarz [pl]
 • การออกเสียง : bulwersacja bulwersacja [pl]
 • การออกเสียง : monarchia monarchia [it]
 • การออกเสียง : Unikat Unikat [cs]
 • การออกเสียง : fular fular [ro]
 • การออกเสียง : beż beż [pl]
 • การออกเสียง : anyżówka anyżówka [pl]
 • การออกเสียง : batalion batalion [ro]
 • การออกเสียง : burżuj burżuj [pl]
 • การออกเสียง : epizodycznie epizodycznie [pl]
 • การออกเสียง : montagnards montagnards [fr]
 • การออกเสียง : niches niches [en]
 • การออกเสียง : baon baon [fr]
 • การออกเสียง : groteska groteska [pl]
 • การออกเสียง : déclassé déclassé [fr]
 • การออกเสียง : esej esej [cs]
 • การออกเสียง : debutant debutant [en]